Sematia

o.cair.116.xml

TM: 73464HGV: 73464Date: 218 – 218Place: Theben

1 m1 S-1 ❨μέ(τρημα)❩μέτρημα <θησαυροῦ>θησαυροῦ ❨μη(τροπόλεως)❩μητροπόλεως ❨γενή(ματος)❩γενήματος τοῦ ❨ἐν(εστῶτος)❩ἐνεστῶτος β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
2 Ἐπεὶφ θ|num:9| ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Λολοῦτο(ς)❩Λολοῦτος Πεκύσιος
3 Πετε(…)Πετε… ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ κριθῆς ❨ἀννώ(νης)❩ἀννώνης
4 ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-2 ❨Δίδυ(μος)❩Δίδυμος ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .