Sematia

o.brux.3.xml

TM: 24368HGV: 24368Date: 115 – 115Place: Theben

1 m1 S-1 ❨Ἰμούθ(ης)❩Ἰμούθης καὶ ❨μ̣(έτοχοι)❩μέτοχοι Ψενχώνσει
2 ❨Πετο̣ώ̣φιο(ς)❩Πετοώφιος ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν . S-2 ❨ἔσχ(ομεν)❩ἔσχομεν ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨λαο(γραφίας)❩λαογραφίας
3 ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δώδεκα ,
4 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Τραιανοῦ
5 Ἀρίστου τοῦ κυρίου
6 ❨Φαρμο(ῦθι)❩Φαρμοῦθι κη|num:28| . S-4 Α̣(…)Α… ❨σ(εσημείωμαι)❩σεσημείωμαι .