Sematia

o.brux.13.xml

TM: 24378HGV: 24378Date: 136 – 181Place: Oberägypten (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [χαί]ρεινχαίρειν .
2 S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ ∼ὠφείλειν∽ὀφείλειν σοι
3 [χρῆσιν]χρῆσιν [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου [Σ]εβαστῶνΣεβαστῶν
4 ❨[νομίσμα]το(ς)❩νομίσματος ἔντοκον ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ιϛ|num:16|
5 [ἃς]ἃς [καὶ]καὶ ἀποδώσω σοι ἕως
6 |gap:?| ε|num:5| τοῦ ❨ἐνεστῶτο(ς)❩ἐνεστῶτος κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-3 ἐὰν
7 [δὲ]δὲ [μ]ὴμὴ ἀποδῶ ἕως τῆς
7-8 προκειμέ∤[νης]προκειμέ∤νης
8 προθεσμίας , ἐκτίσω σοι τόκον
9 [το]ῦτοῦ ὑπερπεσόντος χρόνου , τῆς
9-10 πρά∤[ξ]εωςπρά∤ξεως
10 σοῦ οὔσης ἔκ τε ἐμοῦ καὶ τῶν
11 [ἐ]μῶνἐμῶν πάντων ἕως ἂν ἀποδῶ τὸ
11-12 προ∤[κε]ίμενονπρο∤κείμενον
12 ἀργύριον , καὶ ἐγράφη δισσὸν
13 [αὐτ]οτύπωςαὐτοτύπως , ὡς ἐκελεύσθη .
14 S-4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους κα|num:21| ὅλων μῆνα ἡμέρα .
15 S-5 [ὁ] ❨[προγ]εγρα(μμένος)❩προγεγραμμένος ∼ὠφείλω∽ὀφείλω καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .