Sematia

p.koeln.16.645.xml

TM: 754288HGV: 754288Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:5_precision=low|ν̣ιος|gap:5_precision=low|νιος τοῖς
1-2 δεσμοφύλα∤[ξι]δεσμοφύλα∤ξι
2 [χ]α̣ί̣ρεινχαίρειν vac . S-2 ∼ἄφες∽ἄφετε Σε|gap:1||gap:2_precision=low||gap:1|ιν .
3 S-3 [ἀπ]ήγαγενἀπήγαγεν Πτολ̣ε̣[μ]αῖοςΠτολεμαῖος
4 [δι’]δι’ ἐ̣μοῦἐμοῦ . S-4 διεγγεγ̣[ύ]η〚και〛⸢κα⸣διεγγεγύηκαικα γὰρ
5 Ἡρακλεί̣δη[ν]Ἡρακλείδην [τὸν]τὸν [ὑι]όνὑιόν . S-5 ἔτι δὲ
6 οὐκ ὀρθῶς πεπ[ράχα]τεπεπράχατε ∼πρώιην∽πρώην
7 διεγ̣γυήσαν̣[τες]διεγγυήσαντες α̣ὐτόναὐτόν . S-6 ἀ̣φ̣ε̣ῖ̣[ναι]ἀφεῖναι
8 ἐμοῦ συντ[άξα]ν̣τοςσυντάξαντος πάλιν
9 ἀπη[γάγετε]ἀπηγάγετε [α]ὐ̣τόναὐτόν . S-7 |vac:1_lines|
10 [ἔρρωσθε]ἔρρωσθε [.]. S-8 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [|gap:?||num:|]|gap:?||num:| Ἁθὺρ ⊢κς⊣|num:26|κς|num:26|
1 τ̣[οῖς]τοῖς [δεσ]μοφύ̣[λ]α̣ξι̣ν̣δεσμοφύλαξιν