Sematia

o.berenike.1.49.xml

TM: 70826HGV: 70826Date: 26 – 75Place: Berenike

1 m1 S-1 [Ῥοβαος]Ῥοβαος [τοῖ]ς̣τοῖς ἐπὶ τῇ πύλ̣ῃ̣πύλῃ
2 [❨χα(ίρειν)❩]χαίρειν [·]· S-2 [πάρετε]πάρετε ∼[Πε]τ̣εμείν̣ε̣ι̣∽Πετεμίνει ε̣ἰ̣ς̣εἰς
3 |gap:?| [ἐξαρτι]σ̣μὸνἐξαρτισμὸν ❨λαδι̣κ(ηνὰ)❩λαδικηνὰ η|num:8| .