Sematia

o.bankes.49.xml

TM: 699522HGV: 699522Date: 145 – 146Place: Elephantine

1 m1 S-1 Ζήνων ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μ[ισθ(ωτὴς)]❩μισθωτὴς [❨ἱερ(ᾶς)❩]ἱερᾶς [❨πύλ(ης)❩]πύλης
2 Σοήνης διὰ Παχ[ομψάχιος]Παχομψάχιος [❨βοηθ(οῦ)❩]βοηθοῦ [·]·
3 S-2 ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν Ἁρπα[ῆσις?]Ἁρπαῆσις [Ἁρπαήσεως?]Ἁρπαήσεως
4 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ταχνού[βεως]Ταχνούβεως [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ |gap:?| |gap:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
5 ∼Ἀντωνείν[ου]∽Ἀντωνίνου [Καίσαρος]Καίσαρος
6 το̣ῦ̣τοῦ κυρίου [δραχμὰς]δραχμὰς [ὀκτὼ|num:8|]ὀκτὼ|num:8| |gap:?|
7 |gap:2||gap:1| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| |gap:1||gap:?|