Sematia

59956.xml

TM: 59956HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 morṭimorti c[oaequatur]coaequatur [;]; S-2 [sed]sed
1-2 [uti]∤❨q(ue)❩uti∤que
2 , sịsi ạdhuc̣adhuc [consentiant]consentiant [in]in
3 s[o]ciaetatemsoci{a}etatem , nova
3-4 viḍe∤turvide∤tur
4 incipere sociaetassoci{a}etas .
5 S-3 item si cuius ex sociis
5-6 bo∤na
6 publicaepublic{a}e aut ❨privati(m)❩privatim
7 venierint , solvitur
7-8 so∤ciaetasso∤ci{a}etas
8 .
9 S-4 sed ea quidem sociaetassoci{a}etas ,
10a ⎴ψιλ[ῷ]⎵ψιλῷ
10 de qua loquimur , id ❨e(st)❩est ❨q(uae)❩quae
10-11 nu∤do
11 ❨(con)sensu❩consensu ❨(con)trahitur❩contrahitur ,
11-12 iu∤ris
12 gentium ❨e(st)❩est . S-5 itaque ❨i(nter)❩inter omne[s]omnes
13 <h>om⸢i⸣neshomines naturali ratione
14 consistit . S-6 ❨e(st)❩est ❨a(u)t(em)❩autem aliud genus
15 sociaetatissoci{a}etatis proprium
16 civium Romanorụ[m]Romanorum .
17 S-7 olim enim mortuo pa
18 tre familias ❨i(nter)❩inter suos ❨h(ere)des❩heredes
19a ⎴τίσποτε⎵τίσποτε ⎴ἔννομος⎵ἔννομος
19 quaedam erat legitima
20 simul et naturalis soci-
21 a[e]t[a]s{a}etas , quae ap̣p̣ẹll[abatur]appellabatur
22 [ercto]ercto [❨n(on)❩]non [cito]cito [,], [id]id [❨e(st)❩]est [dominio]dominio
23 [❨n(on)❩]non [diviso]diviso [.]. S-8 [erct]umerctum enim
23-24 do∤[minium]do∤minium
24 [,], [un]deunde eṛuserus
24-25 do∤minus
25 dicitur ; S-9 ci⸢e⸣reciere ❨a(u)[t(em)]❩autem
25-26 ḍi∤videredi∤videre
26 ❨e(st)❩est , 〚ic〛ic unde c<a>ederecaedere
27a ⎴μερίζειν⎵μερίζειν
27 et secare 〚et〛et 〚dividere〛dividere
27-28 dici∤mus
28 . S-10 alii ❨q(uo)q(ue)❩quoque , qui volebant
29 eandem habere
29-30 sociaeta∤temsoci{a}eta∤tem
30 , poterant id ❨(con)sequi❩consequi
31 ❨ap(ud)❩apud praetorem certa
31-32 le∤gis
32 actione〚m〛actionem . S-11 in hac ❨a(u)t(em)❩autem
32-33 so∤ciaetateso∤ci{a}etate
33 fratruumfratru{u}m 〚suo〛suo
34a ⎴❨κ̣(αὶ)❩⎵καὶ ⎴τῶν⎵τῶν ⎴ἐξωτικῶν⎵ἐξωτικῶν
34 ceterorumve , qui ad
34-35 ex∤emplum
35 fratruumfratru{u}m
35-36 suo∤rum
36 sociaetatemsoci{a}etatem coi<e>-coie-
36-37 〚ṛị〛∤r〚e〛intri∤reint
37 , illud proprium 〚i〛i
38 ẹṛạterat , 〚q̣unus〛qunus quod 〚q〛q unus
39 ex sociis communem
39-40 ser∤vum
40 ❨m(anu)mittendo❩manumittendo ❨liberu(m)❩liberum
41 faciebat et omnibus liber
42 tum adquirebat . S-12 item unus
43 [rem]rem [co]mmunemcommunem ❨m(an)c̣[i]p̣ị❩|gap:?|mancipi|gap:?| |gap:?|
1 ❨ὡρ(αῖον)❩ὡραῖον
44 cepto eo , ❨q(uod)❩quod uni
44-45 nomina∤tim
45 stipulandọstipulando aut
45-46 ❨m(an)ci❩∤piọmanci∤pio
46 accipienḍọaccipiendo [illi]illi [soli]soli
47 adquirit , ❨v(el)u(t)❩velut cum ita
47-48 sti∤puletur:
48 Titio domino meo
49 dari spondes aut cum ita
50 ❨m(an)cipio❩mancipio accipiat: hanc ❨re(m)❩rem
51 ex ❨i(ure)❩iure ❨Q(uiritium)❩Quiritium ❨Luc(ii)❩Lucii ❨Tit(ii)❩Titii domini mei
52 ❨e(ss)e❩esse aio eaqu〚a〛eeaquae ei empta〚e〛emptae
53 est<o>esto 〚o〛o <h>ochoc aere . S-13 〚|gap:4|〛|gap:4| illud ❨q(uae)❩quae
54 ❨(ritur)❩ritur an , ❨q(uod)❩quod nomen
54-55 domi∤ni
55 adiectum efficit , ❨ide(m)❩idem
56 faciat unius ex dominis
57 iussum ❨i(nter)cedens❩intercedens . S-14 nostri
58 praeceptores proinde
59 ei , qui iusserit , soli
59-60 adqui∤ri
60 existimaṇ[t]existimant [atque]atque [si]si
61 nominatim ei stipụḷạ[tus]stipulatus
62 ❨e(ss)et❩esset servus ❨m(an)cipiove❩mancipiove quid
63 accepisset . S-15 ❨d(iversae)❩diversae ❨s(cholae)❩scholae ❨a(uctores)❩auctores proinde
64 ụ[tr]ịsqueutrisque adquiri putant
65 [ac]ac [si]si [nullius]nullius [iussum]iussum [inter-]inter-
1 π|gap:?|
2 τ|gap:?|
3 τη|gap:?|
4 τ|gap:?|
5 τ̣|gap:?|τ|gap:?|
6 |gap:1||gap:?|
7 |gap:?|
8 |gap:?|
9 |gap:?|
10 |gap:1||gap:?|
11 τ̣|gap:?|τ|gap:?|
12 τ|gap:?|
13 να̣|gap:?|να|gap:?|
14 εστι |gap:1||gap:?|
15 κ̣ωνκων λ̣|gap:?|λ|gap:?|
16 των π̣|gap:?|π|gap:?|
17 δει γινεσ̣|gap:?|γινεσ|gap:?|
18 τον
18-19 προ|gap:?|∤ρισμον
19 . S-16 |gap:?|
1 |gap:?|E
2 |gap:?||gap:1|PA
3 |gap:?|του
4 |gap:?|δ̣ε|gap:?|δε
5 |gap:?|‾|gap:1|‾ ⊢P⊣P .
6 S-17 [❨σ(ημείωσαι)❩]σημείωσαι [ὡς]ὡς [τὴν]τὴν [ἐνοχὴ]νἐνοχὴν ❨ἀν(αι)ρεῖ❩ἀναιρεῖ
6-7 a∤[c<c>eptillatio]|gap:2_precision=low||gap:2|a∤cceptil{l}atio|gap:2_precision=low||gap:2|
7 ❨Ṣab(…)❩Sab… λέγει
8 |gap:12_precision=low| . S-18 . S-19 singulari
9 |gap:12_precision=low||gap:5|ο|gap:2| ἔπη
10 |gap:10_precision=low| [ἀρ]χῆςἀρχῆς τοῦ ❨μο(νο)βι(βλίου)❩μονοβιβλίου ξε|num:65|
11 |gap:9_precision=low| [ἀνά]γ̣νωσμαἀνάγνωσμα μάθε
12 |gap:12_precision=low||gap:1|ον τὸ puron
13 |gap:12_precision=low|α ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸ in ❨die(m)❩diem
14 |gap:12_precision=low|κ̣ον|gap:12_precision=low|κον ❨ἀν(αι)ρεῖ❩ἀναιρεῖ
15 |gap:?||gap:3||gap:?|
66 [ve]nissetvenisset .
67 S-20 [❨r(ubrica)❩]rubrica [.]. S-21 [quibu]ṣquibus ṃọdismodis solvuntur
68 |gap:?| [obli]gationesobligationes . S-22 ❨r(ubrica)❩rubrica .
69 S-23 tollitur ❨a(u)t(em)❩autem obligatio
69-70 prae∤cipue
70 solutione eius , ❨q(uod)❩quod
71 debeatur . S-24 unde ❨q(uae)ritur❩quaeritur , 〚i〛i
72a ⎴ἀπαιτοῦντος⎵ἀπαιτοῦντος
72 si quis consentiente
72-73 cre∤ditore
73 aliud pro alio
73-74 sol∤verit
74 , utrum ipso iure
75 liberetur , ❨q(uod)❩quod nostris
75-76 prae∤ceptoribus
76 placuit , an
77 ipso iure maneat
77-78 obliga∤tus
78 , sed ❨adv(ersu)s❩adversus ❨petente(m)❩petentem
79 ❨p(er)❩per exceptionem doli
79-80 ma∤li
80 defendi debeat , quod
81 diversae scholae
81-82 aucto∤[ribus]aucto∤ribus
82 [vis]umvisum est . S-25 ↦❨r(ubrica)❩↣rubrica ↦.↣. S-26 ↦De↣De ↦ac<c>eptillatione↣acceptil{l}atione ↦.↣.
83 S-27 [it]ẹṃitem ❨p̣(er?)❩per acceptilationem |vac:?| ↦❨r(ubrica)❩↣rubrica ↦.↣.
84 S-28 tollitur obligatio .
84-85 S-29 acce∤ptilatio
85 ❨a(u)t(em)❩autem ❨e(st)❩est ❨v(el)u(ti)❩veluti
85-86 imagina∤ria
86 solutio ; S-30 nam ❨q(uod)❩quod ⸢ex⸣ex
86-87 v[erbo]∤[rum]verbo∤rum
87 [obligatione]obligatione [tibi]tibi [de-]de-
1 ❨σ(ημείωσαι)❩σημείωσαι ὡς
1-2 αὐ∤τὸ
2 τὸ
2-3 χρε∤ωστού∤μενον
5-6 ❨κ(α)τ(α)βαλλό❩∤μενονκαταβαλλό∤μενον
7 λύει ❨τὴ(ν)❩τὴν
8 ❨ἐνοχή(ν)❩ἐνοχήν |g:middot|
9 εἰ δὲ
9-10 ἕτε∤ρα
10 ἀνθ’
10-11 ἑ∤τέρων
11-12 ❨κ(α)τ(α)❩∤βληθῇκατα∤βληθῇ
12 ,
12-13 ζη∤❨τεῖτ(αι)❩ζη∤τεῖται
13 εἰ
14 λύεται
15 ἐνοχή .
88 S-31 , id sịsi [ve]ḷisvelis miḥimihi
88-89 re∤ṃ[i]tterere∤mittere
89 , p[o]teritpoterit sic
89-90 [fie]∤[ri]fie∤ri
90 [,], [ut]ut patia[ri]ṣpatiaris haec
90-91 ṿẹṛ∤[ba]ver∤ba
91 me dic[ere:]dicere: [❨q(uod)❩]quod tibi eg̣ọego
91-92 [❨p(ro)❩]∤[mi]sipro∤misi
92 , habeṣ[n]ẹhabesne accep̣ṭụ[m]acceptum
93 [et]et [t]utu respo[n]deas:respondeas: ha[beo]habeo [.].
94 S-32 [qu]ọquo geṇ[ere]genere [,], [ut]ut ḍixim[us]diximus [,],
95 [ea]ẹeae ṭantụ[m]tantum [obli]gatiọ[nes]obligationes
96 [solv]unt[ur]solvuntur [qu]ạequae ṿ[erbis]verbis
97 ❨[(con)sis]tun[t]❩consistunt [❨n(on)❩]non [❨et(iam)❩]etiam [c]eteṛ[ae]ceterae [;];
97-98 S-33 [❨c(on)se(n)❩]∤[tane]umconsen∤taneum
98 [enim]enim ❨e(ss)e❩esse vị[sum]visum [❨e(st)❩]est
99 [verbi]sverbis f[actam]factam
99-100 obḷị[ga]∤[tionem]obliga∤tionem
100 [posse]posse [aliis]aliis
100-101 [ver]∤[bis]ver∤bis
101 [dissolui]dissolui [,], [sed]sed [id]id [,], [quod]quod
102 [ex]ex [alia]alia [causa]causa ḍ[ebeatur]debeatur [,],
103 [potest]potest [in]in [sti]p̣ula[tionem]stipulationem
104 [deduci]deduci [et]et [❨p(er)❩]per
104-105 [ac]cep̣[tilatio]∤[nem]acceptilatio∤nem
105 [dissol]vidissolvi . S-34 ❨q(uam)ṿ(is?)❩quamvis
105-106 [acce]∤[ptilatio]acce∤ptilatio
106 [i]magiṇariạimaginaria
107 [solutio]solutio [sit]sit [,], ❨t(a)m(en)❩tamen muliẹ[r]mulier
108 [sine]sine [❨t(utore)❩]tutore [❨a(uctore)❩]auctore [acc]eptilaṭị[onem]acceptilationem
109 [facer]efacere [❨n(on)❩]non [p]ọtestpotest , cu[m]cum
1 [in]in [partem]partem [acceptil]atio|g:middot|acceptilatio|g:middot| ἔδοξεν ὥστε λύ[εσθαι]λύεσθαι εἰς μέρος τὴν ἐνοχὴ[ν]ἐνοχὴν |gap:?|
2 |gap:6_precision=low|[ac<c>eptilla]tione|gap:6_precision=low|acceptil{l}atione , ὡς ❨Paul(os)❩Paulos ❨βι(βλίῳ)❩βιβλίῳ ⊢ε⊣|num:5|ε|num:5| ṣ|gap:3|s|gap:3| ❨τί(τλῳ)❩τίτλῳ ⊢κθ⊣|num:29|κθ|num:29| ἐν τῇ ⊢ν⊣|num:50|ν|num:50| ❨s(ententia)❩|g:middot|sententia|g:middot| ❨κ(αι)❩και |gap:1||gap:?|
3 |gap:15_precision=low||gap:1| ❨τ(αι)❩ται , μέρη ου |gap:1||gap:8|[ac<c>ept]illatione|gap:1||gap:8|acceptil{l}atione debito[-|gap:?|]debito-|gap:?| |gap:?|
4 |gap:15_precision=low| dubitanduṃ|gap:16|dubitandum|gap:16| ḍede iure sịng[ulari]singulari |gap:?|
5 |gap:14_precision=low| [ἔ]πηἔπη τῆς ἀρχῆ[ς]ἀρχῆς |gap:?|
110 alioquin s[ol]ṿisolvi ei sine
110-111 tu∤ṭoretu∤tore
111 aucto[r]eauctore possịtpossit .
111-112 S-35 [i]∤temi∤tem
112 ❨q(uod)❩quod debẹ[tu]rdebetur pro parte
113 [r]ecterecte sol[vitu]rsolvitur ; S-36 an autem
114 [in]in partem [ac]ceptilatioacceptilatio
115 [f]ịẹrifieri pos[sit]possit quaesitum ❨e(st)❩est .
116 S-37 [est]est et alia [species]species
116-117 imag̣iṇ[a]∤[ria]⸢e⸣imagina∤riae
117 [s]oluṭị[o]ṇ[i]s:solutionis: ❨p(er)❩per aes [et]et
117-118 [li]∤[b]ramli∤bram
118 ; S-38 quo[d]quod ẹtet ipsu[m]ipsum
118-119 [ge]∤[n]usge∤nus
119 cert[is]certis [in]in ❨[c(au)]sis❩causis
119-120 ṛecẹ[p]∤ṭumrecep∤tum
120 ❨e(st)❩est , ❨v(el?)[u(ti)]❩veluti [si]si [quid]quid eo
120-121 ṇ[omi]∤ṇẹnomi∤ne
121 dẹbeaṭ[ur]debeatur [,], [quod]quod ❨p̣(er?)❩per aes [et]et
121-122 [li]∤[bram]li∤bram
122 [gestum]gestum [est]est [,], [sive]sive [❨q(uod)❩]quod
123 [ex]ex [iudicati]iudicati [causa]causa
123-124 [debe]∤[tur]debe∤tur
124 [.]. S-39 [adh]ị[bentur]adhibentur [❨n(on)❩]non [minus]minus
125 [q]uamquam quiṇ[q]ụequinque teṣ[tes]testes [et]et
126 [lib]ripẹnslibripens ; S-40 ❨d(ein)d(e)❩deinde [is]is [,], [qui]qui [❨liberat(ur)❩]liberatur [,],
127 [ita]ita [❨o(portet)❩]oportet loqụ[atur:]loquatur: [quod]quod [ego]ego
127-128 [ti]∤ḅiti∤bi
128 ❨s(e)s(tertiorum)❩sestertiorum <X|num:10|>X|num:10| ❨m(ilia)❩milia iudi[cio]iudicio
128-129 [❨(con)demna❩]∤[tu]scondemna∤tus
129 sum , <me>me eiụ[s]eius [nomine]nomine [a]a [te]te
130 [solv]osolvo libero[que]liberoque [hoc]hoc [aere]aere
131 [aene]ạqueaeneaque libṛ[a]libra [.]. S-41 [h]an[c]hanc |gap:?|
132 assib[us]assibus
132-133 sacramen∤to
133 te ❨p(ro)voco❩provoco ; S-42 aut , si res
133-134 ❨i(n)❩∤frain∤fra
134 mille asses erat ,
134-135 ❨q(u)i(n)❩∤quagenariumquin∤quagenarium
135 ❨scil(icet)❩scilicet
135-136 ṣ[a]∤cramentumsa∤cramentum
136-137 nomiṇ[a]∤b[at]nomina∤bat
137 . S-43 ❨d(ein)d(e)❩deinde eadem ❨sequeba⸢n⸣t(ur)❩sequebantur ,
138 quae si in ❨p(er)sonam❩personam
138-139 age∤retur
139 . S-44 postea ❨pr(aetor)❩praetor
139-140 ❨secu(n)❩∤dumsecun∤dum
140 alterum eorum
141 vindicias dicebat , id ❨e(st)❩est
142 interim aliquem
142-143 pos∤sessorem
143 ❨(con)stituebat❩constituebat
143-144 ❨eu(m)❩∤queeum∤que
144 iubebat praedes
145 ❨adv(er)sario❩adversario dare litis et
146 vindiciarum , id e<st>est m{m} rei
147 et fructuum ; S-45 alios ❨a(u)t(em)❩autem
148 ❨p(rae)des❩praedes ipse ❨pr(aetor)❩praetor ab ❨utroq(ue)❩utroque
148-149 ac∤cipiebat
149 sacramenti
150 ❨c(ausa)❩causa , ❨q(ui)a❩quia id in publicum
150-151 cẹ∤deba[t]ce∤debat
151 . S-46 fẹstụ[c]afestuca ❨a(u)t(em)❩autem
151-152 ❨uteba(n)❩∤❨(tur)❩uteban∤tur
152 quasi hastae loco ,
153 signo quodam iusti do
154 , qua[n]doquando iusto
155 dominio ẹaea maxime
156 sua ❨e(ss)e❩esse credebant , quae
157 ex hostibus cep̣issentcepissent ;
158 S-47 [u]ndeunde in
158-159 ❨(centumvira)❩∤❨lib(us)❩centumvira∤libus
159 iudiciis hasta
159-160 p[r]o∤poniturpro∤ponitur
160 .
161 S-48 si qua res talis erat , ut
162 sine incommodo ❨n(on)❩non
162-163 ❨p(os?)❩∤sitpos∤sit
163 in ius adf̣erriadferri ❨v(el)❩vel
163-164 ad∤duci
164 , verbi gratia si 〚i〛i
165 columna aut navis ❨a(ut)❩aut
166 ❨(con)❩{con} <g>rexgrex alicuius pecoris
167 ❨e(ss)et❩esset , pars aliqua inde
168 sumebatur ❨eaq(ue)❩eaque in ❨iu(s)❩ius
169 adferebatur , ❨d(ein)d(e)❩deinde in ❨ea(m)❩eam
170 partem quasi in ❨tota(m)❩totam
171 rem praesentem fiebat
172 ṿindicatiovindicatio ; S-49 itạq̣ueitaque ex
173 grege ❨v(el)❩vel ụ[n]auna ovị[s]ovis sive
174 capra in ịusius ❨adducebat(ur)❩adducebatur
175 ❨v(el)❩vel ❨et(iam)❩etiam pilus sumebatur eṭet
178 ❨q(ue)❩que ❨leg(e)❩lege XII|num:12| ❨ta[b(ularum)]❩tabularum ❨[(con)]stitu[t]ụm❩constitutum ❨e(st)❩est .
179 S-50 per iudiciṣiudicis ❨p̣ọstulat[i]one(m)❩postulationem
180 ageba[tur]agebatur [,], [si]si q̣[u]aqua de re , ut
181 ita ageṛ[et]ụrageretur , lex
181-182 ius[si]ṣ∤se[t]iussis∤set
182 , sicuṭịsicuti lex XII|num:12| ❨[t]abular(um)❩tabularum
183 de ẹ[o]eo , ❨q(uod)❩quod ex stip̣ụḷationẹstipulatione
184 petitur . S-51 ❨eaq(ue)❩eaque res talis 〚i〛i
185 erat . S-52 qui agebat , sic
185-186 dice∤bat:
186 ex sponsione te
186-187 mi∤[h]imi∤hi
187 X|num:10| ❨m(ilia)❩milia ❨s(e)s(tertiorum)❩sestertiorum ❨d(are)❩dare ❨o(portere)❩oportere 〚i〛i aio ; S-53 id
187-188 postu∤lo
188 , aies an negas .
188-189 S-54 ❨adv(er)sa❩∤❨(rius)❩adversa∤rius
189 dicebat ❨n(on)❩non ❨o(por)tere❩oportere .
189-190 S-55 au∤ctora{u}∤ctor
190 dicebat: quando
191 tu negas , te ❨pr(aetor)❩praetor iudicem
192 sive arbitrum postulo ,
193 uti des t{t} . S-56 itaque in eo
193-194 ge∤nere
194 ❨a(cti)onis❩actionis sine poena
195 quisque negabat . S-57 item
196 de ❨h(eredi)tate❩hereditate dividenda ❨i(nter)❩inter
196-197 co∤❨h(ere)des❩co∤heredes
197 eadem lex ❨p(er)❩per iudicis
198 postulationem agi
198-199 ius∤[si]ṭius∤sit
199 . S-58 Idem fecit lex Licin
200 , si de a[li]quaaliqua re
200-201 com∤mụnicom∤muni
201 divid[e]ndadividenda
201-202 agerẹ∤turagere∤tur
202 . S-59 ❨itaq(ue)❩itaque noṃ[in]atanominata ❨c(ausa)❩causa , ex
203 qua agebat[u]ṛagebatur , statim
204 arbịterarbiter peṭebatuṛpetebatur .
205 S-60 per ❨(con)dictionem❩condictionem ita
205-206 ageba∤tur:
206 aio te mihi ❨s(e)s(tertium)❩sestertium X|num:10| milia
207 ❨d(are)❩dare ❨o(portere)❩oportere ; S-61 id postulo , aies aut
208 neges . S-62 ❨adv(er)sarius❩adversarius
208-209 dice∤bat
209 ❨n(on)❩non ❨o(portere)❩oportere . S-63 actor dicebat:
209-210 ❨qua(n)❩∤doquan∤do
210 tu negas , in diem
210-211 tri∤censimum
211 tibi iudicis
212 capiendi ❨c(ausa)❩causa ❨(con)dico❩condico .
212-213 S-64 dein∤de
213 die tricensimo ad
213-214 iu∤dicem
214 capiendum
214-215 prae∤sto
215 ❨e(ss)e❩esse debebant . S-65 ❨(con)dicere❩condicere
216 ❨a(u)t(em)❩autem denuntiare ❨e(st)❩est
216-217 pristi∤na
217 lingua . S-66 ❨itaq(ue)❩itaque haec ❨q(ui)d(em)❩quidem
218 ❨a(cti)o❩actio proprie ❨(con)dict⸢i⸣o❩condictio
218-219 vo∤catur
219 ; S-67 nam actor
219-220 ❨adv(er)❩∤sarioadver∤sario
220 denuntiabat , ut{ut}
221 ut ad accipiendum |gap:?|