Sematia

59955.xml

TM: 59955HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| [in]in [integr]ụṃintegrum ṛẹṣṭịṭ[uit]restituit [;];
2 S-2 [facilius]facilius [enim]enim [reis]reis [praetor]praetor [succurrit]succurrit quam
2-3 acto∤[ribus]acto∤ribus
3 [.]. S-3 [Loquimur]Loquimur [autem]autem [exceptis]exceptis [mi]ṇoribusminoribus XXV |gap:?_lines|
4 |gap:?_lines| |gap:?| [de]ductumdeductum ue-
5 [ro]ro [ad]ad [condemnationem]condemnationem [ponitur]ponitur [,], quo loco plus
6 [petenti]petenti [periculum]periculum [non]non [interveni]ṭintervenit , utique ❨b(onorum)❩bonorum ❨e(mptore)❩emptore
7 [agente]agente [,], [qui]qui [licet]licet [de]de [certa]certa [pecun]ịapecunia agat ,
7-8 incer∤[ti]incer∤ti
8 [tamen]tamen [condemnationem]condemnationem [conc]ịpitconcipit . S-4 quia ta
9 [men]men [superius]superius [mentionem]mentionem [habuimu]ṣhabuimus de actióne ,
10 [qua]qua [in]in [peculium]peculium [filiorum]filiorum [servo]rumqueservorumque ageretur ,
11 [opus]opus [est]est [,], [ut]ut [de]de [hac]hac [actione]actione [et]et [de]de [ce]terisceteris , quae in
11-12 eorun∤[dem]eorun∤dem
12 [nomine]nomine [in]in [parentes]parentes [domino]ṣuedominosue dari licet ,
12-13 deli∤[gentius]deli∤gentius
13 [admoneamus]admoneamus [.]. S-5 [in]in [primis]primis [itaqu]eitaque si iussu patris
14 [dominive]dominive [negotium]negotium [gestum]gestum [erit]erit [,], [in]in [sol]ịdumsolidum
14-15 prae∤[tor]prae∤tor
15 [actionem]actionem [in]in [patrem]patrem [dominumve]dominumve [co]mparavitcomparavit ,
16 [et]et [recte]recte [,], [quia]quia [qui]qui [ita]ita [negotium]negotium [gerit]gerit ṃạgịṣmagis p̣atrospatros
17 [dominive]dominive [quam]quam [filii]filii [servive]servive [fidem]fidem [se]quitursequitur . S-6 eadem
18 [ratione]ratione [comparavit]comparavit [duas]duas [alias]alias [actiones:]actiones: [exercit]óriamexercitóriam et
18-19 in∤[stitutoriam]in∤stitutoriam
19 [.]. S-7 [tunc]tunc [autem]autem [exercitoria]exercitoria [lo]cumlocum habet , cum
19-20 pa∤[ter]pa∤ter
20 [dominusve]dominusve [filium]filium [servumv]eservumve magistrum [nauis]nauis
21 [praeposuerit]praeposuerit [,], [et]et [quid]quid [cum]cum [eo]eo [eiu]ṣeius rei gratia , cui
21-22 p̣ṛạẹp̣ọ∤[situs]praepo∤situs
22 [est]est [,], [negotium]negotium [gestum]gestum [e]ṛịṭerit . S-8 cum enim ea q̣ụọq̣ụẹquoque
23 [res]res [ex]ex [voluntate]voluntate [patris]patris [domin]ivedominive contrahi vid[eatur]videatur [,],
24 [aequissimum]aequissimum [esse]esse [visum]visum [est]est [in]in [soli]ḍumsolidum actionem ḍạ[ri]dari [.].
25 S-9 [quin]quin [etiam]etiam [licet]licet [extraneum]extraneum [quis]q̣uequisque magistrum ṇạna
26 [vis]vis [praeposuerit]praeposuerit [siue]siue [servum]servum [sive]sive [libe]rumliberum , exercitór[ia]exercitória
27 [actio]actio [in]in [eum]eum [redditur]redditur [.]. S-10 [ideo]ideo [exerci]toriaexercitoria autem
27-28 appẹḷ∤[latur]appel∤latur
28 [,], [quia]quia [exercitor]exercitor [vocatur]vocatur ịsis , aḍad quem cotidianus
29 [navis]navis [quaestus]quaestus [pervenit]pervenit [.]. S-11 [Insti]tutoriaInstitutoria véró formula
30 [tum]tum [locum]locum [habet]habet [,], [cum]cum [quis]quis [tabern]ạetabernae aut cuilibet
30-31 negó∤[tiationi]negó∤tiationi
31 |gap:?|[filium]|gap:?|filium |gap:?| [servum]ṿéservumvé quemlibet
31-32 extra∤[neum]extra∤neum
32 [sive]sive [servum]servum [sive]sive [liberum]liberum [p]raeposueritpraeposuerit et quis
33 [cum]cum [eo]eo [eius]eius [rei]rei [gratia]gratia [cui]cui [praeposit]ụspraepositus est contractum
34 XVIIII [fuerit]fuerit [.]. S-12 [Id]eóIdeó autem instituṭ[oria]institutoria [vocatur]vocatur [,], q̣uiạquia [qui]qui
34-35 [ta]∤[bernae]ta∤bernae
35 [praep]ọniturpraeponitur institoṛinstitor [appellatur]appellatur [.]. S-13 [qu]aequae ẹtet
35-36 i∤[psa]i∤psa
36 [for]mulaformula in solidum est . S-14 |g:middot| pṛaetereapraeterea ṭ[ri]butóriatributória
37 [quoque]quoque ạctioactio in patrem dominumve constitụ[t]ạconstituta [e]stest ,
38 [cum]cum f̣[i]ḷ[ius]filius [s]ẹrvosveservosve ex peculiari merce scientẹsciente
38-39 pa∤[t]repa∤tre
39 dominoq[u]ẹdominoque [n]egotieturnegotietur . S-15 nam si quis eius rei
40 gṛ[a]ṭiagratia c̣[um]cum [eo]eo [co]ntractumcontractum fuerit praetor ita ius dicit ,
41 uṭut [q]ụidq[uid]quidquid [in]in [his]his mercibus erit quod inde receptum
42 eriṭerit , ita p[ater]pater [d]ọminusuedominusue inter s[e]se , si quid debebitur , et
43 c̣eterosceteros c̣[re]ditóréscreditórés pro rata portione distribuunt .
44 S-16 et si crẹ[dito]rescreditores querantur minus sibi distributum ,
45 quam opor[te]ṛetoporteret , in id quod déest hanc eis actiónem
46 p̣olliceturpollicetur , [quae]quae [,], ụtut dịximusdiximus , tributoria vocatur . S-17 |g:middot| est
47 etiam de p[eculio]peculio [e]tet in rem versó actió a praetorẹpraetore
48 constitu[ta]constituta [.]. S-18 [lice]tlicet enim negotium ita gestum sit cu[m]cum
49 filio ṣẹ[rvove]servove [,], [ut]ut ṇequeneque voluntas neque consénṣ[us]consénsus
50 patri[s]patris [dominive]dominive [inte]ṛveneritintervenerit , si quid tam[en]tamen [ex]ex
51 [e]aea re , q[uae]quae |gap:5-6| [gest]agesta est , in rem patris
51-52 dom[ini]∤ṿẹdomini∤ve
52 ṿẹ[rsum]versum |gap:?| ṿeṛṣụmversum fuerit , eate[nus]eatenus
53 |gap:4||gap:?|éna in |gap:4||gap:?|
54 |gap:3||gap:?||gap:1|dat actión[em]actiónem |gap:?|
55 |gap:?| [conti]ẹturcontietur his ver[bis:]verbis:
56 ḍụṃ[taxat]dumtaxat [peculi?]peculi |gap:?|
57 |gap:3|e|gap:1||gap:?|
58 |g:asterisk|us a me |gap:?|
59 aut rem |gap:?|
60 et re|gap:1||gap:1||gap:?|
61 i|gap:?|
62 |gap:1||gap:?|
63 s|gap:?|
64 ⊢x⊣|gap:?|x|gap:?|
65 ⊢t⊣|gap:?|t|gap:?|
66 n|gap:?|
67 b|gap:?|
68 g|gap:?|
69 |gap:?_lines| t|gap:?|
70 |gap:1||gap:?|
71 |gap:1||gap:?|
72 |gap:1||gap:?|
73 |gap:?|
74 |gap:?|
75 |gap:?|
76 |gap:1||gap:?|
77 t|gap:?|
78 |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|