Sematia

59866.xml

TM: 59866HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [ἦ] [γάρ]γάρ [τιν᾽]τιν᾽ [ἄλλον]ἄλλον [ἔτεκες]ἔτεκες [ἢ] [κείνους]κείνους , γύνα̣[ι]γύναι [;];
2 S-2 [ἀνόνητά]ἀνόνητά [γ᾽]γ᾽ [,], [ὡς]ὡς [ἔοικε]ἔοικε [,], [τόνδ᾽]τόνδ᾽ [ὃν]ὃν [ε]ἰ̣σ̣ορᾶ[ις]εἰσορᾶις [.].
3 S-3 [ποῦ]ποῦ [δ᾽]δ᾽ [ὢν]ὢν [ἐτύγχαν᾽]ἐτύγχαν᾽ [,], [ἡνίκ᾽]ἡνίκ᾽ [ὤλλυτο]ὤλλυτο πτόλις ;
4 S-4 [πατήρ]πατήρ [νιν]νιν [ἐξέπεμψεν]ἐξέπεμψεν [ὀρρωδῶ]νὀρρωδῶν θανεῖν .
5 S-5 [ποῖ]ποῖ [τῶν]τῶν [τότ᾽]τότ᾽ [ὄντων]ὄντων [χωρίσας]χωρίσας [τέκν]ωντέκνων μόνον ;
6 S-6 [ἐς]ἐς [τήνδε]τήνδε [χώραν]χώραν [,], [οὗπερ]οὗπερ [ηὑρέθη]ηὑρέθη [θα]νώνθανών .
7 S-7 [πρὸς]πρὸς [ἄνδρ᾽]ἄνδρ᾽ [ὃς]ὃς [ἄρχει]ἄρχει [τῆσδε]τῆσδε [Πολυμ]ήστωρΠολυμήστωρ χθον[ός]χθονός [;];
8 S-8 [ἐνταῦθ᾽]ἐνταῦθ᾽ [ἐπέμφθη]ἐπέμφθη [πικροτάτου]πικροτάτου [χ]ρυσ̣οῦχρυσοῦ φ̣ύ̣λ̣α[ξ]φύλαξ [.].
9 S-9 [θνήισκει]θνήισκει [δὲ]δὲ [πρὸς]πρὸς [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [τίνος]τίνος [πότ]μουπότμου τυχ̣ώντυχών ;
10 S-10 [τίνος]τίνος [γ᾽]γ᾽ [ὑπ᾽]ὑπ᾽ [ἄλλου]ἄλλου [;]; S-11 [Θρῄξ]Θρῄξ [νιν]νιν [ὤλεσε]ὤλεσε ξένος̣ξένος .
11 S-12 [ὦ] [τλῆμον]τλῆμον [·]· S-13 [ἦ] [που]που [χρυσὸν]χρυσὸν [ἠράσθη]ἠράσθη [λα]βε̣ῖνλαβεῖν ;
12 S-14 [τοιαῦτ᾽]τοιαῦτ᾽ [,], [ἐπειδὴ]ἐπειδὴ [συμφορὰν]συμφορὰν [ἔγνω]ἔγνω Φ̣ρυγῶ[ν]Φρυγῶν [.].
13 S-15 [ηὗρες]ηὗρες [δὲ]δὲ [ποῦ]ποῦ [νιν]νιν [;]; S-16 [ἢ] [τίς]τίς [ἤνεγκεν]ἤνεγκεν [ν]ε̣κρόννεκρόν ;
14 S-17 [ἥδ᾽]ἥδ᾽ [,], [ἐντυχοῦσα]ἐντυχοῦσα [ποντίας]ποντίας [ἀκτῆς]ἀκτῆς [ἔ]πιἔπι .
15 S-18 [τοῦτον]τοῦτον [ματεύουσ᾽]ματεύουσ᾽ [ἢ] [πονοῦσ᾽]πονοῦσ᾽ [ἄλλο]νἄλλον πόνον ;
16 S-19 [λούτρ᾽]λούτρ᾽ [ὤιχετ᾽]ὤιχετ᾽ [οἴσουσ᾽]οἴσουσ᾽ [ἐξ]ἐξ [ἁλὸς]ἁλὸς [Πολυ]ξένῃΠολυξένῃ .
17 S-20 [κτανών]κτανών [νιν]νιν [,], [ὡς]ὡς [ἔοικεν]ἔοικεν [,], [ἐκβάλλε]ιἐκβάλλει ξένος .
18 S-21 [θαλασσόπλαγκτόν]θαλασσόπλαγκτόν [γ᾽]γ᾽ [,], [ὧδε]ὧδε [διατεμὼ]ν̣διατεμὼν χρόα̣χρόα .
19 S-22 [ὦ] [σχετλία]σχετλία [σὺ]σὺ [τῶν]τῶν [ἀμετρήτων]ἀμετρήτων [πό]ν̣ωνπόνων .
20 S-23 [ὄλωλα]ὄλωλα [κοὐδὲν]κοὐδὲν [λοιπόν]λοιπόν [,], [Ἀγάμεμνον]Ἀγάμεμνον [,], [κακῶ]ν̣κακῶν . S-24 |gap:?_lines|