Sematia

59778.xml

TM: 59778HGV: Date: – Place:

0 m1 S-1 |gap:?_lines|
1 αι̣π̣|gap:3||gap:?|αιπ|gap:3||gap:?|
2 ξανθὸς δ̣|gap:3||gap:?|δ|gap:3||gap:?|
3 καί οἱ δειμαίνοντ̣[ι]|gap:3||gap:?|δειμαίνοντι|gap:3||gap:?|
4 ταρφέες ἀφλοισμῶι δ̣ι̣|gap:3|δι|gap:3|
5 οἱ δ' ὄπιθεν λασίηι ὑπὸ γαστέρι πεπ[τηῶτες]πεπτηῶτες
6 οὐραῖοι ∼λειχμῶντο∽λιχμῶντο περὶ πλευρῆισι δρ̣ά̣[κοντες]δράκοντες [.].
7 S-2 ἐν καί οἱ βλεφάροις κυάνῳ ἤστραπτε |gap:2||gap:3|
8 που θερμάστραις που Μελιγουνίδι τοῖαι
9 μαρμαρυγαί , ∼αἴρηισ〚σ〛ιν∽αἴρηισιν ὅτε ῥήσσοιτο σίδηρος ,
10 ἠέρ' ἀναθρῴσκουσι , βοᾶι δ' εὐήλατος ἄκμων ,
11 Αἴτνην ψολόεσσαν , ἐναύλιον Ἀστερόποιο .
12 S-3 ἵκετο μὴν Τίρυνθα παλιγκότωι Εὐρυσθῆι
13 ζωὸς ὑπὲξ Ἀίδαο δυώδεκα λοῖσθος ἀέθλων ,
14 καί μιν ἐνὶ τριόδοισι πολυκρίθοιο Μιδείης
15 ταρβαλέαι σὺν παισὶν ἐθηήσαντο γυναῖκες .
0 S-4 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:3| ὄπισθε
2 |gap:?||gap:3|α φέροιτο
3 |gap:?||gap:3|θι κάππεσε λύχνου
4 |gap:?||gap:3|α κατὰ Γλαυκώπιον Ἕρσηι
5 [οὕνεκ']οὕνεκ' [Ἀθ]η̣ναίηςἈθηναίης ἱερὴν ἀνελύσατο κίστην
6 |gap:5|ης . S-5 ὅσσον ὁδοιπόροι ἐρρήσσοντο
7 [Σκε]ίρωνΣκείρων ἔνθα πόδεσσι̣ν̣πόδεσσιν ἀ̣εικέαἀεικέα μήδετο χύτλα
8 [ο]ὐ̣κοὐκ ἐπὶ δήν · S-6 Αἴθρης γὰρ ἀλοιηθεὶς ὑπὸ ∼παὶδι∽παιδὶ
9 νωιτέρης χέλυος πύματος <ἐ>λιπήνατοἐλιπήνατο λαιμόν .
10 S-7 καί νιν σφεδανοῖο τανυσσαμένη ἀπὸ τόξου
11 Ταιναρίη λοχίηισι γυναικῶν ἐμπελάτειρα
12 Ἄρτεμις ∼ὠδίνεσσι∽ὠδίνεσσιν ∼νέῶι∽ἑῶι ταλάωρι μετάσποι .
13 S-8 ∼ὀκχόιη∽ὀκχοίη δ' Ἀχέροντι βαρὺν λίθον Ἀσκαλάφοιο ,
14 τόν οἱ χωσαμένη γυίοις ἐπιήραρε ∼Δὴω∽Δηώ ,
15 μαρτυρίην ὅτι μοῦνος ἐθήκατο m2 Φερσεφονείηι .