Sematia

59741.xml

TM: 59741HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1|σ|gap:2|νδ|gap:2|εως
5 φαντασίας
11 τὴν φύσιν