Sematia

o.ashm.68.xml

TM: 70517HGV: 70517Date: 194 – 194Place: Theben

1 m1 S-1 Πλα̣ντᾶςΠλαντᾶς καὶ ❨Π̣α̣ν̣ίσκο̣(ς)❩Πανίσκος ❨ἀπαιτ(ηταὶ)❩ἀπαιτηταὶ ❨κρ(ιθῆς)❩κριθῆς ❨γεν̣ή(ματος)❩γενήματος
2 λα|num:31| ❨(ἔτους)❩ἔτους ∼Ὡρο∽Ὥρῳ ❨Πετ̣ε̣χώ(νσιος)❩Πετεχώνσιος ❨Ὥρο(υ)❩Ὥρου διὰ ❨Φρεμεῦτο(ς)❩Φρεμεῦτος ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν .
3 S-2 ❨ἔσχ(ομεν)❩ἔσχομεν εἰς ❨πρόσθ(εσιν)❩πρόσθεσιν ❨κρ(ιθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2|
4 ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ λ|num:30| |gap:3| ❨σ(εσ)η(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .