Sematia

o.ashm.54.xml

TM: 70503HGV: 70503Date: 150 – 150Place: Theben

1 m1 S-1 ❨μέ(τρημα)❩μέτρημα ❨θησ(αυροῦ)❩θησαυροῦ ❨μη(τροπόλεως)❩μητροπόλεως ❨γεν̣ή(ματος)❩γενήματος ιγ|num:13| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨Ἀντω̣(νίνου)❩Ἀντωνίνου
2 Κα̣ίσαροςΚαίσαρος το̣ῦτοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υκυρίου Ἁθ̣ὺ̣ρἉθὺρ γ|num:3|
2,md ⸢|gap:?|⸣|gap:?|
3 τοῦ ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Ψε̣ν̣α̣μενώ̣(φιος)❩Ψεναμενώφιος
4 ❨Παουψάι(τος)❩Παουψάιτος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ πλοίο̣υπλοίου
4-5 Ἀτο̣∤σᾶντοςἈτο∤σᾶντος
5 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ἥμισυ ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ 𐅵|num:1/2| .
6 S-2 ❨Ζήν(ων)❩Ζήνων ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς ❨σ(εσ)η(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .