Sematia

o.ashm.37.xml

TM: 70486HGV: 70486Date: 142 – 142Place: Theben

1 m1 S-1 ❨Παμών̣θ(ης)❩Παμώνθης καὶ ❨Πόστ(ομος)❩Πόστομος ❨πράκ(τορες)❩πράκτορες ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος
2 ❨Π̣α̣ναμ(εῖ)❩Παναμεῖ ❨Ψεναμ̣ο(ύνιος)❩Ψεναμούνιος ❨Πα̣ναμ(έως)❩Παναμέως . S-2 ❨ἔσχ(ομεν)❩ἔσχομεν
3 ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨μ̣ε̣ρισ(μοῦ)❩μερισμοῦ ❨ἀνακ(εχωρηκότων)❩ἀνακεχωρηκότων κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους
4 ❨ῥυ̣π̣(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨δ̣ραχ(μὰς)❩δραχμὰς ὀ̣κτὼὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ϛ|num:6|
5 Ἀντωνείνου Καίσαρος
6 τοῦ κυρίου Θὼθ κϛ|num:26| .