Sematia

o.ashm.36.xml

TM: 70485HGV: 70485Date: 142 – 142Place: Theben

1 m1 S-1 Πόστομος ❨πράκ(τωρ)❩πράκτωρ ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος Παναμέως
2 ❨Ψεναμούνιο(ς)❩Ψεναμούνιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σενμώνθ(ου)❩Σενμώνθου . S-2 ❨ἔ̣σ̣χ(ον)❩ἔσχον ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨λαογρ(αφίας)❩λαογραφίας
3 καὶ ❨βαλ(ανευτικοῦ)❩βαλανευτικοῦ ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥ̣υ̣π̣(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ὀκτὼ ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
4 καὶ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ μερισμοῦ ❨ἀνακ(εχωρηκότων)❩ἀνακεχωρηκότων κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὀνόμ(ατος)❩ὀνόματος το̣ῦτοῦ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ
5 ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τέσσαρες ❨ὀβ(ολοὺς)❩ὀβολοὺς γ|num:3| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨ὀβ(ολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| .
6 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Ἀντωνείνου
7 Καίσαρος τοῦ κυρίου
8 Φαμε̣ν̣ὼθΦαμενὼθ ιϛ|num:16| . S-4 Π|gap:3|(…)Π|gap:3|… ❨σ̣ε̣σ̣η(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .