Sematia

o.ashm.10.xml

TM: 70460HGV: 70460Date: -98 – -98Place: unbekannt

1 m1 S-1 Π̣ε̣τ̣εχῶνσι̣ς̣Πετεχῶνσις ❨Λυσ̣ιμά(χου)❩Λυσιμάχου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
2 Πε̣τ̣ε̣α̣ρπρῆςΠετεαρπρῆς Μ|gap:3|κ(…)Μ|gap:3|κ… ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
3 Κρόνιος Ἡρακλείο̣υ̣Ἡρακλείου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
4 Ἡρακλῆς Κόνδωνος ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
5 Ἁρυων |gap:1|χ|gap:2| Θεινη̣τ̣ω(…)Θεινητω… ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
6 Ταύρων Χολμ̣έωςΧολμέως ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
7 Ἀθηνόδοτος ❨Ἀρίστω(νος)❩Ἀρίστωνος ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
8 Αἰνέας Δημέου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
9 Πικῶς Πικ̣ῶτοςΠικῶτος ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
10 Ἐπικράτης ❨Κε̣φά̣(λου)❩Κεφάλου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ
11 Χολ̣μ̣έωςΧολμέως ❨Ἡρα(κλείδου?)❩Ἡρακλείδου ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ