Sematia

o.amst.58.xml

TM: 70405HGV: 70405Date: 216 – 216Place: unbekannt

1 m1 S-1 ❨Ἐπ(εὶφ)❩Ἐπεὶφ κζ|num:27| τοῦ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Παν(αμέως)❩Παναμέως ❨Πετε(μενώφιος)❩Πετεμενώφιος
2 ❨ν(εωτέρου)❩νεωτέρου 〚❨Πετεχ(ώνσιος)❩〛Πετεχώνσιος ❨Ψενχώ(νσιος)❩Ψενχώνσιος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨τι(μῆς)❩τιμῆς πυροῦ δραχμὰς
3 ὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| . S-2 ❨Α(ὐρήλιος)❩Αὐρήλιος ❨Πανίσ(κος)❩Πανίσκος . m2 S-3 ❨ἄλ(λας)❩ἄλλας ❨Μεσ(ορὴ)❩Μεσορὴ β|num:2|
4 ∼ὁμοις∽ὁμοίως ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ∼τέσσαρες∽τέσσαρας , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| . S-4 ❨Α(ὐρήλιος)❩Αὐρήλιος ❨Πανίσ(κος)❩Πανίσκος .
5 m3 S-5 ❨ἄλ(λας)❩ἄλλας ❨Μεσ(ορὴ)❩Μεσορὴ δ|num:4| ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ∼τέσσαρες∽τέσσαρας , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| . S-6 ❨Α(ὐρήλιος)❩Αὐρήλιος ❨Πανίσ(κος)❩Πανίσκος .
6 m4 S-7 ❨ἄλ(λην)❩ἄλλην η|num:8| ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως μίαν ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| . S-8 ❨Α(ὐρήλιος)❩Αὐρήλιος ❨Πανίσ(κος)❩Πανίσκος .