Sematia

p.petra.5.78.xml

TM: 844348HGV: 844348Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:20||gap:1|π|gap:1||gap:4|ον|gap:4|οσ̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|γι|gap:1||gap:7||gap:2||gap:2||gap:3||gap:4|ω|gap:1|ο̣|gap:1||gap:4||gap:1||gap:2||gap:4||gap:20||gap:1|π|gap:1||gap:4|ον|gap:4|οσ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|γι|gap:1||gap:7||gap:2||gap:2||gap:3||gap:4|ω|gap:1|ο|gap:1||gap:4||gap:1||gap:2||gap:4|
2 |gap:20||gap:3| τὸν π̣ερ[ι]λογιώτ̣ατον̣περιλογιώτατον ἔκδικον κ̣[α]ὶ̣καὶ τ̣ο[ὺ]ς̣τοὺς δ̣ημοσιεύο̣ντ̣αςδημοσιεύοντας Πέ̣τ̣ρας̣Πέτρας [π]ρ̣οθεῖναιπροθεῖναι
3 |gap:20||gap:1|τω τῆς̣τῆς ἐκκλησίας̣ἐκκλησίας m2 ❨Φλ(άουιος)❩Φλάουιος Οὐά̣λ̣η̣ς̣Οὐάλης Νόννου σ̣ὺ̣νσὺν ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ ἔκδικο̣ς̣ἔκδικος τῆς Πετρα̣ίωνΠετραίων πόλεως π̣ρ̣ο̣έθη̣κ[α]προέθηκα .
4 S-2 |gap:?|