Sematia

basp.59.105_2.xml

TM: 981667HGV: 981667Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔ[το]υ̣ςἔτους ὀκτωκαιδεκ[άτου]ὀκτωκαιδεκάτου
2 Αὐτοκράτορος Καίσ̣[αρος]Καίσαρος
3 Τίτου Αἰλίου Ἁδρ̣[ιανοῦ]Ἁδριανοῦ
4 Ἀν̣τωνίνουἈντωνίνου Σεβαστ̣[οῦ]Σεβαστοῦ
5 Εὐ̣σεβοῦςΕὐσεβοῦς Ἐπειφ κϛ|num:26| .
6 S-2 ❨Δίδ̣υ̣(μος)❩Δίδυμος καὶ οἱ ❨(μέτοχοι)❩μέτοχοι ❨σιτολ(όγοι)❩σιτολόγοι Μαγ|gap:4_precision=low|
7 ❨με̣μετ(ρήμεθα)❩μεμετρήμεθα ἀπὸ τῶν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων τοῦ̣τοῦ |gap:3_precision=low| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
8 εἰς Ἥρωνα Ὀρσέως |gap:4_precision=low|
9 Λουκανοῦ ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων πυροῦ
10 ❨μέτ(ρῳ)❩μέτρῳ ❨δημο(σίῳ)❩δημοσίῳ ❨ξυσ(τῷ)❩ξυστῷ [ἔπαιτον]ἔπαιτον
11 ❨ἀρτάβ(ας)❩ἀρτάβας τρεῖς|num:3| , ❨Μαικ(ηνατιανῆς)❩Μαικηνατιανῆς |gap:4_precision=low|
12 ὀκτώ|num:8| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ια|num:11| . S-3 ❨[ὁ]μ(οίως)❩ὁμοίως Με[σορη]Μεσορη
13 ⊢|gap:1|⊣[cα|gap:4|]|gap:3||gap:3_precision=low||gap:1||gap:4_precision=low||gap:1|cα|gap:4||gap:3||gap:3_precision=low||gap:1||gap:4_precision=low|