Sematia

59499.xml

TM: 59499HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|δινα|gap:?|
2 |gap:?|δυαλλονγ|gap:?|
3 |gap:?|ε τεμε̣[ῖν]τεμεῖν ὅ̣τ[ι]|gap:?|ὅτι|gap:?|
4 |gap:?|ματε|gap:1|ο|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|[πλευ]ρᾶς|gap:?|πλευρᾶς καὶ τοῦ τ|gap:?|
6 |gap:?|δῆλον δ̣υσεμ̣|gap:?|δυσεμ|gap:?|
7 |gap:?|ν ἐστιν ελλα|gap:?|
8 |gap:?|καραινεμα|gap:?|
9 |gap:?|μ̣α|gap:1|λικαι|gap:?||gap:?|μα|gap:1|λικαι|gap:?|
10 |gap:?|τ̣ροιατοτων̣|gap:?||gap:?|τροιατοτων|gap:?|
1 |gap:?|λιτον|gap:?|
2 |gap:?|ερωνελ|gap:?|
3 |gap:?|ὅδε τ̣|gap:?|τ|gap:?|
4 |gap:?|τασ|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ι μηδε|gap:?|
6 |gap:?|νεασιν ἰδ[ι]|gap:?|ἰδι|gap:?|
7 |gap:?|εἰς ⊢ΗΩ⊣|gap:?|ΗΩ|gap:?|
8 |gap:?|εἰς τὸ|gap:?|
9 |gap:?|[οὕ]τως|gap:?|οὕτως γείνεσθ[αι]|gap:?|γείνεσθαι|gap:?|
10 |gap:?|ρο|gap:2|[τ]ὸ|gap:?|ρο|gap:2|τὸ τετρά[γωνον]|gap:?|τετράγωνον|gap:?|
11 |gap:?|τα|gap:3| ἐστιν |gap:?|
12 |gap:?|ταῦτα τὸν α|gap:?|
13 |gap:?|εμινατα|gap:?|
14 |gap:?|ετη|gap:3|γὰρ ερισ|gap:?|
15 |gap:?| παραλ[ληλ]|gap:?|παραλληλ|gap:?|
16 |gap:?| αὐτ|gap:3|χο τρία σ̣|gap:?|σ|gap:?|
17 |gap:?|[δια]φορα|gap:4||gap:2|τες|gap:?||gap:?|διαφορα|gap:4||gap:2|τες|gap:?|
18 |gap:?|[τ]ὸν|gap:?|τὸν [ἰσό]πλευρ̣ο̣[ν]|gap:?|ἰσόπλευρον|gap:?|
19 |gap:?|ν|gap:3|ωνοτης|gap:?|
20 |gap:?|φα|gap:2| αὐτὸν χο̣|gap:?|χο|gap:?|
21 |gap:?|τας|gap:3|τ̣ερετο|gap:?||gap:?|τας|gap:3|τερετο|gap:?|
1 |gap:?|[ἐ]πιβαλλον|gap:?||gap:?|ἐπιβαλλον|gap:?|
2 |gap:?| παραλ[ληλ]|gap:?|παραλληλ|gap:?|
3 |gap:?|ρηας|gap:?|
4 |gap:?|[π]ερὶ|gap:?|περὶ τὸν ταυτ|gap:?|
5 |gap:?|ους α|gap:3|απο|gap:?|
6 |gap:?|ημων ἐν τῆι|gap:?|
7 |gap:?|ἀλλὰ τὴν αὐ|gap:?|
8 |gap:?|προστοι̣βαλ̣|gap:?||gap:?|προστοιβαλ|gap:?|
9 |gap:?|να|gap:2|ευ|gap:1|εν|gap:?|
10 |gap:?|εἶδεν οὐκ ε|gap:?|
11 |gap:?||gap:1|ατ|gap:2| ἑαυτῶ̣[ι]|gap:?|ἑαυτῶι|gap:?|
12 |gap:?|ου [λ]ό̣γοιλόγοι β|gap:?|
13 |gap:?||gap:1|τ|gap:1|κατα|gap:?|
14 |gap:?|χο̣|gap:2|παντ|gap:?||gap:?|χο|gap:2|παντ|gap:?|
15 |gap:?|αο̣|gap:2|ου|gap:?|αο|gap:2|ου γὰρ δε|gap:?|
16 |gap:?|το|gap:3| μᾶλλο[ν]|gap:?|μᾶλλον|gap:?|
17 |gap:?|ερμολυμμενν|gap:?|
18 |gap:?|ἀκούσων̣|gap:?||gap:?|ἀκούσων|gap:?|
19 |gap:?|διο̣|gap:2||gap:?|διο|gap:2| λόγον |gap:?|
20 |gap:?|υτου|gap:1||gap:2||gap:1|αν|gap:?|
21 |gap:?|ς ἀλλὰ του|gap:1||gap:?|
22 |gap:?|αμ|gap:2|μοσ̣|gap:?||gap:?|αμ|gap:2|μοσ|gap:?|
1 |gap:?|πα|gap:?|
2 |gap:?|ολος ω|gap:?|
3 |gap:?| τοὺς ἐμ|gap:?|
4 |gap:?| περὶ ταῦτ[α]|gap:?|ταῦτα|gap:?|
5 |gap:?| τ[ού]τωντούτων ἀγα[θῶν]|gap:?|ἀγαθῶν|gap:?|
6 |gap:3||gap:1| το[ύ]τοιςτούτοις περιφ[έρειαν]περιφέρειαν
7 [νο]μίζουσιννομίζουσιν εἰ|gap:?|
8 |gap:?|νου τ|gap:?|
9 |gap:?|ων μάλι[στα]|gap:?|μάλιστα|gap:?|
10 |gap:?|διαφεσ|gap:?|
11 |gap:?|ανρ̣ι̣φ|gap:1||gap:?||gap:?|ανριφ|gap:1||gap:?|
12 |gap:?|αιφ|gap:1||gap:?|
13 |gap:?|ους επιν|gap:?|
14 |gap:3|τρόπον μο|gap:?|
15 |gap:?|λη|gap:1|νων εὐθη[ῶν]|gap:?|εὐθηῶν|gap:?|
16 |gap:2|των πρὸ εὐθη̣[ῶν]|gap:?|εὐθηῶν|gap:?|
17-18 |gap:1|τ|gap:1||gap:1|τρι̣φεν|gap:?|[ἀ]∤π̣ορίαν|gap:1|τ|gap:1||gap:1|τριφεν|gap:?|ἀ∤πορίαν
18 σ̣υντίθ[εμεν]συντίθεμεν
18-19 [ση]∤μασίαςση∤μασίας
19 χάριν ὑ|gap:?|
20 |gap:1|ζ|gap:1||gap:2|νων την|gap:?|
21 |gap:1|ιτου|gap:3||gap:1|ερινν̣|gap:?||gap:1|ιτου|gap:3||gap:1|ερινν|gap:?|
22 |gap:1|ωσ|gap:3|ιθιου|gap:1||gap:?|
23 |gap:1| ἁπαν|gap:3| εαν|gap:?|
1 |gap:?|πρᾶγμα νω̣|gap:?|νω|gap:?|
2 |gap:?|πολαι τινῶν|gap:?|
3 |gap:?|[π]εριφέρε̣[ι]αι|gap:?|περιφέρειαι ἐμ|gap:?|
4 |gap:?|[κ]αὶ|gap:?|καὶ τόσων τρ[ιγώνων]|gap:?|τριγώνων|gap:?|
5 |gap:?|τοφηται · S-2 κα|gap:?|
6 |gap:?|τεσμεν|gap:1||gap:?|
7 |gap:?| οὐκ εἰ|gap:1||gap:?|
8 |gap:?|τεωσα|gap:?|
9 |gap:?|ν̣εινεπα̣|gap:?||gap:?|νεινεπα|gap:?|
10 |gap:?|τησεικτα|gap:?|
11 |gap:?|υς αγο̣|gap:?|αγο|gap:?|
12 |gap:?|ηγμ|gap:2| τρία|gap:?|
13 |gap:?|καὶ τη|gap:?|
14 |gap:?|τααπολ|gap:?|
15 |gap:?|καὶ δι' ἀνάγκη̣[ς]|gap:?|ἀνάγκης|gap:?|
16 |gap:?|τωσ|gap:?|
17 |gap:?|αιφανδιο̣|gap:?||gap:?|αιφανδιο|gap:?|
18 |gap:?|εμενωνα|gap:?|
19 |gap:?|νιμε|gap:1|θη|gap:?|
20 |gap:?|λοδετο̣|gap:?||gap:?|λοδετο|gap:?|
21 |gap:?|επιζα|gap:?|
22 |gap:?|μισ̣|gap:?||gap:?|μισ|gap:?|
1 |gap:?|τιος|gap:5|
2 |gap:?|τουσωντων|gap:4|
3 |gap:?|καὶ πρότερον|gap:4|
4 |gap:?| προηγμένων |gap:3|
5 |gap:?|τὸ κέντρον ω|gap:4|
6 |gap:?|τ̣εαν|gap:?|τεαν καὶ τὸν|gap:3|
7 |gap:?| τούτωι νσ̣|gap:4|νσ|gap:4|
8 |gap:?|[κ]αὶ|gap:?|καὶ εὐθῆαι εισ|gap:4|
9 |gap:?|νιου διν|gap:4|
10 |gap:?||gap:1| οὐχ ἕξουσ̣[ι]|gap:4|ἕξουσι|gap:4|
11 |gap:1|γηνρπουσαχ|gap:1||gap:4|
12 |gap:1||gap:1|ηγμ|gap:2||gap:1|ωνδε|gap:4|
13 |gap:1|θησεδι|gap:2|πικαι|gap:3|
14 |gap:1|ηφιν δὲ ἐπινοε[ῖν]|gap:2|ἐπινοεῖν|gap:2|
15 |gap:1|ω̣ν|gap:1|ων διατείνειν |gap:4|
16 |gap:1|ων καὶ
16-17 προϋπο[κει]∤[μ]ένω̣νπροϋποκει∤μένων
17 ἄλλων
17-18 ἀχθ[ήσ̣ε̣σ]∤[θ]αιἀχθήσεσ∤θαι
18 καὶ μὴ
18-19 προϋπο[κει]∤[μ]έ̣νω̣νπροϋποκει∤μένων
19 εἰς τὰ κέντρ[α]|gap:1|κέντρα|gap:1|
20 |gap:1|αισ|gap:4| ἀπὸ
20-21 ὑποκειμέ∤[ν]ωνὑποκειμέ∤νων
21 μ|gap:1|ις γὰρ τη|gap:1|ω|gap:5|
22 |gap:1|οις ἰδίαν ομαι̣|gap:?|ομαι|gap:?|
1 [.|gap:4|]|gap:2||gap:1|εκ|gap:?|.|gap:4||gap:2||gap:1|εκ|gap:?|
2 S-3 τρόπους ἀλλ|gap:?|
3 νουθησει|gap:1|ψο̣|gap:?|νουθησει|gap:1|ψο|gap:?|
4-5 ὑποκειμένη|gap:?|[εὐ]∤θηῶνὑποκειμένη|gap:?|εὐ∤θηῶν
5 ἀλλὰ|gap:?|
6 του γὰρ μηον|gap:?|
7 [κέν]τρουκέντρου νου|gap:?|
8 και|gap:1|ειν βαλ|gap:?|
9 προηγμέναις |gap:?|
10-11 |gap:4|υ|gap:1|ετουιν|gap:?|[μᾶλ]∤λον|gap:4|υ|gap:1|ετουιν|gap:?|μᾶλ∤λον
11 τὸ ἐλάχισ[τον]|gap:?|ἐλάχιστον|gap:?|
12 τεχλουθαιη|gap:?|
13 μετε|gap:1|νυμε|gap:1||gap:?|
14 ται|gap:2|βλεβετ|gap:1||gap:?|
15 αμιητοντοειν|gap:?|
16 τὸν ἐλάχιστο[ν]|gap:?|ἐλάχιστον|gap:?|
17 ἀχθήσεσθαι τ|gap:?|
18 νων ἄλλων |gap:1||gap:?|
19 τον|gap:2|τως γὰρ|gap:?|
20 π̣άνταςπάντας σηκοη̣|gap:1||gap:?|σηκοη|gap:1||gap:?|
21-22 αν|gap:3|νοσ|gap:2|τα|gap:?|[ἐλλό]∤γιμοναν|gap:3|νοσ|gap:2|τα|gap:?|ἐλλό∤γιμον
22 |gap:2|λου τω|gap:?|
23 ναιμ|gap:1|νιβωσασ|gap:?|
1 νωνον|gap:?|
2 ἐπιτείν[ειν]|gap:?|ἐπιτείνειν|gap:?|
3 της προ|gap:?|
4 βιαι|gap:1|ε|gap:1||gap:?|
5 τὸν πά[ντα]|gap:?|πάντα|gap:?|
6 τοιοῦτο|gap:?|
7 ἐλάχισ̣[τον]|gap:?|ἐλάχιστον|gap:?|
8 τωνουν|gap:?|
9 περιφερε̣[ι]|gap:?|περιφερει|gap:?|
10 της κακῶ[ς]|gap:?|κακῶς|gap:?|
11 ετοιμονα|gap:?|
12 κέ̣ντρον|gap:1||gap:?|κέντρον|gap:1||gap:?|
13 λουσαισν̣|gap:?|λουσαισν|gap:?|
14 ετη καὶ π|gap:1||gap:?|
15 του|gap:?| ποτων κα|gap:?|
16 τῶν εὐθηῶ̣[ν]|gap:?|εὐθηῶν|gap:?|
17 μιαν μηι|gap:?|
18 καὶ ἁπαντ|gap:?|
19 |gap:2|προν ἀλλ|gap:?|
20 |gap:3| ἄλλον |gap:?|
21 |gap:3|τουτον|gap:?|
1 πρ|gap:1|καστωιν|gap:?|
2 τησ|gap:1|ι̣μοσπρο|gap:?|τησ|gap:1|ιμοσπρο|gap:?|
3 ουσπ|gap:2|μὴ παντ|gap:?|
4 ποτε β|gap:1|κεμεν|gap:?|
5 ταύ[την]ταύτην ἀπορία̣ν̣|gap:?|ἀπορίαν|gap:?|
6 μεν|gap:?|τοιγὰρ|gap:?|
7 |gap:?|τοινμαι̣|gap:?||gap:?|τοινμαι|gap:?|
8 |gap:?|καὶ ἐστ|gap:?|
9 |gap:?|τωνθι|gap:?|
10 του|gap:2| ἐπι|gap:?|
11 ησ|gap:?|τεωμ|gap:?|
12 οργ|gap:?|οτετ|gap:?|
13 |gap:?|περιει|gap:?|
14 |gap:?|ονλεγο|gap:?|
15 |gap:?|[ἀχθή]σεσθαι|gap:?|ἀχθήσεσθαι κ|gap:?|
16 |gap:?||gap:1|εβηια|gap:?|ν ἀλλα|gap:?|
17 |gap:?||gap:1|υντω̣ιδ|gap:?||gap:?||gap:1|υντωιδ|gap:?|
18 |gap:?|καὶ επιτ|gap:?|
19 |gap:?|μουστησ|gap:?|
20 |gap:?|εγειν|gap:1|υκα|gap:?|
1 [τ]ῶντῶν μεταξὺ α|gap:?|
2 [ο]ὐκοὐκ ἄλογον |gap:?|
3 [ἀ]πορίαἀπορία οὖν καὶ τα|gap:6|
4 [ὑ]ποκειμένωιὑποκειμένωι τινι[ι]|gap:6|τινιι|gap:6|
5 [κ]αὶκαὶ κατακλείειτα[ι]|gap:6|κατακλείειται|gap:6|
6 [ἐν]ἐν ταὐτῶι ἀτόπωι |gap:7|
7 |gap:1||gap:1|ωμε|gap:1|εωναρ|gap:7|
8 |gap:1|εως ἀπὸ παντ|gap:6|
9 |gap:1|εν τοῦ σημείου|gap:7|
10 π̣οθένποθέν ἐν αὐτοῦ|gap:?|
11 |gap:?|καιειμ|gap:?|
12 |gap:?||gap:1|ειται δια|gap:?|
13 |gap:?|ὑπὲρ <ἀ>πορίαςἀπορίας |gap:?|
14 |gap:2||gap:1|νοσητηνφη|gap:?|
15 |gap:1|ντων [κύ]κλακύκλα |gap:?|
16 |gap:3|[τὴν]|gap:3|τὴν μεταξὺ εὐθείαμ|gap:6|
17 [ὥ]σ̣τεὥστε καὶ εἶναι
17-18 δύσ̣[κρι]∤τονδύσκρι∤τον
18 καὶ κατακλείε[σθαι]κατακλείεσθαι
19 |gap:2| πάλιν , ὡς ἔφαμ[εν]ἔφαμεν [,],
20 [ἡ] [ἀ]πορίαἀπορία ἐν τούτωι μ̣|gap:3|μ|gap:3|
21 |gap:2| γὰρ|gap:3|ειδη|gap:?|
1 φιας τλ̣|gap:?|τλ|gap:?|
2 πλευρ̣|gap:?|πλευρ|gap:?|
3 τμῆμα̣τμῆμα |gap:?|
4 δουντω̣|gap:?|δουντω|gap:?|
5 μενεσμ|gap:?|
6 ἐπὶ τὰς|gap:?|
7 τουσεμα|gap:?|τις κρατ|gap:?|
8 καὶ τὰς Π[ο̣λυαίνου]Πολυαίνου
8-9 [ἀπο]∤ρίαςἀπο∤ρίας
9 νυσ̣|gap:?|νυσ|gap:?|
10 τενας πο|gap:?|νως περι|gap:?|
11 οια̣ιοιαι τοισρ̣ο|gap:?|τοισρο|gap:?|
12 π̣τοσ|gap:?|πτοσ|gap:?|
13 προδιει[λημμέννων]προδιειλημμέννων
13-14 [ἀπο]∤ριῶνἀπο∤ριῶν
14 καὶ|gap:?|
15 τα|gap:1|ησ|gap:?|
16 ωμενας μ|gap:?|
17 το τούτων |gap:3| ωνα|gap:?|
18 τημεν αὐτὴ[ν]|gap:?|αὐτὴν|gap:?|
19 εται|gap:?|
1 λον κα|gap:?|
2 κιας τῶν ἰδί[ων]|gap:?|ἰδίων|gap:?|
3 καὶ ταύταις |gap:?|
4 εὐθηῶν περιε[χομένων]|gap:?|περιεχομένων|gap:?|
5 κασετωνας εχ|gap:?|
6 διαμενουσ[ῶν]διαμενουσῶν
6-7 [μετα]∤ξὺμετα∤ξὺ
7 διαμέτρω̣[ν]|gap:?|διαμέτρων|gap:?|
8 ⊢ΑΖ⊣ΑΖ κα[ὶ]καὶ ⊢ΒΕ⊣ΒΕ [κ]αὶκαὶ |gap:?|
9 ⊢Η⊣Η καὶ ⊢ΗΖ⊣ΗΖ ηδ|gap:?|
10 πρὸς ⊢Η⊣Η ἐν τῶι
10-11 [τριγώ]∤νωιτριγώ∤νωι
11 τῶι
11-12 προεκ[κειμέ]∤νωιπροεκκειμέ∤νωι
12 τῶι ⊢ΗΑΖ⊣|gap:2|οτα|gap:?|ΗΑΖ|gap:2|οτα|gap:?|
13 ἐπὶ μιᾶς ἀμφ[οτέρων]ἀμφοτέρων
14 ἅπτεται τῶ[ν]τῶν [εὐθηῶν]εὐθηῶν
15 τοῦ ⊢ΑΚ̣ΖΕ⊣ΑΚΖΕ |gap:1|το|gap:?|
16 τῆς τω|gap:3|δι|gap:?|
17 τατα παρὰ ταὐ[τῶι]ταὐτῶι
18 ⊢Α⊣Α σημήωι ὡστ|gap:?|
19 περι|gap:1|παρεμπε|gap:?|
20 οὐθ|gap:?|δια|gap:?|
21 οὐτ|gap:?|γὰρ|gap:?|
22 αυ|gap:?|πλ|gap:?|
1 |gap:?|[ἀ]πορίαν|gap:?|ἀπορίαν |gap:?|
2 |gap:?| κατ' αἰτίαν |gap:?|
3 |gap:?|ωι μὴ κα|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ενος περὶ τὰς|gap:?|
5 |gap:?| τασ|gap:2|ε|gap:?|
6 |gap:?|εξιναναι|gap:3|
7 |gap:?| τειται δὲ κα
8 |gap:?|ον
8-9 προστέθη∤[κεν]|gap:?|τονπροστέθη∤κεν|gap:?|τον
9-10 δύνασ∤[θαι]δύνασ∤θαι
10 [τὸ]τὸ [μέ]τρονμέτρον τῆς
10-11 πλευ∤[ρᾶς]|gap:?|πλευ∤ρᾶς|gap:?|
11 φαίνεται |gap:2|
12 |gap:?|ολ|gap:?|
13 |gap:?| και|gap:?|
14 |gap:?|νταιμυω|gap:?|
15 |gap:?|αντις ῥε|gap:1||gap:?|
16 |gap:?|ιυν|gap:?|
1 |gap:?|ευτε|gap:2|
2 |gap:?| τερωι της|gap:?|
3 |gap:?|αρεμ|gap:1|
4 |gap:?|εὐθηᾶ[ς]|gap:1||gap:?|εὐθηᾶς|gap:1|
5 |gap:?|δ̣ιάμετρος|gap:?|διάμετρος
6 |gap:?|πλευρᾶς
7 |gap:?| θάτερα|gap:1|
8 |gap:?|[τὴ]ν|gap:?|τὴν αἰτίαν
9 |gap:?| διάμετρος
10 |gap:?||gap:1|τα πρω|gap:1|
11 |gap:?|ετατω κοι
12 |gap:?|θετης ὀρθὴ̣ὀρθὴ
13 |gap:?|ουτοδε
14 |gap:?| ἐπὶ τῆς
15 |gap:?| πρόδηλον
16 |gap:?|
16-17 πα̣ράλλη∤[λ]|gap:?|νδιαμενπαράλλη∤λ|gap:?|νδιαμεν
18 |gap:?| μία γων[ία]γωνία
19 |gap:?|ασ|gap:1|εδ|gap:2|
20 |gap:?|[δ]ὲ|gap:?|δὲ τοῦ
20-21 σαφεσ∤[τ]|gap:?|ωνσαφεσ∤τ|gap:?|ων
21 τῆς ἀ[πο]|g:dagger|3|g:dagger|3[ρίας]ἀπο|g:dagger|3|g:dagger|3ρίας
1 |gap:?|ταυτον|gap:?|
2 |gap:?|ντει οὐ γων̣ί̣[α]|gap:?|γωνία|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|ωμετρ|gap:3|ν|gap:?|
4 |gap:?|[ἡ]γούμενον|gap:?|ἡγούμενον οὓς ὑ|gap:?|
5 |gap:2|ν οὔτε ἐλάχισ̣[τον]ἐλάχιστον
6 [ὥσ]τ̣εὥστε ὑποτιθέμεν[ος]|gap:?|ὑποτιθέμενος|gap:?|
7 |gap:2||gap:1| ἐπεὶ τὰς ἰδίας ἀ|gap:?|
8 |gap:2|ρως ἀρεσκομε[ν]|gap:?|ἀρεσκομεν|gap:?|
9 |gap:2||gap:1|ι προέλαβεν |gap:1|το|gap:?|
10 |gap:2| ἀρέσκον τοῖς ἐν|gap:?|
11 |gap:2|αιρι̣σ̣|gap:4||gap:2|αιρισ|gap:4| τοῦτον |gap:?|
12 |gap:2|οι ἔλενχον ο|gap:?|
13 |gap:1|[π]αραλαμβάνον[τες]|gap:?||gap:1|παραλαμβάνοντες|gap:?|
14 [κα]θάπερκαθάπερ
14-15 προεπεδείξα∤[μεν]|gap:?|προεπεδείξα∤μεν|gap:?|
15 διὸ καὶ |gap:?|
16 |gap:?|το γὰρ|gap:?|
1-2 γομ|gap:1||gap:?|ριος|gap:1||gap:3|κα̣|gap:?|[ἐ]∤ναντίανγομ|gap:1||gap:?|ριος|gap:1||gap:3|κα|gap:?|ἐ∤ναντίαν
2 ἄλ[λην]ἄλλην
2-3 [γω]∤νίανγω∤νίαν
3 καὶ δέκα |gap:?|
4 σ̣ασα τὰς γωνίας |gap:1||gap:?|
5 τερα σαφὴς τεκ|gap:?|
6 ἄγεται μεταξ[ὺ]|gap:?|μεταξὺ|gap:?|
7 ἐλάχιστον ἐν |gap:1||gap:?|
8 τραιωνωλουσα|gap:?|
9 ν ἄγετα[ι]ἄγεται ὅτ[ι]|gap:?|ὅτι|gap:?|
10 α πλευρὰ τὸν|gap:?|
11 του καὶ ὀρθὴ̣ὀρθὴ [γωνία]γωνία
12 τῶν αὐθηῶ̣ναὐθηῶν τα|gap:?|
13 αλλ|gap:1|διναικαι|gap:?|
14 [μί]ανμίαν τὴν διάμ̣[ετρον]|gap:?|διάμετρον|gap:?|
15 |gap:1| ἐχουσῶν|gap:?|
16 ποτου καὶ του|gap:?|
17 τούτων προε[κκειμέ]νωνπροεκκειμένων αὐθηῶν δι|gap:?|
18 καθάπερ τὸ ἐλάχ[ιστον]|gap:?|ἐλάχιστον|gap:?|
19 τοκουνονεντο|gap:?|
20 τομὴ̣τομὴ |gap:2|απ|gap:?|
1 αλλ|gap:?|
2 το|gap:3|ρη|gap:?||gap:2|στα|gap:?|
3 τη κατὰ π[αντ]|gap:?|παντ|gap:?|
4 γὰρ ἕκτης|gap:?|
5 κιδενται|gap:?|
6 ἐννέα|gap:1|ο|gap:?|
7 ἑξήκοντα|gap:?|
8 τω μηδὴ πάλ[ιν]|gap:?|πάλιν|gap:?|
9 ριονκαιριο|gap:?|
10 διὰ καὶ τὸν|gap:?|
11 αργ|gap:3|ιο|gap:1|ε|gap:?|διπλᾶς πο|gap:?|
12 δο|gap:1|α δια|gap:?|
13 μενης|gap:1|εν|gap:?|
14 ονεικοσεπ|gap:?|
15 |gap:3||gap:1||gap:1|τιημ|gap:?|
1 ου|gap:4|ντην|gap:?|
2 σου|gap:2|ι̣ευθ|gap:1|υ|gap:?|σου|gap:2|ιευθ|gap:1|υ|gap:?|
3 ποτε γὰρ ασ|gap:1|β|gap:?|
4 ωμοιωμενης|gap:?|
5 κορυφὴν π|gap:1||gap:1||gap:?|ἐπὶ τούτων δι|gap:?|
6 παρεμοτωσε|gap:?|
7 τους καὶ παν[τ]|gap:?|παντ|gap:?|
8 |gap:1|ων προσκαιει|gap:?|
9 λο̣ν|gap:4|αιπε|gap:?|λον|gap:4|αιπε|gap:?|
10 δ|gap:?|λλου|gap:?|αρ|gap:?|
11 εν|gap:4| δα|gap:?|
12 |gap:?|προστα|gap:2|
13 |gap:?|οις οὗτοι|gap:2|
14 |gap:?|τωσ|gap:2|σιν|gap:1|
15 δο|gap:3|μεν|gap:1| δ' Ἐπ[ί]κου[ρος]|gap:3|αζ|gap:1|ι|gap:1|Ἐπίκουρος|gap:3|αζ|gap:1|ι|gap:1|
16 |gap:?|του|gap:4|α
1 |gap:?|υπο|gap:?|ιο|gap:?|
2 |gap:?|κτ|gap:4||gap:1|σ|gap:2|
3 |gap:?|τεσεδρη|gap:2|
4 |gap:?|α ἐννέα|gap:1| κα
5 |gap:?|λόγους μεν
6 |gap:?|[ἀ]μφοτέρω[ν]|gap:?|ἀμφοτέρων ει
7 |gap:?|ι̣τηνυποται|gap:?|ιτηνυποται
8 |gap:?|ραν̣ρκαιτην|gap:?|ρανρκαιτην
9 |gap:?|υ̣|gap:?|υ τῆς
9-10 δυνά∤[μεως]|gap:?|εαφιμενδυνά∤μεως|gap:?|εαφιμεν
11 |gap:?|εἴκοσι δονι̣δονι
12 |gap:?|μφου|gap:1|ρι|gap:1|ν
13 |gap:?|[κ]αὶ|gap:?|καὶ διπλᾶς
14 |gap:?|εταδοσα|gap:1|
15 |gap:?|ατενν|gap:?|
1 βιθε|gap:2| διαμ[ετρ]|gap:?|διαμετρ|gap:?|
2 πατων |gap:2| γε|gap:?|
3 τατην καὶ νη|gap:?|
4 δυεῖν βαθέων̣βαθέων |gap:?|
5 μέρη κατενδι|gap:?|
6 νωνδιαιρο|gap:?|
7 ἐλάχιστο<ν>ἐλάχιστον πλά[τος]πλάτος
7-8 [μετα]∤ξὺμετα∤ξὺ
8 ὄν . S-4 ἀλλὰ κ[αὶ]καὶ
8-9 [καθε]∤στακέναικαθε∤στακέναι
9 πως [οὗτοι]οὗτοι
10 λέγονται τουσ|gap:?|
11 διὰ του[3]του3
11-12 [.]ται|gap:?|[ὑ]∤πομνημάτων.ται|gap:?|ὑ∤πομνημάτων
12 S-5 |gap:?|
13 |gap:3|μ|gap:4|εσ|gap:?|
14 ετακο|gap:4|ντα|gap:?|
15 |gap:1|ἄτοπα|gap:?|
1 ἔσονται διά[μετροι]|gap:?|διάμετροι|gap:?|
2 ναιεπετο|gap:1||gap:3|ς ἀποφε[ρ]|gap:?|ἀποφερ|gap:?|
3 των γὰρ οὐσῶν |gap:?|
4 οὐ δύναται εν|gap:?|
5 εἰ δὲ πλάτος ἀμ[ερὲς]|gap:?|ἀμερὲς|gap:?|
6 π|gap:1|εψεχομενα|gap:?|
7-8 χθηοντα|gap:2|εδ|gap:?|[ἀμε]∤ρῆχθηοντα|gap:2|εδ|gap:?|ἀμε∤ρῆ
8 ἔσονται τα|gap:?|
9 δου οὕτως δ' οὐ [δυνατὸν]δυνατὸν
10 αὐτὰ δίχα |gap:2|σ|gap:?|
11 ἀλλὰ τοῦ συναχ|gap:?|
12 ταῦτα|gap:2|εινεν|gap:?|
13 του δια|gap:?|νω|gap:?|
14 |gap:1|ουκαιτο|gap:?|
15 |gap:?|ομι|gap:?|οσ|gap:?|
1 |gap:?|ανμ|gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|[πε]ρὶ|gap:?|περὶ τὴν αὐ[τὴν]|gap:?||gap:1|ουθω|gap:1||gap:?|αὐτὴν|gap:?||gap:1|ουθω|gap:1||gap:?|
3 υν|gap:?|ταιτωκ|gap:1||gap:?|
4 ετα|gap:1|ημεν|gap:1||gap:?|
5 λεσ|gap:2|εωντ|gap:1||gap:?|
6 περφημων|gap:?|
7 εχ|gap:3||gap:1|ασ|gap:1|λα|gap:?|
8 φεω|gap:2|ταιδε|gap:?|
9 δια|gap:4|ολεσα|gap:?|
10 γὰρ|gap:1| π̣[άν]τεςπάντες ηλ|gap:?|
11 |gap:4|σ|gap:2|παν|gap:?|κ|gap:?|εμων|gap:?|
12 και|gap:?|τηνπε|gap:?|
13 |gap:1|οτησωκαιγ|gap:?|
14 μεν|gap:1|και τηνε|gap:?|
15 |gap:?|επισ|gap:1|ωμ|gap:?|
16 κ|gap:?|φησιν α|gap:?|
17 |gap:?|περιτωνε|gap:?|αυτ|gap:?|τεσδι|gap:?|
18 |gap:?|τα|gap:2|κατω|gap:?|
1 |gap:?|ηνοσα|gap:3|εον μη
2 |gap:?||gap:1|ντιρε|gap:1|των
3 |gap:?|φουτο διπλα
4 |gap:?|ται · S-6 τὸν
4-5 ἐλ[ά]∤[χιστον]|gap:?||gap:1|ἐλά∤χιστον|gap:?||gap:1|
5 ηθους καὶ πα
6 |gap:?|εματοδο
7 |gap:?|υν πρὸς τὴν
8 |gap:?|νοστεωρου
9 |gap:?|πουσθαιπροσ
10 |gap:?|δονειμ
11 |gap:?|ταῦτα πλε
12 |gap:?|οσξαταπερ
13 |gap:?| ἅπαντα|gap:1|
14 |gap:?|φενταια|gap:1|
15 |gap:?|υομεν|gap:1||gap:?|
16 |gap:?|τωνευλο|gap:1||gap:1|
17 |gap:?|προσ|gap:?|
1 |gap:?|παντηω|gap:?|
2 |gap:?|υσταυ|gap:3|δε|gap:?|
3 |gap:?|ενων διὰ τῶν
3-4 [ὑ]∤[πομ]ν̣ημάτωνὑ∤πομνημάτων
4-5 στοιχη[ω]∤[δῶς]στοιχηω∤δῶς
5 [ἐ]πιβάλλ<ε>ιἐπιβάλλει
5-6 συντομώ[τε]∤ρον|gap:2|πραιτον|gap:?|συντομώτε∤ρον|gap:2|πραιτον|gap:?|
7 |gap:2| ἐλάχιστα ὡς τὰ |gap:?|
8 |gap:2|ποταιεγετωσ|gap:?|
9 |gap:3|ὀρθὴν τούτων|gap:?|
10 |gap:5|ναπροστομε|gap:1||gap:3|αυ|gap:2|τοι νουσ|gap:?|
11 |gap:2||gap:1|ω|gap:?|νεσομιο|gap:?|
12 |gap:?|φεσιν|gap:?|
13 |gap:2| πραττ|gap:?|ων|gap:?|
14 |gap:2| ,1ομιο|gap:?|ταυ|gap:?|
15 |gap:?|αιπροσ|gap:?|
16 |gap:?|ταδωσδ|gap:?|
17 |gap:?|ραγω|gap:?|
1 |gap:?|εκομνεμ|gap:?|
2 |gap:?|του|gap:3||gap:1|ηστ|gap:?|
3 |gap:?|ωσεχιτου|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ρα δυνατὸν|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|υτηστεν ἀπορία|gap:?|
6 |gap:?|μ̣εν|gap:?|μεν δια|gap:1| ημοσ|gap:?|
7 |gap:?|απευσ|gap:2|διοκαι|gap:?|
8 |gap:?|εναι|gap:?|τουτα|gap:?|
9 |gap:?|απευσ|gap:2|διοκαι|gap:?|
10 |gap:?|εναι|gap:?|τουτα|gap:?|
11 |gap:?|καιτοελιοναγ|gap:?|
12 |gap:?|μο|gap:1|κ|gap:?|
13 |gap:?|εσγεο|gap:?|και|gap:?|
14 |gap:?|πο|gap:?|τωνε|gap:?|
15 |gap:?|το|gap:?|
1 |gap:?|ται|gap:?|ν|gap:?|
2 |gap:?|φεσ̣|gap:?||gap:?|φεσ|gap:?|
3 |gap:?|[ἀπ]ο̣ρία|gap:3|ων|gap:?|τ̣οπερι|gap:1||gap:?||gap:?|ἀπορία|gap:3|ων|gap:?|τοπερι|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ες πλεῖον̣πλεῖον |gap:1|α|gap:?|
5 |gap:?|π̣ουωνθ̣ιστιν|gap:?||gap:?|πουωνθιστιν|gap:?|
6 |gap:?|ωνηρωθη|gap:1|ν|gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ηπροσαυτιθ|gap:?|
8 |gap:?|ανυτιπερ|gap:?|
9 |gap:?|π̣ρὸς|gap:?|πρὸς λόγο̣[ν]|gap:?|λόγον|gap:?|
10 |gap:?|[τ]ούτου|gap:?|τούτου και̣|gap:2|ω|gap:?|και|gap:2|ω|gap:?|
11 |gap:?| ταῦτα ελ|gap:1|υ|gap:?|
12 |gap:?|δ̣υ̣ναμένου|gap:?||gap:?|δυναμένου|gap:?|
13 |gap:?|γορανκα|gap:?|
14 |gap:?|[π]αρεπιβάλ[λει]ν|gap:?||gap:?|παρεπιβάλλειν|gap:?|
15 |gap:?|τια ταυτ|gap:?|
16 |gap:?|οσκα|gap:?|
1 |gap:?|ωνον προστο|gap:?|
2 |gap:?|σ̣κοσ̣|gap:1|τ̣ρατα|gap:?|ταοντ|gap:1||gap:4|σο|gap:?||gap:?|σκοσ|gap:1|τρατα|gap:?|ταοντ|gap:1||gap:4|σο|gap:?|
3 |gap:2|ων τῶν ὑπομη[μάτων]ὑπομημάτων
4 [κα]τακεχωρισμέ[νων]κατακεχωρισμένων
4-5 [πε]∤[ρὶ]πε∤ρὶ
5 [ἰ]σότητοςἰσότητος τῶν ε[ὐθηῶν]εὐθηῶν
6 |gap:2|οσ̣τονεκοινετ̣εσ̣|gap:?||gap:2|οστονεκοινετεσ|gap:?|
7 |gap:2|ται μέρη |gap:1|μαιρον
8 |gap:2|τωνπερ|gap:1|εσθ|gap:3|τε
9 |gap:2|των οὕτως ἐ[στὶν]ἐστὶν
10 [ῥάιδ]ιονῥάιδιον ἀπολύσασθαι|gap:2|
11 |gap:2| ταύτην πολλαῖς |gap:3|
12 |gap:2|δα|gap:1|επιφα|gap:?|
13 |gap:3|αν|gap:3|οσ|gap:?|
14 |gap:?|ετηνα̣|gap:?||gap:?|ετηνα|gap:?|
15 |gap:?|ανα|gap:?|
1 |gap:?|προστων|gap:?|
2 |gap:?|ωντεσαλλαισ|gap:?|
3 |gap:?|ε|gap:2|ταδει|gap:?|
4 |gap:?|τονληδ|gap:2|λον|gap:?|
5 |gap:?|εω̣|gap:?|εω ἐστίν τε αν|gap:?|
6 |gap:?|εριδιαν|gap:2|νιο|gap:?|
7 |gap:?|[τ]ούτων|gap:?|τούτων τε|gap:2|αγων|gap:?|
8 |gap:?||gap:1|ηδιπα|gap:2|ἐνεστ[ι]|gap:?||gap:?||gap:1|ηδιπα|gap:2|ἐνεστι|gap:?|
9 |gap:?|[τ]ῶν|gap:?|τῶν δέκα [τὰ]τὰ [τρία]τρία [μέρη]μέρη
10 |gap:?|ρεσταικ|gap:1||gap:1|ξ|gap:?|
11 |gap:?|τηνδια|gap:2|ον|gap:?|
12 |gap:?|δ̣εκα̣ζ|gap:?||gap:?|δεκαζ|gap:?|
13 |gap:?|νεσομ|gap:?|
14 |gap:?|νπα|gap:?|
15 |gap:?|αλλ|gap:?| |gap:6_lines|
7 |gap:?|τὴν πλευ[ρὰν]|gap:?_lines|πλευρὰν|gap:?_lines| |gap:6_lines| |gap:?|ἴσαις|gap:?||gap:?_lines|