Sematia

175278.xml

TM: 175278HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 τοῦ γόνα̣τ̣ο̣ς̣γόνατος οὐχ̣οὐχ ὡς εν |gap:4|χ̣ν̣|gap:4|χν |gap:1||gap:?|
2 μεν πρῶτον δεύτερος τὸν̣τὸν δ|gap:?|
3 τ̣οὺςτοὺς κειμένους ∼γείνεται∽γίνεται τὸν |gap:?|
4 βάθος τὸν πρῶτον δεύτερον|gap:?|
5 ἐκτός · S-2 οὐ [γ]ὰ[ρ]γὰρ λέγεται ἐγγόνο̣υ̣|gap:?|ἐγγόνου|gap:?|
6 γω ταῦτα ∼γείνεται∽γίνεται καὶ ὀνοματ̣|gap:?|ὀνοματ|gap:?|
7 να διαιρε̣ῖ̣τα̣ι̣διαιρεῖται ∼⋰ἰ⋱ς∽εἰς τὰς συλλαβ[ὰ]ςσυλλαβὰς |gap:1||gap:?|
8 ε̣ι̣μενκα̣τ̣ε̣ραειμενκατερα εἰς τὴν αὐτῆς |gap:1||gap:?|
9 ι διαχωρ̣ε̣ῖ̣διαχωρεῖ ἑ̣κάστουἑκάστου ὀνόματ̣[ος]ὀνόματος |gap:?|
10 δετ̣ε̣με̣δετεμε |gap:2| π̣ε̣ρ̣ισ̣σ̣οσύλλαβον̣|gap:?|περισσοσύλλαβον|gap:?|
11 ητ̣α̣ητα [|gap:3|]|gap:2||gap:3||gap:2| ἐ̣ξἐξ ἀμφο|gap:1||gap:5||gap:1|ι|gap:1||gap:?|
12 [|gap:8_precision=low|]|gap:8_precision=low| κ̣ω̣κω ἐν το̣το [|gap:7_precision=low|]|gap:7_precision=low| ο̣|gap:?|ο|gap:?|
13 |gap:1||gap:1||gap:1| [|gap:4_precision=low|-6]|gap:4_precision=low|-6 τ̣ωκχ̣ηροτωκχηρο [|gap:7_precision=low|]|gap:7_precision=low| δ|gap:?|
14 |gap:?||gap:1| καὶ ἐκ του [|gap:7_precision=low|]|gap:7_precision=low| β̣|gap:?|β|gap:?|
15 |gap:?| [ἐ]ξ̣ἐξ ἀρχῆς το̣|gap:?|το|gap:?|
16 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|