Sematia

119319.xml

TM: 119319HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ι̣|gap:?|ι ∼νευροχοντρώδη∽νευροχονδρώδη σώ[ματα]σώματα |gap:?|
2 |gap:?| [κατ]ὰ̣κατὰ δὲ γόμφωϲιν οἱ ὀδόντ̣[ες]ὀδόντες |gap:?|
3 |gap:?|η ἁπ̣λοῖἁπλοῖ τῆϲ συμφύσε[ως]συμφύσεως |gap:?|
4 |gap:?|ι̣σιν|gap:?|ισιν οὗτοι · S-2 κατὰ δὲ το|gap:?|
5 |gap:?|ν ὀστέον κεῖται κατα|gap:?| |gap:?_lines|