Sematia

p.kru.96.xml

TM: 23225HGV: 23225Date: 775 – 775Place: Theben (Ägypten)

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼παντοκρατωρω̣∽παντοκράτωρος
2 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς Μεσορὴ κ̣ϛ|num:26|κϛ|num:26| , ❨[ἰν]δ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ιγ|num:13|⊱ιγ|num:13|
3 ⲁⲛⲟⲕ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡϣⲛ ⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ̣ⲉⲧϯ
4 ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩ[ⲱ]ⲁⲩⲱ
5 ⲉϥ ∼ⲁⲓⲧⲓ∽αἰτεῖν ⲛϩⲉⲛ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲉⲧⲣⲉⲩ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍ[ⲉ]∽μαρτυρίζειν
6 ⲉⲡⲉⲓ ∼❨ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟ(ⲛ)❩∽δωρεαστικόν ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ
6-7 ∼ⲕⲁ∤ⲧⲁⲗⲩ∽καταλύειν
7 ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲃⲟⲗϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
8 ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ |g:stauros| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲙⲡ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιον
9 ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ
10 ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϫⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ⲥⲟⲩⲣⲟⲩⲥ
11 ∼ⲉⲩⲗⲁⲃⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ∽εὐλαβέστατος ∼ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ∽διάκονος ⲁⲩⲱ
11-12 ϩⲓⲧ∤ⲛ
12 ⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲁ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ϩⲙ
12-13 ⲡⲉⲓ∤∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽ⲡⲉⲓ∤μοναστήριον
13 ⲛⲟⲩⲱⲧ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ
14 ϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ∽κελεύειν
15 ⲁⲩⲱ ϥ ∼ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ∽προτρέπειν ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ
16 ∼ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ∽ἀγαθός ⲙⲛ ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ
17 ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲧⲣⲉⲡⲛⲁⲏⲧ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ
18 ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ∽κελεύειν ⲛⲥⲉϫⲡⲟ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ
19 ⲁⲓⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁⲓ ∼ϩⲟⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲙⲙⲟϥ
20 ϫⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲱⲛϩ ϣⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲉⲡ
20-21 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
21 ⲛⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ϩⲁ ∼ⲥⲱⲧⲏⲣⲓⲁ∽σωτηρία
22 ⲛⲧⲁ ∼ⲯⲩⲭⲏ∽ψυχή ⲛⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲁⲁⲓ
22-23 ⲁⲩ∤ⲱ
23 ⲛϥ ∼ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ∽προκόπτειν ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν
24 ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ⲙⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
25 ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ
25-26 ⲁⲡ∤ϣⲏⲣⲉ
26 ⲕⲟⲩⲓ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲛⲉ
27 ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲁϫⲱ ⲁⲩⲱ
28 ⲁⲛϭⲱ ⲉⲛⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ
28-29 ∼ⲗⲩ∤ⲡⲏ∽λύπη
29 ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲱϩ
29-30 ⲉⲛ∤ⲛⲁⲩ
30 ⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲟϫ ⲁⲩⲱ
31 ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲥⲟⲗⲥⲗ ⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲛϫⲓ
32 ϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲛ ⲧϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ
33 ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ
33-34 ⲛ∤ⲁⲛ
34 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲛⲛ ∼ⲥⲩⲛⲑⲏⲕⲏ∽συνθήκη
35 ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲛϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ
36 ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲧⲱⲟⲩⲛ
37 ⲛⲧⲛϫⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡ
37-38 ∼ⲙⲟ∤ⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
38 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲛ
38-39 ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗ∤ⲉⲓ∽παρακαλεῖν
39 ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ
40 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧ ∼ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ∽τολμηρία ⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲥ
40-41 ⲙⲉϣ∤ⲁⲕ
41 ⲛϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥϯ
42 ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲛϫⲓ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν
43 ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲛϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ
43-44 ∼ⲙⲟ∤ⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
44 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛϭⲱ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥⲡ
45 ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡϩⲁⲅⲓⲟⲥ
46 ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲉⲛⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛ
46-47 ∼ⲡⲁⲣⲁ∤ⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν
47 ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ϫⲉ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ
48 ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϭⲱ ⲉⲛϫⲓ
49 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ∼ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μυστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ
50 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲧ
51 ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ
51-52 ⲛⲧ∤∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ∽ⲛⲧ∤μακάριος
52 ⲁⲛ⸢|g:stauros|⸣ⲛⲁⲁⲛ|g:stauros|ⲛⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲙⲟ⸢|g:stauros|⸣ⲩⲏⲗⲛⲥⲁⲙⲟ|g:stauros|ⲩⲏⲗ
53 ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ∽προφήτης ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ
54 ⲁϥ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ
55 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲛⲏⲓ ⲉⲛϯ ⲉⲟⲟⲩ
55-56 ⲙⲡⲛ∤ⲟⲩⲧⲉ
56 ⲁⲛⲙⲟϣⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ
57 ⲕⲟⲩⲓ ⲏⲡ ⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲁⲑⲏ
57-58 ⲙⲡⲁⲧϥ∤ⲙⲁⲧⲉ
58 ⲙⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ
59 ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲉⲡ
59-60 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
60 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁϥϫⲓ
60-61 ⲙⲙⲡⲧⲁⲗ∤ϭⲟ
61 ⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲓ ∼ⲟ̣ⲩ̣ⲛ̣∽οὖν ⲉ̣ⲡⲟⲟⲩⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ
61-62 ⲁⲛⲙⲟϣ∤ⲧⲛ
62 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ∼[ⲙⲏ]ⲡⲱⲥ∽μήπως ⲛⲧⲉⲣⲙ
62-63 ⲡⲉⲛ∤ϯⲙⲉ
63 ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲉϫ ϩⲓⲥⲉ ⲉϫⲙ
63-64 ⲡϣ∤ⲏⲣⲉ
64 ⲕⲟⲩⲓ ⲁⲓϯ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓ
64-65 ∼ⲇⲱⲣ∤ⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν
65 ⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ
65-66 ∼ⲉⲡⲓ∤ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ∽ἐπίσκοπος
66 ⲙⲛ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος
66-67 ⲧⲁⲣⲉϥⲕ∤ⲁⲁϥ
67 ϩⲛ ∼ⲃⲓⲃⲗⲓⲱⲑⲏⲕⲏ∽βιλιοθήκη ⲙⲡ
67-68 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣ∤ⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
68 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛ ∼ⲕⲱⲗⲩ∽κωλύειν
68-69 ⲙ∤ⲙⲡϣⲏⲣⲉ
69 ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲣ ϭⲁⲩⲟⲛ ⲙⲡ
69-70 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
70 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉ ∼ⲉⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ
71 ⲉⲩϣⲁⲛⲟϣϥ ⲛⲥⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉ
71-72 ∼ⲕ∤ⲣⲓⲙⲁ∽κρίμα
72 ⲛⲟϭ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ∼ⲇⲉ∽δέ ϩⲛ
72-73 ⲛⲉ∤∼ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽ⲛⲉ∤χριστιανός
73 ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲛⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ
74 ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
74-75 ⲉⲧⲟⲩ∤ⲁⲁⲃ
75 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
75-76 ⲛⲁⲥ∤ⲱⲕ
76 ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲉ ∼ⲕⲣⲓⲙⲁ∽κρίμα ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ
77 ϩⲓⲧⲛ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡ ∼ϩⲓⲉⲣⲟⲫⲁⲛⲧⲏⲥ∽ἱεροφάντης
77-78 ⲙⲱ∤ⲩⲥⲏⲥ
78 ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁ ∼ⲕⲱⲗⲩ∽κωλύειν ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ
79 ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ
80 ⲕⲟⲩⲓ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲙⲣ ϭⲁⲩⲟⲛ ⲙⲡ
80-81 ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏ∤ⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
81 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲡⲟϥ
81-82 ⲧⲏ∤ⲣϥ
82 ϩⲙ ⲡⲉϥ ∼ⲉⲣⲅⲱⲭⲉⲓⲣⲱⲛ∽ἐργόχειρον ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ
83 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
84 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲉⲧϥⲛⲁⲡⲱⲗⲕ ⲙⲛ
84-85 ∼ⲕⲁ∤ⲧⲁ∽κατά
85 ∼ⲕⲁⲓⲣⲱ∽καιρός ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ⲉⲩⲱⲣϫ
85-86 ⲙⲡ∤∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽ⲙⲡ∤δίκαιον
86 ⲙⲡ ∼ⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον
86-87 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁ∤ⲃ
87 ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲁⲥⲧⲓⲕⲟⲛ∽δωρεαστικόν
87-88 ϥⲟⲣ∤ϫ
88 ⲁⲩⲱ ϥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ
88-89 ∼ⲙ∤ⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν
89 ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲟϣϥ ⲉⲣⲟⲓ
90 ϩⲓⲧⲙ ∼ⲛⲟⲙⲓⲕⲟⲥ∽νομικός ⲁϥⲣ ⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲧⲁϫⲣⲟϥ
91 ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ϩⲓ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
91-92 ∼ⲁ∤ⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος
92 ⲁⲓⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά
92-93 ∼ⲁⲕⲟ∤ⲩⲗⲗⲟⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία
93 ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος |g:stauros| |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲧⲗⲱⲗⲉ
94 ⲡϣⲛ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϩⲛ ∼ⲉⲡⲟⲓⲕ∽ἐποίκιον ⲁⲛⲇ(…)ⲁⲛⲇ… ⲧⲉⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
95 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲩⲙⲏⲧⲉ ⲛⲡⲁⲫⲟⲣⲁ ⲧⲉⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
96 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ❨ⲓⲱⲁⲛ(ⲛⲏⲥ)❩ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲥⲁⲛⲁⲅⲁⲡ ϩⲛ ∼ⲉⲡⲟⲓⲕ∽ἐποίκιον ⲁⲛⲇ(…)ⲁⲛⲇ… ⲧⲉⲓⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
97 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ❨ⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲕ(ⲉ)❩ⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲕⲉ ϩⲛ ⲉⲣⲙⲟⲛⲑ(…)ⲉⲣⲙⲟⲛⲑ… ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
98 ⊰|g:stauros||g:stauros| διʼ ἐμοῦ ∼Ἠλισαιος∽Ἠλισαίου ❨ἐλαχ(ίστου)❩ἐλαχίστου ❨πρε(σβυτέρου)❩πρεσβυτέρου ἀπὸ ❨Ἑρμώνθ(εως)❩Ἑρμώνθεως
99 ἐγένετο |g:stauros|⊱|g:stauros|