Sematia

p.kru.4.xml

TM: 23176HGV: 23176Date: 749 – 749Place: Theben (Ägypten)

1 m1 S-1 |g:stauros| ⊰ἐνἐν ὀνόματι τῆς ❨ἁγία(ς)❩ἁγίας καὶ ∼ζοοπιοῦ∽ζωοποιοῦ ὁμοουσίου ∼δριάτος∽τριάδος πατρὸς
2 καὶ τοῦ ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου ❨πν(εύμ)α(τος)❩πνεύματος . S-2 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς Ἁθὺρ κγ|num:23| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος γ|num:3| .⊱.
3 S-3 ⲛⲛⲁϩⲣⲁⲛ ∼ⲗⲁⲙⲡⲣⲱⲧⲁⲧⲟⲥ∽λαμπρώτατος ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ∼ⲕⲓⲣⲓⲥ∽κύριος ⲕⲱⲙⲏⲧⲟⲥ
4 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲭⲁⲏⲗ ∼ⲇⲓⲏⲕⲉⲧⲏⲥ∽διοικητής ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
5 ϫⲏⲙⲉ |g:stauros|
6 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲁⲗⲓⲁ ⲧϣⲉⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲁϩⲁⲙ
6-7 ⲧⲉⲥ∤ⲙⲁⲁⲩ
7 ⲧⲉ ⲁⲣⲭⲱⲛⲧⲓⲁ ⲧⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⲛⲡ
7-8 ∼ⲛⲟ∤ⲙⲟⲥ∽νομός
8 ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲟⲛⲉⲧ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ∼ⲡⲣⲱⲥⲟⲡⲟⲛ∽πρόσωπον
9 ⲛⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ
9-10 ∼ⲭⲣⲉⲥ∤ⲙⲁⲧⲓⲍⲉ∽χρηματίζειν
10 ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲟⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲓϯ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ
10-11 ⲛⲟⲩ∤∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ⲛⲟⲩ∤ὑπογραφεύς
11 ⲉⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲁⲓ
12 ⲉⲡⲓ ∼ⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ
13 ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲉⲗⲉⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
14 ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟ∽ἀξιόπιστος
15 ∼∽$ ∼-∽$ ∼ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽$ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲁ
15-16 ∼ⲏⲧⲉ∤ⲥⲓⲥ∽αἴτησις
16 ⲧⲱⲓ ⲙⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ∽ἐπιτροπή |g:middot| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ
17 ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲣⲙ
18 ⲡⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲉ ⲛⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧⲓ ∼ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ∽πόλις
19 ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲙⲟⲛⲉⲧ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ∼ⲡⲓⲑⲉ∽πείθειν ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς
20 ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲉⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη
21 ϩⲓ ∼ⲥⲩⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲉⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη
22 ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ∼ⲡⲁⲥⲩ∽πᾶς ∼ⲁⲅⲁⲑⲏ∽ἀγαθός ∼ⲕⲁⲓ∽καί ∼ⲕⲁⲗⲏ∽καλός
23 ∼ⲡⲣⲟⲉⲣⲁⲓⲥⲁⲓ∽προαίρεσις ⲉⲓⲱⲣⲉⲕ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ∼ⲧⲣⲓⲁⲥ∽τριάς ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
24 ∼ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ∽ὁμοούσιος ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢ⲡⲛ⊣ⲁ∽πνεῦμα
24-25 ⲉⲧⲟⲩ∤ⲁⲁⲃ
25 ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲣⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ
26 ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
27 ∼ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲉⲓϯ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ
28 ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲉⲣⲉⲡ ⲥⲁϩϥ
29 ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιος ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
30 ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲛⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ
31 ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
32 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲟⲕ ⲛⲡ ∼ⲭⲱⲣⲩⲙⲁ∽χώρημα ⲧⲏⲣⲉϥ ⲉⲧⲛⲡⲓⲧⲛⲉ
33 ⲛⲡⲏⲓ ⲛⲛ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ⲛⲡⲗⲏⲓⲛⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ
34 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲁ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲟⲡⲉϥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲉⲥ
35 ⲛⲧⲥⲁⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲟⲩ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
36 ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲛ∽δίκαιος ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛⲉϥⲧⲟϣ ⲉⲩⲕⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ
37 ⲛⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲏⲥ ⲡⲉ ∼ⲥⲧⲓⲭⲟⲥ∽στίχος ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲁⲙⲁⲣⲉ∽καμάρα ⲁⲩⲱ
38 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲟ ∼ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ∽αὐθεντής ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡϩⲏⲧ
39 ⲡⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲓⲉⲃⲉⲧ ⲡⲏⲓ ⲛⲕⲟⲩⲛⲑⲟⲥ
40 ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ⲡⲏⲓ ⲛⲡⲗⲏⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϣ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲡⲁ ∼ⲭⲱⲣⲩⲙⲁ∽χώρημα ⲧⲏⲣⲉϥ
41 ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲟⲧⲉ ⲛⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ ∼ϯⲙⲏ∽τιμή ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲧⲁ
41-42 ∼ⲥⲩⲙ∤ⲫⲟⲛⲉⲓ∽συμφωνεῖν
42 ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲛⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
43 ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲡⲉ ⲟⲩ ∼ϩⲟⲗⲟⲕⲟⲧⲓⲛⲟⲥ∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲟⲃⲣⲩⲍⲟⲛ∽ὄβρυζος
43-44 ⲛ∤ⲡϣⲓ
44 ⲛⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα α|num:1| ὄβρυζο̣ν̣ὄβρυζον ∼κίμενον∽⊱κείμενον
45 ⲧⲉ ∼ⲧⲓⲗⲓⲁ∽τέλειος ∼ϯⲓⲙⲏ∽τιμή ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲉⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ
46 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲉⲣⲉⲡ
47 ∼ⲥⲁⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⊰διὰδιὰ χειρὸς εἰς
48 χεῖρα οἴκοθεν⊱οἴκοθεν ⲛⲟⲩⲃ ∼ⲇⲱⲕⲓⲙⲱⲛ∽δόκιμος ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲟⲛ∽κεφάλαιον
49 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
50 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ
50-51 ∼ⲕⲉ∤ⲗⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ∽κελεύεσθαι
51 ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡ ∼ⲭⲱⲣⲏⲙⲁ∽χώρημα ⲧⲏⲣⲉϥ
52 ⲉⲧⲙⲡⲓⲧⲛ ⲛⲡⲏⲓ ⲛⲡⲗⲏⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲩ|num:4| ⲥⲁ ϫⲓⲛ
52-53 ⲛⲉϥ∤ⲥⲉⲛⲧⲉ
53 ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲉϥ ∼ⲭⲣⲉⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ∽χρηστήριον ⲧⲏⲣⲟⲩ
54 ⲛⲧ ∼ⲁⲛϩⲩⲕⲉⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅⲟⲩⲟϩ
55 ∼ⲕⲁⲙⲁⲣⲉ∽καμάρα ⲉϫⲛ ⲡⲉ ∼ⲥⲧⲓⲭⲟⲥ∽στίχος ⲙⲡⲧⲓⲙⲉ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά
55-56 ∼ⲇⲓ∤ⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ∽διασταλμός
56 ⲛⲧⲁⲓϣⲉⲣⲉⲡ ∼ⲧⲩⲗⲟⲩ∽δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ
57 ⲛⲁⲕ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟϥ
57-58 ∼ⲟⲓ∤ⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν
58 ⲙⲙⲟϥ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲟϩ ⲛϩⲏⲧⲉϥ
59 ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϣⲕⲁⲣ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲟⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν ⲙⲙⲟϥ
60 ⲉⲁⲁϥ ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲕⲏ∽καταλλαγή ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ
60-61 ∼ⲁ∤ⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν
61 ⲙⲙⲟϥ ∼ⲭⲣⲟ∽χρῆσθαι ⲙⲙⲟϥ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ
62 ⊰κατὰκατὰ ∼πάσυν∽πάσην ∼νωμὴν∽νομὴν καὶ δεσποτείαν⊱δεσποτείαν ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲱⲭⲏ∽κατοχή
63 ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⊰κυρίωςκυρίως ∼ἒ∽ ∼ἀνεπικωλύτος∽ἀνεπικωλύτως ποτέ ∼κερῷ∽⊱καιρῷ
64 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲁⲛⲟⲕ
64-65 ⲉⲧ∤ⲥⲟⲕ
65 ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ϩⲟⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ
65-66 ⲡⲉⲧⲛⲁ∤∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽ⲡⲉⲧⲛⲁ∤τολμᾶν
66 ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉϥ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲕ
67 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲛ ⲟⲩⲁ
68 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲛϣⲛ ⲥⲛⲁⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ
68-69 ⲛⲉϥ∤∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ⲛⲉϥ∤ἐνάγειν
69 ⲛⲁⲕ ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲱⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⲛⲡⲃⲟⲗ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲉⲣⲓⲱⲛ∽δικαστήριον
70 ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲁⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲉⲥⲓⲥ∽προσέλευσις ∼ⲕⲁⲧⲁ∽ⲣⲟⲕκατάⲣⲟⲕ ϩⲁϩⲧⲏⲛ
71 ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲉϥ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν
72 ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲉ ∼ⲭⲱⲣⲩⲙⲁ∽χώρημα ⲧⲏⲣⲉϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ
73 ⲧⲓ ∼ⲱⲛⲏ∽ὠνή ∼ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲏ∽αὐθεντικός ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲉⲥ
73-74 ∼ⲡⲣⲟⲧⲱ∤ⲧⲩⲡⲟⲩ∽πρωτοτύπως
74 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
74-75 ⲛⲛⲉ∤∼ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽ⲛⲛⲉ∤χριστιανός
75 ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢ⲡⲛⲁ⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
76 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲙⲙⲁⲁⲃⲧⲁⲥⲉ|num:36|
77 ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲛⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ
78 ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉ ∼ⲁⲡⲁⲓⲇⲉ∽ἀπαιτεῖν ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲓϫ ⲛⲛ ∼ⲁⲣⲭⲟⲛ∽ἄρχων
79 ⲉⲧⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲛⲉϥⲧⲁⲁⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ∽ὑπόστασις
79-80 ⲙⲛⲛ∤ⲥⲟⲥ
80 ⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
81 ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲉⲥ ⲉⲩⲱⲣⲉϫ ⲛⲁⲕ ⲁⲓⲥⲙⲛ ϯ ∼ⲱⲛⲏ∽ὠνή
82 ∼ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲓⲕⲏ∽αὐθεντικός ⲥⲟⲣⲉϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ
82-83 ⲉⲩ∤ⲛⲁ
83 ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲉϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲧⲁ
83-84 ∼ϩⲟ∤ⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν
84 ⲁⲩⲟϣⲉⲥ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲟⲧⲙⲉⲥ ⲁⲓ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲣⲟⲥ
85 ⲁⲓⲧⲁⲗⲉ ∼ⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ∼ⲛⲟⲙⲟⲛ∽≃∼ⲉⲃⲟⲛνόμοςⲉⲃⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲛ∽⟢ⲛⲟⲙⲟⲛ
86 ∼ⲕⲁⲓ∽καί ∼ⲁⲕⲱⲗⲟⲩⲑⲓⲁ∽ἀκολουθία |g:stauros| |g:stauros|
87 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼ⲡⲣⲏⲥ∽πρεσβύτερος ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
88 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲣⲏⲥⲉ ⲡϣⲛ ❨ⲕⲟⲗⲗⲱ̣ⲑ(ⲟⲥ)❩ⲕⲟⲗⲗⲱⲑⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲉ ⲙⲛ ❨ⲕⲉⲗⲓⲥⲧ(ⲓⲛⲟⲥ)❩ⲕⲉⲗⲓⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲥⲙⲁ
89 ⲙⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲡϣⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲧⲛⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲣⲏⲥⲉ ⲡϣⲛ
90 ❨ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑ(ⲟⲥ)❩ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
91 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲟⲩⲥⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ❨ⲕⲟⲗⲗ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲟⲥ)❩ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲧⲉ ∼ⲥⲧⲭⲏ∽στοιχεῖν
92 m5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓ)(ⲟ)ⲥ❩∽μακάριος ❨ⲡⲉⲧⲣ(ⲟ)ⲩ❩ⲡⲉⲧⲣⲟⲩ ⲧⲉⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲛⲧⲁⲗⲓⲁ |g:stauros|
93 m1 |g:stauros|ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲑ(…)ⲁⲛⲑ… ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟ(ⲥ)❩∽μακάριος ❨ⲅⲉⲟⲣⲅ(ⲉ)❩ⲅⲉⲟⲣⲅⲉ ⲧⲉⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲁⲙⲟⲩⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨(ⲡⲉⲧⲣⲟ)ⲥ❩ⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁϥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν |g:stauros|
94 |g:stauros| ⊰∼ἐγὸ∽ἐγὼ ❨Σενούθ(ιος)❩Σενούθιος ❨υἱὸ(ς)❩υἱὸς ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου Χμτσνήυ ❨ἐλάχ(ιστος)❩ἐλάχιστος ❨πρε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος ἀπὸ κάστρου
95 ∼Μεμνονίου∽Μεμνονίων ∼ἐγραψας∽⊱ἔγραψα |g:stauros|