Sematia

p.kru.2.xml

TM: 23175HGV: 23175Date: 749 – 749Place: Theben (Ägypten)

1 m1 S-1 |g:stauros| ⊰ἐνἐν ὀνόματι τῆς ❨ἁγία(ς)❩ἁγίας καὶ ∼ζοοπιοῦ∽ζωοποιοῦ ὁμοουσίου ∼δριάτος∽τριάδος πατρὸς καὶ τοῦ ❨υ(ἱ)ο(ῦ)❩υἱοῦ
2 καὶ τοῦ ἁγίου ❨πν(εύμ)α(τος)❩πνεύματος . S-2 ❨ἐγρ(ά)φ(η)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Φ(αμεν)ὼ(θ)❩Φαμενὼθ ι|num:10| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος γ|num:3|⊱γ|num:3| ⲛⲛⲁϩⲣⲁⲛ ⲕⲱⲙⲏⲧⲟⲥ
3 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲭⲁⲏⲗ ∼ⲇⲓⲏⲕⲏⲧⲏⲥ∽διοικητής ⲛⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ |g:stauros|
4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧϣⲉⲣⲉ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ⲙⲛ ⲉⲥⲑⲏⲣ ⲧϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲫⲁⲛⲉ ⲧϣⲏⲣⲉ
5 ϩⲱⲱⲥ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ⲛⲛⲉⲥⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά
5-6 ⲛⲉⲩ∤ⲣⲁⲛ
6 ⲛⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⲛⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲟⲛⲉⲧ ⲉⲓϯ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ
7 ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ⲉⲉⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογραφεῖν ϩⲁⲣⲟⲛ ⲉⲡⲓ ∼ⲉⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
8 ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ
8-9 ⲛⲛ∤∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛⲛ∤νόμος
9 ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲟ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲱⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος
10 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲙⲁⲣⲧⲉⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲉⲛ ∼ⲏⲇⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛ
11 ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛϩⲁⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ❨ⲥⲉⲛⲟⲩ⸢ⲑ⸣(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲛ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
11-12 ⲉⲛ∤∼ⲡⲓⲑⲉ∽ⲉⲛ∤πείθειν
12 ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χώρις ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ
12-13 ∼ⲥⲩⲛ∤ⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή
13 ϩⲓ ∼ⲉⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽ἐπιγραφή ⲉⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά
14 ⲛ⊰πάσῃⲛπάσῃ ἀγαθῇ καὶ καλῇ ∼προερέσει∽⊱ⲉⲛⲱⲣⲉⲕπροαιρέσειⲉⲛⲱⲣⲉⲕ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉ ∼ⲇⲣⲓⲁⲥ∽τρίας
15 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲟⲙⲟⲟⲩⲥⲓⲟⲛ∽ὁμοούσιος ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢ⲡⲛⲁ⊣∽πνεύμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
16 ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲣⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲟⲛ
17 ⲧⲉⲛⲟⲩ|g:middot| ⲉⲛϯ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
18 ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲛⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛⲏⲩ
18-19 ⲙⲛ∤ⲛⲥⲟⲛ
19 ⲛⲛ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲛⲕⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϣⲁⲡⲟⲩ
20 ⲛⲧⲟⲟⲧⲉϥ ⲛⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲗ ⲙⲛ ⲛⲉϥ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος
21 ⲧⲁⲣⲉⲕϣⲟⲟⲡⲉ ⲉⲕⲱ ⲛⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲱⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ
21-22 ⲛⲉⲧ∤ⲛⲏⲩ
22 ⲙⲛⲛⲥⲟⲕ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛⲉϩ ⲛⲉⲩⲧⲟϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ
22-23 ⲉⲩ∤ⲕⲟⲧⲉ
23 ⲛⲥⲁ ⲥⲁ ⲛⲓⲙ|g:middot| ⲡϣⲟⲣⲉⲡ ⲛⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲛⲁⲓ ⲛⲉ
23-24 ⲛⲉⲩ∤ⲧⲁϣ
24 ⲡⲣⲏⲥ ❨ⲥⲉⲛⲟⲩ⸢ⲑ⸣(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲫⲟⲓ⸢ⲃ⸣(ⲁⲙⲙⲟⲛ)❩ⲛⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲟⲛ ⲡϩⲏⲧ |gap:7|ⲛⲁ̣|gap:4||gap:7|ⲛⲁ|gap:4|
25 ⲡⲓⲙⲛⲧ ⲕⲟⲥ ϣⲁⲧⲁϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲓⲉⲃⲉⲧ ⲡⲣⲟ ∼ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ∽Αὐθεντής
26 ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϣ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲛⲕⲁϩ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ∼ϩⲟⲙⲁⲓⲟⲥ∽ὁμοίως ⲡⲓⲉⲃⲧ ⲛⲧⲁϣ
27 ⲛⲡⲕⲉⲕⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲓⲙⲛⲧ ⲓⲁⲕⲟⲃ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲉⲉⲃⲉⲧ ⲡⲣⲟ
27-28 ∼ⲁⲩ∤ⲑⲉⲛⲧⲏⲥ∽αὐθεντής
28 ⲡⲣⲏⲥ ⲉⲥⲓⲇⲣⲉ ⲛⲧⲣⲓⲃⲟⲩⲛⲟⲥ ⲡϩⲏⲧ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ
29 ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁϣ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲩ|num:4| ⲥⲁ ∼ϯⲙⲏ∽τιμή ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉ∽συμφωνεῖν
30 ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲛⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲡⲉ ϣⲟⲙⲛⲧ|num:3| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος
31 ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲟⲃⲣⲩⲍⲟⲛ∽ὄβρυζος ⲛⲡϣⲓ ⲛⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ
32 ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ γ|num:3|⊱γ|num:3| ⲧⲉ ∼ⲧⲓⲗⲓⲁ∽τέλειος ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛϭⲓϫ ⲉϭⲓϫ ⲉⲥⲙⲏϩ
33 ⲛⲡϣⲓ ⲛⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ∼ϩⲟⲥⲧⲉ∽ὥστε ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ
34 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩ⸢ⲑ⸣(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲅ
34-35 ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉⲥ∤ⲑⲁⲓ∽κελεύειν
35 ⲛⲛⲓ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲙⲙⲁ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟⲟⲩ
36 ⲛⲁⲕ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲏⲕⲉ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ
37 ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ∼ⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ
38 ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲁⲁⲩ ∼ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ∽τρόπος ⲛⲓⲙ
38-39 ⲉⲧⲉ∤ϩⲛⲁⲕ
39 ⲉϣⲟϫⲡⲟⲩ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕ ∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος
39-40 ϫⲉⲛⲛⲉ∤ⲗⲁⲁⲩ
40 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣ ϭⲙ ϭⲟⲙ ⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲛⲉϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲛ
41 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲓⲛϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲓⲛⲥⲟⲛ
42 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲛⲟⲩⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲟϩ ⲛϫⲟϩ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ∼ⲇⲉ∽δέ ⲛⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ
43 ⲉⲣⲟⲕ ϣⲟⲣⲉⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϯϩⲏⲩ ⲛⲗⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲧⲱⲧⲩⲡⲟⲩ∽πρωτοτύπως
44 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉ ∼ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽χριστιανός ⲡⲉⲓⲱⲧ
45 ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼⊢ⲡⲛⲁ⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉϥϯ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ∼ⲡⲣⲟ[ⲥⲧⲓⲙ]ⲟⲛ∽πρόστιμον
46 ⲛϫⲟⲩⲱⲧ|num:20| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛⲛⲥⲟⲥ ⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲉϥϩⲟⲛ
47 ⲉⲧⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲉⲥ ⲉⲩⲱⲣⲉϫ ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲡⲉ̣ⲓⲡⲉⲓ
47-48 ∼ⲉⲛ∤ⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον
48 ϥⲟⲣⲉϫ ϥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ
49 ⲛϩⲏⲧⲉϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν |g:stauros|
50 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲣⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲫⲟⲓ⸢ⲃ⸣(ⲁⲙⲙⲟⲛ)❩ⲛⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲟⲛ ϯ ∼ⲥⲧⲉⲭⲉ∽στοιχεῖν ⲉⲧⲉ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
51 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ∼ⲉⲧⲉϥⲥⲏϩ∽ⲉⲧⲉⲥⲥⲏϩ ⲙⲙⲟⲥ |g:stauros|
52 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲏⲛⲁ ⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός
52-53 ∼ⲁⲓ∤ⲧⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις
53 ⲛⲧ ∼ⲁⲅⲁⲡⲏ∽ἀγάπη |g:stauros|
54 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥ)ⲧ(ⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ⲡⲣⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲁⲃⲣⲓⲁⲙ
55 ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲁⲕⲁⲣⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲕⲟⲥⲙⲁ ϯⲟ
55-56 ⲙⲛ∤ⲧⲣⲉ
56 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲉϥ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲛⲥϩⲁⲓ |g:stauros|
57 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲁⲥⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼ⲙⲁⲕ∽μακάριος ⲡⲉⲥⲛⲧⲉ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲛⲟⲥ
58 ⲙⲛ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕ∽μακάριος ⲕⲁⲣⲁⲕⲟⲥ ⲧⲛⲱ ⲧ̣ⲛ̣ⲧⲛ |g:stauros|
59 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ⲡⲣⲏⲥ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲛⲥϩⲁⲓ≃∼ⲙⲟⲓⲥϩⲁⲓ∽⟢ⲛⲥϩⲁⲓⲙⲟⲓⲥϩⲁⲓ |g:stauros| |g:stauros|
60 |g:stauros| ⊰ἐγὼἐγὼ ❨Σενούθ(ης)❩Σενούθης τοῦ ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου Χμντσνήυ ❨ἐλαχ(ίστου)❩ἐλαχίστου ❨πρε(σβυτέρου)❩πρεσβυτέρου
61 ἀπὸ κάστρου Μεμνονίου ἔγραψα⊱ἔγραψα |g:stauros|