Sematia

p.kru.12.xml

TM: 23181HGV: 23181Date: 733 – 733Place: Theben (Ägypten)

1 m1 S-1 ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνό[ματι]ὀνόματι [τῆς]τῆς [ἁγίας]ἁγίας [καὶ]καὶ [ζωοποιοῦ]ζωοποιοῦ [ὁμοουσίου]ὁμοουσίου [τριάδος]τριάδος
2 πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ❨ἁγία(ς)❩ἁγίας πνεύματος . S-2 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Χοι(ὰ)χ❩Χοιὰχ [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [,], [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος [β|num:2|]β|num:2|
3 ἐπὶ ❨τ(οῦ)❩τοῦ ∼δεσποτη∽δεσπότου ἡμῶν Ἀργαμα ∼υιιου∽υἱοῦ Ἐρ⊢δ⊣Ἐρδ ❨εὐκλεε(στάτου)❩εὐκλεεστάτου ἀμίρα πόλις Ρμω[ντ]Ρμωντ
4 Χάηλ ∼διηκαιτ∽διοικητής ∼καστρον∽κάστρου ∼Μιμνονιον∽Μεμνονίων ∼❨μμηζζ(ότεροι)❩∽⊱μειζότεροι
5 ⲁⲛⲟⲕ ❨[ⲡⲁ]ⲑⲉⲣⲙⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲡⲁⲑⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲕⲟ̣ⲥ̣ⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡⲣⲙ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
6 ϫⲏⲙⲏ ⲙⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲣⲙⲟⲛⲧ ∼ⲉⲓⲧⲉⲓ∽ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲓⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩ
6-7 ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁ∤ⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς
7 ⲉⲧⲣⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογραφή ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲡⲉⲓ ∼ⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
8 ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲛⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧ ∼ⲁⲑⲉⲓⲧⲉⲓ∽ἀθετεῖν
9 ⲛⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧϣⲟⲗⲥ ⲁⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ<ⲛ>∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛⲛνόμος ⲉⲓⲣ ϩⲟⲩⲱ ∼ⲇⲉ∽δέ
10 ⲉⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁ
10-11 ∼ⲙⲁⲣ∤ⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν
11 ⲉⲣⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲁ ∼ⲏⲏⲧⲉⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲓ ⲛⲙⲓⲛ ⸢ⲉ⸣ⲛⲙⲟⲓⲉⲛⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁ
11-12 ∼ⲡⲣⲟⲑⲩ∤ⲙⲓⲁ∽προθυμία
12 ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲣⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲏ
13 ⲛⲡ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧⲉⲓ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲣⲙⲟⲛⲧ ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν ϫⲉ ⲧⲉⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲁⲛⲟⲕ
14 ❨ⲡⲁⲧⲉⲣⲙ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲟⲩ
14-15 ∼ⲉⲛⲅⲣⲁ∤ⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον
15 ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉϥⲥⲏϩ ⲉϥϣⲏϣ ϩⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲁⲓ
15-16 ⲛⲧⲁⲛ∤ⲧⲓ
16 ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ ∼ⲡⲉⲓⲑⲉ∽πείθειν ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲕⲣⲟⲩϥ
17 ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ∼ⲥⲁⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή
18 ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ϩⲛ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟϩⲩⲣⲉⲓⲥⲓⲥ∽προαίρησις ⲛⲙⲓⲛ ⲛⲙⲟⲓ ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
19 ∼ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲇⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲏ∽ἄρχειν ϫⲱⲛ
20 ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ
21 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲧϥ ϫⲉⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ
22 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲡⲁ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ϩⲛ ⲛⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲓ ⲧϩⲣ̣ϩⲓⲣⲉⲧϩⲣϩⲓⲣⲉ ⲡⲏⲓ ⲥⲁⲛⲏⲑ
23 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲏ ⲉⲧⲉ ⲡⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ|num:1/4| ⲛⲉⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
24 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲓ ϫⲱⲓ ϩⲁ ⲛⲁⲉⲓⲁⲧⲉ ϫⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲩ
24-25 ∼ⲭⲣⲏⲥ∤ⲧⲏⲣⲟⲩ∽χρηστήριον
25 <ⲉ>ⲧⲉⲧ ∼ⲁ⸢ⲛ⸣ϩⲩⲕⲉⲥⲑⲉⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲉⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
26 ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲥ ⲗⲁⲥⲁⲛ ⲡⲁⲙⲁⲛ ⲡⲉⲙⲛⲧ ⲡⲁⲗⲏⲩ ⲡⲉⲓ[ⲃⲧ]ⲡⲉⲓⲃⲧ [ⲡⲁⲩ]ⲗⲟⲥⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡϩⲏⲧ
27 ⲡⲣⲟ ∼ⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ∽Αὐθέντης ⲁⲩⲱ ⲡϩⲓⲣϩⲓⲣⲉ ⲁⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ⲛⲉⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
28 ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥ[ⲣ]ⲛⲧⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲡⲉⲓ ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲟⲩⲃ ⊰❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νό(μισμα)❩νόμισμα α|num:1|⊱α|num:1|
29 ⲛⲡϣⲓ ⲛⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏⲙⲏ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲧⲟⲧ
30 ϩⲓⲧⲟⲧⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ∼ϩⲱⲥⲇⲉ∽ὥστε
31 ⲉⲣⲟⲕ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲁϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ
32 ⲛⲡⲣⲁϥⲧⲟⲟⲩ|num:1/4| ⲛⲉⲛⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ∼ⲇⲓⲉⲕⲉⲓ∽διοικεῖν
32-33 ⲙ∤ⲙⲟϥ
33 ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓϣⲕⲁⲣ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲛⲙⲟⲟⲩ
34 ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν ⲛⲙⲟⲟⲩ ⲉⲕⲁⲁⲩ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ
35 ∼ⲭⲣⲱ∽χρῆσθαι ⲛⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ϩⲛⲁⲕ ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲁⲭⲏ∽κατοχή ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
36 ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲩⲱ ∼ⲟⲩⲕ∽οὐκ ∼ⲉⲝⲓⲥⲧⲉⲓ∽ἔξεστι ⲛⲁⲓ ∼ⲉⲛⲉⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲁⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
37 ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲁⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲏⲣⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ∼ⲕⲣⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽κληρονόμος ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
38 ϫⲱϩ <ⲛ>ϫⲱϩⲛϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⲡⲃⲟⲗ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽⸢|g:stauros|⸣ἤ|g:stauros| ϩⲛ
38-39 ∼ⲡⲟ∤ⲗⲓⲥ∽πόλις
39 ∼ⲏ∽ ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ∼ⲉⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ∽ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϯϩⲏⲩ
40 ⲛⲗⲁⲁⲩ ∼ⲇⲉⲩⲇⲉⲣⲱⲛ∽δεύτερος ∼ⲇⲉ∽δέ ϥⲟ ϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
41 ⲛⲛⲉ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽⸢|g:stauros|⸣χριστιανός|g:stauros| ∼ⲉⲧⲟⲩϣⲙⲙⲉ∽ⲉⲧⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ
42 ⲙⲛⲡⲉ ⊢∼❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩∽⊣πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲛϥⲧⲓ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος
42-43 ∼ⲡⲣⲟⲥ∤ⲧⲓⲙⲱⲛ∽πρόστιμον
43 ∼ⲉⲓⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲏ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ⲛⲡ ∼ⲕⲉⲓⲣⲟⲥ∽καιρός ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
44 ⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ|num:12| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛⲥⲁ ∼ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ∽καταβολή
44-45 ⲙ∤ⲡⲉⲓ
45 ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲱⲛ∽πρόστιμον ∼ⲉⲧⲁⲓϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ∽ⲉⲧⲉϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲛ ⲧⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ∽ὑπόστασις
46 ⲛⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲁⲍⲉ∽παρασκευάζειν ⲛⲙⲟϥ ⲛϥⲉⲓ
47 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥϩⲱⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲡⲁⲓ
48 ⲛⲧⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲉⲥⲱⲕ
49 ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ ⲁⲓⲥⲙⲛ ⲡⲁⲓ ∼ⲉⲛⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις
50 ϥⲟⲣϫ ϥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲛ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲓ
50-51 ∼ⲡⲁⲣⲁⲕⲁ∤ⲕⲁⲗⲉⲓ∽παρακαλεῖν
51 ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲁⲩ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ
52 ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩⲁϣⲥ ⲁⲣⲟⲓ ⲁⲓⲥⲁⲧⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲩⲥϩⲁⲓⲧⲥ
53 ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛⲧⲣⲙ ⲕⲏⲙⲏ ⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ⲁⲃⲟⲗ
54 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲁⲓⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲉⲓⲁ∽ἀκολουθεία ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
55 m2 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲯⲏⲣⲉ⸢|g:stauros|⸣ⲯⲏⲣⲉ|g:stauros| ⲡϣⲏⲣⲉ⸢|g:stauros|⸣ⲡϣⲏⲣⲉ|g:stauros| ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ⸢|g:stauros|⸣ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ|g:stauros| ϩⲙⲡⲛⲁ⸢|g:stauros|⸣ϩⲙⲡⲛⲁ|g:stauros| ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ⸢|g:stauros|⸣ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ|g:stauros|
56 ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ∼❨ϩⲏⲅⲟⲩ(ⲙⲉⲛⲟⲥ)❩∽ἡγούμενος ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϫⲏⲙⲉ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
57 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲩⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲙ❨ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲙⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ |g:stauros|
58 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲏⲙⲏⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ❨ⲗⲉⲟⲛⲧ(ⲓⲟⲥ)❩ⲗⲉⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
59 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲱϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ
60 ∼ϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
61 ⲛϫⲏⲙⲉ ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲩⲥ∽πρός ∼ⲩⲧⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις
62 ⲙⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
63 m5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕⲁⲣ(ⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲉⲛⲱⲭ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
64 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲓⲇⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲙ❨ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲙⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ |g:stauros|
65 m6 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲗⲗⲟⲩⲑⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ϯⲱ
65-66 ⲙ∤ⲙⲙⲛⲧⲣⲉⲙ∤{ⲙ}ⲙⲛⲧⲣⲉ
66 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲁⲓⲇⲓⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲙⲛⲧⲥ |g:stauros|
67 m1 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ⸢|g:stauros|⸣ⲁⲛⲟⲕ|g:stauros| ⲭⲙⲧⲥⲛⲏⲩ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ∼❨ⲉⲓⲗ(ⲁ)ⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⲁⲩⲱ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ∼❨ϩⲩⲅ(ⲟⲩ)ⲙ(ⲉⲛⲟⲥ)❩∽ἡγούμενος
68 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛ(ⲟⲩ)ⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
69 ⲛϫⲏⲙⲉ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| ⲁⲓⲥϩⲁⲓⲧⲥ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις
69-70 ⲛ❨ⲡⲁ∤ⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲡⲁ∤ⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
70 ϩⲛⲣⲱ|gap:2| ⊰❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Χοι(ὰ)χ❩Χοιὰχ |gap:2| ❨[ἰν]δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ∼τυβδερα∽⊱δεύτερος |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|