Sematia

zpe.188.242.xml

TM: 341737HGV: 341737Date: 701 – 800Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |g:rho-cross| |gap:1||gap:1| ❨χ[ωρ(ίον)]❩χωρίον ∼❨[Ὀ]νιτῶ(ν)❩∽Ὀννιτῶν ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Ἰωάννο(υ)❩Ἰωάννου ❨Γεωργί(ου)❩Γεωργίου Σεμε[ων]Σεμεων |gap:?|
2 ❨χ[ωρ(ίον)]❩χωρίον ∼❨[Ὀ]ν̣ι̣[τ]ῶ̣(ν)❩∽Ὀννιτῶν ❨[δι](ὰ)❩διὰ ❨Ἰωά̣ννο(υ)❩Ἰωάννου ❨Γεω̣ργί(ου)❩Γεωργίου Σεμε̣ω[ν]Σεμεων |gap:?|
3 ❨χωρ(ίον)❩χωρίον ∼❨Ὀνιτῶ̣(ν)❩∽Ὀννιτῶν ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Ἰωάν[νο(υ)]❩Ἰωάννου ❨[Γε]ω̣ρ̣γ̣ί(ου)❩Γεωργίου Σεμε[ων]Σεμεων |gap:?|
4 ❨χωρ(ίον)❩χωρίον ∼❨Ὀνιτῶ(ν)❩∽Ὀννιτῶν ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Ἰωάνν[ο](υ)❩Ἰωάννου ❨Γεωργί(ου)❩Γεωργίου Σεμε[ων]Σεμεων |gap:?|
5 |g:stauros| εἶπεν ∼ὡ∽ ∼κύριως∽κύριος τῷ κυρίῳ μου · S-2 κάθ[ου]κάθου |gap:?|