Sematia

p.kru.58.xml

TM: 23205HGV: 23205Date: 765 – Place: Theben

1 m1 S-1 ⊰[|g:stauros|]|g:stauros| [ἐν]ἐν [ὀνόματι]ὀνόματι [τῆς]τῆς [ἁ]γίαςἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πα[τρὸς]πατρὸς |gap:?|⊱|gap:?|
2 |gap:?| [ⲧ]∼[ⲡ]ⲟⲗⲓⲥ∽ⲧπόλις ⲉⲣⲙ[ⲟ]ⲛⲧⲉⲣⲙⲟⲛⲧ |g:stauros| ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛ|gap:?|
3 |gap:?| [ⲡ]ⲉⲓⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲏ[ⲙⲉ]ϫⲏⲙⲉ |gap:?|
4 |gap:?| ϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ⲁⲓ ∼ⲉ[ⲛⲁⲅⲉ]∽ἐνάγειν |gap:?|
5 ⲉⲧⲁ ∼ⲭⲣⲉⲓⲁ∽χρεία ∼ⲁⲛⲅⲕⲁⲓⲟⲛ∽ἀναγκαῖος ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲓ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲉⲓ ∼ⲭⲣⲉⲱⲥⲧⲉⲓ∽χρεωστεῖν ⲙⲙⲟⲟⲩ
6 ⲛⲁⲕ ∼ⲕⲁⲑⲁⲣⲱⲥ∽καθαρῶς ∼❨(ⲕⲁⲓ)❩∽καί ∼ⲁⲡⲟⲕⲣⲟⲧⲱⲥ∽ἀποκρότως ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲟ ∼ϩⲉⲧⲟⲓⲙⲟⲥ∽ἑτοίμος ⲛⲧⲁ ∼ⲁⲡⲟⲗⲓⲅ[ⲓⲍⲉ]∽ἀπολογίζειν
7 ⲙⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ|num:2| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ
8 ⲉⲧⲉⲥⲟⲩ ⲯⲓⲥ|num:9| ϩⲙ ⲡⲉⲓⲉⲃⲟⲧ ⲙⲙⲉⲥⲟⲣⲏ ϣⲁ ⲡϫⲱⲕ ⲛϩⲙⲉ|num:40| ⲛϩⲟⲟ[ⲩ]ⲛϩⲟⲟⲩ
9 ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲁⲙⲫⲟⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲓⲁ∽ἀμφιβολία ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲕⲱ ϩⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ⲙⲡⲁⲏⲓ
10 ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲧⲡⲉ ⲙⲡϣⲏⲓ ⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲧⲱⲣⲕ
11 ⲉⲡⲏⲓ ∼ⲙⲡⲁⲉⲓⲧⲱ∽ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲉⲓ ⲧⲁⲣⲕϣⲱⲡⲉ ⲉⲕⲟ
12 ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ
13 ⲛⲕⲉ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲉⲧ ∼ⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛⲧⲁ ∼ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ∽ἀπολογίζειν
14 ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ϣⲁ ∼ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ∽προθεσμία ⲛⲧⲁⲓⲥⲁϩⲥ
15 ∼ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ∽μέντοι ∼ⲅⲉ∽γέ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉ ∼ⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲙⲓⲁ∽προθεσμία ∼ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ∽παράγειν ⲙⲡⲉⲓⲧⲁⲁϥ
16 ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ∼ⲉⲧⲱϣ∽ⲉⲧⲧⲱϣ ⲙⲡⲁⲏⲓ ⲉⲧϩⲓ ⲡϣⲏⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ
16-17 ⲛⲧⲁⲓ∤ⲟⲩⲟⲛϩϥ
17 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲅⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϥⲧⲁⲁϥ
18 ⲉⲡϣⲕⲁⲣ ⲛⲅⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲁⲁϥ ∼ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ∽τρόπος ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉϩⲛ[ⲁ]ⲕⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ
19 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲡⲁⲥⲁⲛ∽πᾶς ∼ⲛⲟⲙⲏⲛ∽νομή ∼❨(ⲕⲁⲓ)❩∽καί ∼ⲇⲉⲥⲡⲟⲧⲉⲓⲁⲛ∽δεσποτεία ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ∽κατοχή ∼ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲛ∽αἰώνιον
20 ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ
21 ϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲓⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ
21-22 ⲡⲟⲩ∤ϫⲁⲓ
22 ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧ[ⲙ]ϩⲓⲧⲙ
23 ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲁⲕ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧϭⲟⲙ
24 ⲛⲧⲉⲓ ≂∼ἀσφαλής∽≃∼ⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲥⲧⲏⲣⲟⲛ∽ἀσφάλειαⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲥⲧⲏⲣⲟⲛ ≂∼ἀσφαλής∽≃∼ⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲥⲧⲏⲣⲟⲛ∽ἀσφάλειαⲁⲥⲫⲁⲗⲉⲥⲧⲏⲣⲟⲛ ⲉⲡⲉⲕⲱⲣϫ ⲁⲓⲥⲙⲛⲧϥ ϥⲟⲣϫ ϥϭⲙ[ϭⲟⲙ]ϥϭⲙϭⲟⲙ
25 ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ
26 ⲛⲧⲁ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν |g:stauros|
27 m2 |g:rho-cross| ⲁⲛⲟⲕ ⲭⲙⲧⲥⲛⲏⲩ ∼❨ⲉⲓⲗ(ⲁ)ⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ∼ⲩⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ∽ἡγούμενος
28 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲛⲧ ∼ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ∽ἐκκλησία ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲏⲙⲏ
29 ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲓⲥⲁⲕ ∼❨ⲩⲓⲟ(ⲥ)❩∽υἱός ❨ⲁⲃⲣ(ⲁⲁⲙ)❩ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ |g:stauros|
30 m3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ❨ⲫⲟⲓⲃ(ⲁⲙⲙⲱⲛ)❩ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ϯⲟ ⲙⲉⲛⲧⲣⲉ
31 m4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲥⲙⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲡ ∼ⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲡⲉⲥⲉⲛⲑ ⲡⲉ ∼ⲉⲗⲁⲭⲭⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἐλάχιστος
32 ∼❨ⲡⲣ(ⲉ)ⲥ(ⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ∼ⲑⲁⲅⲓⲁ∽ἅγιος ⲙⲁⲣⲓⲁ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲛⲉⲓⲥⲁⲕ |g:stauros|
33 m5 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲣⲁⲥⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ❨ⲓⲱⲁ(ⲛⲛⲏⲥ)❩ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲉⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ∼ⲏⲧ̣[ⲏⲥⲓⲥ]∽|gap:?|αἴτησις|gap:?|
34 m1 ⊰|g:stauros||g:stauros| διʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ Ἀ[ριστο]φάνουἈριστοφάνου ❨υἱ(οῦ)❩υἱοῦ Ἰωάννου ἐγένετο |g:stauros|⊱|g:stauros|
35 m3 |g:stauros| ϩⲙ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϣⲁⲣⲡ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ
36 ⲛⲧⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁⲕ ⲁⲣⲕϥ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ
37 ∼ⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ∽πρεσβύτερος ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ|num:2| ∼ϩⲱⲗⲟⲕⲟⲧⲓⲛ∽ὁλοκόττινος
38 ⲙⲛ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ|num:4| ϩⲁ ⲡϩⲟⲃ ⲙⲡⲉⲓ ⲛⲓⲥⲁⲕ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ
39 ⲉⲧϩⲙ ⲡϩⲓⲣ ⲙⲡϣⲏⲓ ⲙⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲡ
40 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲗ̣ⲁϣⲛⲉⲗⲁϣ ⲉⲧⲟⲧⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲱⲣϫ ⲛⲁⲕ