Sematia

p.kru.10.xml

TM: 23156HGV: 23156Date: 722 – 722Place: Theben (?)

1 m1 S-1 |g:stauros| ⊰ἐνἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος
2 ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς ❨Χοι(ὰκ)❩Χοιὰκ ιβ|num:12| , ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ϛ|num:6| ,
3 ∼ἐπὶ∽ἐπὶ ∼τοῖς∽τῶν ∼❨λαμπρωτ(άτοις)❩∽λαμπροτάτων Ἀθανασίου Δαυεὶδ ❨κ(αὶ)❩καὶ Μηνᾶ υἱοῦ ❨τ(ο)ῦ❩τοῦ ❨μακαριωτ(άτου)❩μακαριωτάτου Παὰμ ∼❨μειζω(τέροις)❩∽μειζωτέρων κάστρου Μεμνωνίου |g:stauros|⊱|g:stauros|
4 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲯⲁⲧⲏ ⲁⲩⲱ
5 ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ⲛⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ∼ⲭⲣⲏⲙⲁⲧⲓⲍⲉ∽χρηματίζειν ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ
6 ⲉⲛⲏⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲛⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲟⲩ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς
7 ⲉⲧⲣϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉ∽ὑπογράφειν ϩⲁⲣⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲉⲅⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ
7-8 ⲛⲁⲧ∤∼[ⲡⲁⲣⲁⲥⲁⲗⲉ]ⲩⲉ∽ⲛⲁⲧ∤παρασαλεύειν
8 ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲉⲛⲣ ϩⲟⲩ[ⲟ]ϩⲟⲩⲟ ∼[ⲇⲉ]∽δέ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲉ[ⲙⲛ]ⲧⲣⲉϩⲉⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ
9 ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲏⲛ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲛ
10 ⲙⲛ ⲧⲛ ∼ⲡⲣⲟⲑⲩⲙⲓⲁ∽προθυμία |g:stauros| ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ
11 ⲛⲣⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛⲟⲩⲱⲧ ∼ⲭⲁⲓⲣⲉⲓⲛ∽χαίρειν ϫⲉ ∼ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ∽ἐπειδή ϩⲛ ⲛⲉⲓ ∼ⲕⲁⲓⲣⲟⲥ∽καιρός
12 ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲛⲧⲓ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲉⲃⲧ ⲙⲡ ∼ⲧⲟⲡ[ⲟⲥ]∽τόπος [ⲉⲧⲟ]ⲩⲁⲁⲃⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
12-13 ⲙ∤ⲡ
13 ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲛⲉⲓⲱⲧ |gap:4|
13-14 [ϣⲉⲛⲟ]∤ⲩⲧⲉϣⲉⲛⲟ∤ⲩⲧⲉ
14 ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛ[ⲧ]ⲁⲓϣⲣⲡⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲁϥⲧⲓ ⲥⲁϣϥ|num:7| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος |gap:6|
15 ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏ[ⲣ]ϥⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥⲙⲛ [ⲟⲩ]∼[ⲉⲅ]ⲅⲣⲁⲫⲟⲛ∽ⲟⲩἔγγραφον ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉϥⲟⲣϫ ⲙⲛ̣ⲁ|gap:3|ⲙⲛⲁ|gap:3|
16 ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲣ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲏⲣϥ ∼ⲡⲣ[ⲟ]ⲥ∽πρός ⲧϭⲟⲙ ⲛⲧ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧ[ⲥ]ⲛⲧⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲥ |gap:4|
17 ⲙⲛⲛⲥⲁ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲟⲩ ⲁⲛ ∼ⲡⲣⲟⲥ̣ⲉ̣ⲗ̣ⲑ̣ⲉ̣∽προσέρχεσθαι ⲛ̣ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ
17-18 [ⲡ]∼[ⲉⲩ]∤ⲕⲗⲉⲉⲥⲧⲁⲧⲟⲥ∽ⲡεὐκλεέστατος
18 ∼ⲇⲟⲩⲝ∽δοῦξ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥ ∼ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ∽κελεύειν ⲛⲧⲟϥ ⲡ[ⲉⲛ]ϫⲟⲉⲓ[ⲥ]ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ [ⲡ]∼[ⲇⲟⲩ]ⲝ∽ⲡδοῦξ ⲧⲁⲣⲛⲧⲓ
19 ⲡⲉⲓ ∼❨ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)❩∽νόμισμα ζ|num:7| γ'|num:1/3| ⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲛⲥⲱⲧ ⲡⲉⲛⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ ⲉⲣⲏⲥ ⲛⲧⲛ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν
19-20 ⲛⲡⲉⲧ[ⲛ]∤∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽ⲛⲡⲉⲧⲛ∤μακάριος
20 ⲛⲉⲓⲱⲧ ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ |g:middot| ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲡⲣⲱϣⲉ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲓⲁ∽δικαιολογία ∼ⲉⲁⲛⲉⲁⲁⲩ∽ⲉⲁⲛⲁⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲁ ⲡⲕⲁϩ
21 ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲁⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ
21-22 ∼ⲧⲟ∤ⲏⲙⲓⲥⲩ∽τὸ
22 ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽ἥμισυ $μέρος ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧϭⲟⲙ ⲛⲛ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος ⲛⲧⲁϥ ∼ⲥⲁⲫⲏⲛⲓⲍⲉ∽σαφηνίζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ
23 ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲧⲓ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ|num:3| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲙⲛ ⲡⲥⲛⲁⲩ|num:2| ∼ⲧⲣⲓⲙⲏⲥⲓⲛ∽τριμήσιον
24 ⲙⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲙ ∼❨ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)❩∽νόμισμα ζ|num:7| γ'|num:1/3| ϩⲁ ∼ⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ∽τὸ $ἥμισυ $μέρος ⲛⲕⲁϩ ⲉⲁϥⲧⲓ ⲧⲡⲏϣⲉ
25 ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ
26 ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲕ[ⲟ]ⲩⲙⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲯⲁⲧⲏ
26-27 ⲙⲡⲉⲛ∤ⲉϣ
27 ∼ⲉⲩⲡⲟⲣⲉⲓ∽εὐπρορεῖν ⲛⲧⲛⲧⲓ ⲡⲕⲉ ∼❨ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)❩∽νόμισμα γ|num:3| 𐅷|num:2/3| ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲓ ⲡⲉⲛ ∼ⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ∽τὸ $ἥμισυ $μέρος ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ
28 ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ |g:middot| ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ⲉⲛⲱⲣⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ
29 ∼ⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲟⲩⲉϩ ⲥⲁϩⲛⲉ
30 ⲉⲛⲧⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲟⲥ
31 ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ϩⲙ ⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ∽δίκαιον ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
32 ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ
33 ϣⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲛ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲧⲏⲣϥ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲡⲉⲓⲉⲃⲧ
34 ⲙⲡ ∼ⲥⲉⲡⲧⲟⲥ∽σεπτός ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲉⲧⲉ ∼ⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩⲙⲉⲣⲟⲥ∽τὸ $ἥμισυ $μέρος ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ
35 ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲉ ∼❨ⲭⲣ(ⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ)❩∽χρηστήριον ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
36 ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛϥⲧⲟϣ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲡϩⲏⲧ ⲧϫⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲡⲉⲓⲉⲃⲧ |vac:?|
37 |vac:?| ⲡⲉⲓⲙⲛⲧ ∼ⲧⲟⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιος ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲟϣ ⲧⲉ ⲛⲁⲓ
37-38 ∼ⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩ∤ⲙⲉⲣⲟⲥ∽τὸ
38 $ἥμισυ $μέρος ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛϥⲥⲛⲧⲉ ϣⲁ ⲣⲁⲧⲏⲩ ⲙⲛ ⲛⲕⲉ ∼ⲭⲣⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽χρηστήριον ⲉⲧ ∼ⲁⲛϩⲏⲕⲉⲓⲥⲑⲁⲓ∽ἀνήκεσθαι
39 ⲉⲣⲟϥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲛ ∼ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲉⲓ∽συμφωνεῖν ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος
40 ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ⲡⲉ ϣⲟⲙⲛⲧ|num:3| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟⲧⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲙⲛ ⲥⲛⲁⲩ|num:2| ∼❨ⲧⲣⲓⲙⲏ(ⲥⲓⲟⲛ)❩∽τριμήσιον ⲙⲡϣⲓ ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον ⲛϫⲏⲙⲉ ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα γ|num:3| 𐅷|num:2/3| ❨ὄβρ(υζα)❩ὄβρυζα
41 ❨ζυ(γῷ)❩ζυγῷ ❨κ(άστρου)❩κάστρου ❨Μεμνω(νίων)❩⊱Μεμνωνίων ⲧⲉⲧⲓⲙⲏ ⲛⲧⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲁⲛϩⲟⲩ
42 ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲉ ∼ⲇⲓⲁ∽διὰ ∼ⲭⲉⲓⲣⲟⲥ∽χειρὸς ∼ⲉⲥ∽εἰς ∼ⲭⲉⲓⲣⲁ∽χεῖρα ∼ⲟⲓⲕⲟⲑⲉⲛ∽οἴκοθεν ⲛⲛⲟⲩⲃ ∼ⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲛ∽δόκιμον ⲁⲩⲱ ∼ⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ∽κεφάλαιος
43 ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ ϩⲏⲙⲁⲓ ⲙⲛ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧϣⲱⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓ
44 ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲕⲩⲣⲓⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ∽κυριεύειν ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡ
44-45 ∼ⲧⲟⲏⲙⲓⲥⲩ∤ⲙⲉⲣⲟⲥ∽τὸ
45 $ἥμισυ $μέρος ⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ
46 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲇⲓⲁⲥⲧⲁⲗⲙⲟⲥ∽διασταλμός ⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ⲡ∼ⲇⲏⲗⲟⲩ∽{ⲡ}δηλοῦν ⲙⲙⲟϥ [ⲛ]ⲧⲡⲉⲛⲧⲡⲉ ⲉϫⲡⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲟⲩⲉϩⲙ ϫⲡⲟϥ
47 ⲛⲏⲧⲛ ∼ⲇⲓⲟⲓⲕⲉⲓ∽διοικεῖν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ∽οἰκονομεῖν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲫⲓⲗⲟⲕⲁⲗⲉⲓ∽φιλοκαλεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧϥ
48 ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲡϣⲕⲁⲣ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲭⲱⲣⲉⲓ∽παραχωρεῖν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲁϥ ∼ⲕⲁⲧⲁⲗⲗⲁⲅⲏ∽καταλλαγή ⲉⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ
49 ∼ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽χαρίζειν ⲙⲙⲟϥ ∼ⲁⲡⲟⲭⲁⲣⲓⲍⲉ∽ἀποχαρίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉϣⲟϫⲡϥ
49-50 ⲛⲛⲉⲕ∤∼ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲛⲛⲉⲕ∤κληρονόμος
50 ⲉⲭⲣⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛ ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ϩⲛⲏⲧⲛ ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατὰ ∼ⲡⲁⲥⲁⲛ∽πᾶσαν ∼ⲛⲟⲙⲏⲛ∽νομὴν ∼ⲕⲁⲓ∽καὶ ∼ⲇⲉⲥⲡⲟⲧⲉⲓⲁ[ⲛ]∽δεσποτείαν
51 ϩⲓ ∼ⲕⲁⲧⲟⲭⲏ∽κατοχή ∼ⲁⲓⲱⲛⲓⲟⲥ∽αἰώνιος ∼ⲕⲓⲣⲓⲱⲥ∽κυρίως ∼❨(ⲕⲁⲓ)❩∽καὶ ∼ⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲱⲗⲩⲧ[ⲱ]ⲥ∽ἀνεπικωλύτως ∼ⲡⲟⲧⲉ∽ποτὲ ∼ⲕⲁⲓⲣⲱ∽καιρῷ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲧⲛ
52 ⲛϥ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ϣⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ϣⲟⲩ ⲛⲥⲛⲁⲩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ
53 ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὐδέ ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲛϥ ∼ⲉⲛⲁⲅⲉ∽ἐνάγειν ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛ ∼ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽δικαστήριον ∼ⲏ∽ ⲙⲡⲃⲟⲗ ∼❨ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏ(ⲣⲓⲟⲛ)❩∽δικαστήριον
54 ϩⲛ ⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϣ ∼ⲏ∽ ⲛⲧⲛⲥⲙⲛ ⲗⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲥⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ∽προσέλευσις ∼ⲕⲁⲧⲁ∽ⲣⲱⲧⲛκατάⲣⲱⲧⲛ ϩⲁϩⲧⲛ ⲗⲁⲁⲩ
55 ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉϥϩⲁ ⲉⲟⲟⲩ ϣⲟⲣⲡ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲱⲫⲉⲗⲉⲓ∽ὠφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩ
55-56 ∼ⲡⲣⲟ∤ⲧⲟⲧⲩⲡⲟⲥ∽πρωτοτύπως
56 ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ϥⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉ ∼❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ
57 ⲛϥⲧⲓ ⲛⲧ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼❨ⲛⲟ(ⲙⲓⲥⲙⲁ)❩∽νόμισμα λς|num:36| ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ∼ⲉⲡⲉⲧⲓⲙⲓⲁ∽ἐπιτιμία ⲛⲧⲁⲉⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ϩⲟⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν
58 ⲙⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ⲛϥ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνειν ϫⲛ ⲛⲁⲓ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις · S-2 ⲉⲩⲱⲣϫ
59 ⲛⲁⲕ ⲁⲛⲥⲙⲛⲧⲥ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙ ϭⲟⲙ ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓ[ⲙ]ⲛⲓⲙ [ⲉⲩⲛⲁ]∼[ⲙⲫⲁⲛ]ⲓⲍⲉ∽ⲉⲩⲛⲁἐμφανίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲏ∽ἀρχή
60 ⲛⲓⲙ ϩⲓ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲓⲁ
61 ⲙⲛ ⲧⲁⲕⲟⲩⲙ ⲧⲛ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ∽στοιχεῖν ⲉⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲫⲁⲛⲏ
62 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲛⲉⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ∼ⲁⲓⲧⲉⲓ∽αἰτεῖν ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ∼ⲡⲣⲟⲩⲥ∽πρός ⲧⲉⲩ ∼ⲁⲓⲧⲏⲥⲓⲥ∽αἴτησις ·
63 S-3 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲓ ∼ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣ(ⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ϯⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros| |g:stauros|
64 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲡⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲥ ⲧⲓⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
65 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
66 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲥⲟⲗⲟⲙⲟⲛ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ
67 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲥⲁⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲕⲟⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ∽πρόσωπον ϫⲉ ⲙⲉⲩ ∼ⲛⲟⲓ∽νοεῖν ⲛⲥϩⲁⲓ
68 ⲁⲩⲱ ϯⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
69 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲙⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος ϩⲗⲗⲱ ⲙⲛ ⲡⲉⲥⲩⲛⲧⲉ ⲧⲛⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
70 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲏⲩ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ |g:stauros|
71 |g:stauros| ⊰διʼδιʼ ἐμοῦ Ἀριστοφάνου ❨υἱ(οῦ)❩υἱοῦ ❨Ἰω(άννου)❩Ἰωάννου ἐγένετο⊱ἐγένετο |g:stauros|