Sematia

upz.2.177.xml

TM: 3578HGV: 3578Date: -136 – -136Place: Theben

1 m1 S-1 [❨ἀντίγρ(αφον)❩]ἀντίγραφον [συγγραφῆς]συγγραφῆς [Αἰγυπτίας]Αἰγυπτίας [με]θηρμηνευμέν[ης]μεθηρμηνευμένης [Ἑλληνισ]τὶἙλληνιστὶ κατὰ τὸ δυ[ν]ατόνδυνατόν .
2 S-2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [λδ|num:34|]λδ|num:34| [Παχὼν]Παχὼν [ζ|num:7|]ζ|num:7| [μετὰ]μετὰ [τὰ]τὰ [κοινά]κοινά [·]· S-3 [τάδε]τάδε [λέγει]λέγει Θαῆσις Ψεν[αμούνιος]Ψεναμούνιος [μητ]ρὸςμητρὸς Θαήσιος [ὡς]ὡς ❨(ἔτων)❩ἔτων λγ|num:33| επ̣|gap:4|επ|gap:4|
3 [μελίχρως]μελίχρως |gap:?| [Σαχπήρει]Σαχπήρει [Ἀ]μενώθουἈμενώθου μη[τρὸς]μητρὸς |gap:4|ς . S-4 ἀπηυδ[όκη]σάςἀπηυδόκησάς με [τῆς]τῆς
3-4 [τι]∤[μῆς?]τι∤μῆς
4 [τῶν?]τῶν [καρπειῶν?]καρπειῶν [καὶ?]καὶ [ἐπ?]ιβαλλόντωνἐπιβαλλόντων [μοι]μοι [τά]φωντάφων τῶν ἀνθρώ[πω]νἀνθρώπων ἐκ τ[ο]ῦτοῦ
5 [ὀνόματος?]ὀνόματος [τῆς?]τῆς [Θαήσιος?]Θαήσιος [τ?]ῆςτῆς Ὥρου τῆς μ[ητρὸς]μητρὸς μου καὶ Ὀννώφ[ριος]Ὀννώφριος τοῦ Ὥρου
6 [τοῦ]τοῦ [ἀνδρός]ἀνδρός [μου]μου [.]. S-5 [εἰσὶν]εἰσὶν [δέ]δέ [·]· S-6 τάφος Ἑριέ[ως]Ἑριέως [οἰ]κοδόμουοἰκοδόμου , ἄλλος [Ψε]νχώνσιοςΨενχώνσιος
7 [τοῦ]τοῦ [Π]|gap:3|Π|gap:3| [,], [ἄλλος]ἄλλος [Ὥρου]Ὥρου [τοῦ]τοῦ |gap:2|κιος , ἄλλος Κ[εφάλ]ωνοςΚεφάλωνος σιδηρουργοῦ , [ἄλ]λοςἄλλος Ὥρου τ[οῦ]τοῦ
8 [Ζμίνιος]Ζμίνιος [καὶ]καὶ [Πετεχώνσιος]Πετεχώνσιος ∼[ὑπο]βρυχου∽ὑποβρυχίου , ἄλλος [Πανο]ύφιοςΠανούφιος ὁμοίως , ἕτε[ρος]ἕτερος Ἀμενώθο[υ]Ἀμενώθου
9 [τοῦ]τοῦ [Θοτορταίου]Θοτορταίου [,], [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [Φίβι]οςΦίβιος τοῦ Νεχθ[νίβιο]ςΝεχθνίβιος , ∼ἑτερος∽ἑτέρου Σνι[β]άιτοςΣνιβάιτος
10 [τῶν]τῶν [ἐξ]ἐξ [Ἄπεως]Ἄπεως [,], [ἑτέρου]ἑτέρου [Ἑριέ]ωςἙριέως τέκτον[ος]τέκτονος [,], [τ]ρίτοντρίτον μέρος ἄλλου Ἀμμωνίο[υ]Ἀμμωνίου
11 [ἥμισυ]ἥμισυ [μέρος]μέρος [ἑτέρου]ἑτέρου [τῶν]τῶν [γε]ωμετρῶνγεωμετρῶν , ἥ[μισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| ἑτέρου Ψεμμ[ίν]ιοςΨεμμίνιος τοῦ Φ[αράτου?]Φαράτου
12 [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [ἑτέρου]ἑτέρου [Ἀχοάπιος]Ἀχοάπιος [⊰] [,⊱], [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [ἑ]τέρουἑτέρου Παύρ[ιος]Παύριος παστοφόρου Ἄμμ[ω]νοςἌμμωνος , τρίτο[ν]τρίτον
13 μέρο[ς]μέρος [ἑτέρου]ἑτέρου [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [Φιλῶν]Φιλῶν [,], [ἥ]μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| ἑτέ[ρου]ἑτέρου [Ἑτ]φευβάστιοςἙτφευβάστιος , ἥμ[ισ]υ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| τῶν [παρὰ]παρὰ
14 Ἀμενώθου ο[ἰ]κοδόμουοἰκοδόμου , ἄλ[λο]ἄλλο ἥμισυ|num:1/2| τῶ[ν]τῶν [παρὰ]παρὰ [Φ]ομῶτοςΦομῶτος ἀνθρώ[π]ωνἀνθρώπων ,
15 ἥμισυ|num:1/2| τῶν παρὰ ∼Πάτη∽Πατήμιος τ[οῦ]τοῦ [Ψ]ενχώνσιο[ς]Ψενχώνσιος [,], [ἥ]μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| τῶν παρὰ Πεμαῦτος
16 ἁλιέως καὶ τοῦ ὑποβρυχ[ίου]ὑποβρυχίου [,], [ἥ]μισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| τῶν [παρὰ]παρὰ Πετενούπιος βαφέως ,
17 ἥμισυ|num:1/2| τῶν παρὰ Πετοσ[ορ]φμοῦτοςΠετοσορφμοῦτος , [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| 〚[τῶ]ν〛τῶν 〚παρα〛παρα Π[α]χνούμιο[ς]Παχνούμιος
18 τοῦ Ἀμενώθου καὶ Σεναμ[ούνιος]Σεναμούνιος [τ]ῆςτῆς ἀδελφῆ[ς]ἀδελφῆς [,], [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [τῶ]ντῶν παρὰ [Ἀ]μενώθουἈμενώθου
19 πορθμέως , ἥμισυ|num:1/2| Πας|gap:3| , ἥμισυ|num:1/2| Ὀσε̣φ[θάιος]Ὀσεφθάιος [με]λισσουργοῦμελισσουργοῦ , ἥμ[ι]συ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Λυσιμάχου ,
20 ἥ[μ]ισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Παιεῦτος ἰσιον[όμου]ἰσιονόμου [,], [ἥμι]συ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| <τῶν>τῶν <τέκνων>τέκνων Ὀσερίνι[ος]Ὀσερίνιος [,], [ἥμισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Ὁνέους σι[δ]ηρουργοῦσιδηρουργοῦ
21 Ἀπόλλωνος πόλεως τῆς Μικ[ρᾶς]Μικρᾶς [,], [ἥμ]ισυ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Ἀπολλω[νίου]Ἀπολλωνίου [Διοπ]ολίτουΔιοπολίτου , ἥμ[ι]συ|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Πετεμ[ούνιος]Πετεμούνιος
22 τοῦ ἐκ Πῆ[ι]Πῆι [,], [ἥμισυ][|num:1/2|]ἥμισυ|num:1/2| [Μαιεν]εύριο[ς]Μαιενεύριος [ἁ]λιέωςἁλιέως , ἥμ[ισυ]|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| Παιεῦτος ὑ[π]οβρυχ[ίου]ὑποβρυχίου
23 καὶ τῶν σ[ὺν]σὺν [αὐτῶι]αὐτῶι [,], [τρίτ]ον|num:1/3|τρίτον|num:1/3| μ[έρο]ςμέρος Ψεναμούν[ιος]Ψεναμούνιος [τ]αριχευτοῦταριχευτοῦ , ὥστε [σοὺς]σοὺς [<εἶναι>]εἶναι [τοὺς]τοὺς
24 τάφους κα[ὶ]καὶ [<τὰ>]τὰ [κατάγαια]κατάγαια [αὐ]τῶναὐτῶν [καὶ]καὶ τοὺς ἐν τούτ[ο]ι[ς]τούτοις καὶ <τοὺς>τοὺς ὑποβρυχί[ους]ὑποβρυχίους [καὶ]καὶ [<τὰ>]τὰ
25 παστοφόρ[ια]παστοφόρια [καὶ]καὶ [τοὺς]τοὺς [αὐτ]ῶναὐτῶν κ[αὶ]καὶ [τ]ὰςτὰς τούτων καρπε[ία]ςκαρπείας καὶ <τὰ>τὰ προσπίπ[τοντα]προσπίπτοντα [καὶ]καὶ
26 <τὰς>τὰς λειτουργίας [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ |gap:9|τα τ|gap:3|ς καὶ <τὰ>τὰ προσεσόμ[ε]ναπροσεσόμενα ἔκ τε τῶν [ἀγρῶν]ἀγρῶν [κα]ὶκαὶ
27 ἱερῶν καὶ [εἴ]εἴ [μοί]μοί [τις]τις ἄλλο[ς]ἄλλος προσέσται ἄν[θρ]ωποςἄνθρωπος ἐκ τῶν [ὀνομάτω]νὀνομάτων τούτων .
28 S-7 ἔδωκά σοι . S-8 [σοί]σοί [εἰσιν]εἰσιν οἵ τε [τά]φοιτάφοι καὶ <τὰ>τὰ κατάγαια <αὐτῶν>αὐτῶν καὶ οἱ ἐν α[ὐτοῖς]αὐτοῖς [κα]ὶκαὶ
29 <οἱ>οἱ ὑποβρύχιο[ι]ὑποβρύχιοι [καὶ]καὶ [<τὰ>]τὰ [παστοφόρι]απαστοφόρια κα[ὶ]καὶ [οἱ]οἱ ἐν τούτοις [κα]ὶκαὶ οἱ προγεγραμμ[ένοι]προγεγραμμένοι καὶ
30 <οἱ>οἱ προσήκο[ντες]προσήκοντες [αὐτοῖς]αὐτοῖς [καὶ]καὶ [αἱ]αἱ [καρ]πεῖαικαρπεῖαι αὐτῶν κ[α]ὶκαὶ τὰ προσπίπ[τον]ταπροσπίπτοντα καὶ αἱ
31 λειτουργία[ι]λειτουργίαι [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ |gap:9|τα καὶ τὰ προσε[σόμ]εναπροσεσόμενα ἔκ τε [τῶ]ντῶν ἀγρῶν καὶ
32 ἱερῶν , καὶ π[άντων]πάντων [κυρία]κυρία [εἶ]εἶ [τῶν]τῶν [πρ]ογεγραμμένωνπρογεγραμμένων [καὶ]καὶ [ἐ]δεξάμ[ην]ἐδεξάμην παρά σου
33 τὴν τούτω[ν]τούτων [τιμὴν]τιμὴν [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους ἄνευ παντὸς [ὑπ]ολόγουὑπολόγου .
33-34 S-9 ἀπ[η]υδόκη∤σάςἀπηυδόκη∤σάς
34 με . S-10 οὐθ[έν]οὐθέν [σοι]σοι [ἐνκαλῶ]ἐνκαλῶ [περὶ]περὶ [τ]ούτωντούτων . S-11 οὔτʼ ἐγὼ [ο]ὔτʼοὔτʼ ἄλλος ἐκ το[ῦ]τοῦ [ἐμ]οῦἐμοῦ γένους
35 κυριεύσει αὐ[τῶν]αὐτῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆσδε]τῆσδε [τῆς]τῆς [ἡμέ]ραςἡμέρας . S-12 ἐὰν δέ τίς σ[οι]σοι ἐπέλθηι πε[ρὶ]περὶ [αὐ]τῶναὐτῶν ἔκ τε
36 τοῦ ἐμοῦ ὀν[όματος]ὀνόματος [ἢ] [ἑτέρου]ἑτέρου [,], [ἀποσ]τήσωἀποστήσω καὶ βεβα[ιώ]σωβεβαιώσω σοι ταῦτα [ἀπὸ]ἀπὸ συγγραφῶν
37 καὶ ∼τἆλλα∽τὰ $ἄλλα τ̣[ὰ]τὰ [κοινά]κοινά [.]. S-13 |gap:?| ἔγραψεν Παῆ[ς]Παῆς [Πετεή]σι[ος]Πετεήσιος |gap:12|