Sematia

upz.1.117.xml

TM: 3509HGV: 3509Date: -89 – -83Place: Memphis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:12|π̣ε̣|gap:5||gap:12|πε|gap:5|
2 |gap:12|πιείου [παρὰ?]παρὰ
3 Χενο[ύ]φ[ι]οςΧενούφιος τοῦ Πετή[σιος]Πετήσιος
4 ❨(ἀρουρ…?)❩ἀρουρ… γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨(ὧν)❩ὧν ❨φρε(άτων)❩φρεάτων α̣|num:1|α|num:1| 𐅷|num:2/3| , ∼❨μαγδο(λ…)❩∽μαγδωλ… [𐅷|num:2/3|]𐅷|num:2/3| ,
5 χέρσου 𐅵|num:1/2| , π[αρ]αδείσουπαραδείσου 𐅷|num:2/3| ,
6 ❨γείτο(νες)❩γείτονες · S-2 νότου Θαίδος τῆς
7 Ἀσκληπίαδ[ο]υἈσκληπίαδου , ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ Ἀσκληπ[ι]οῦἈσκληπιοῦ
8 θεοῦ ❨μ̣ε(γίστου)❩μεγίστου ἀνὰ μέσον οὔσης ὁδοῦ ,
9 λιβὸς ὄρ[ο]ςὄρος , ❨ἀπη(λιώτου)❩ἀπηλιώτου ∼λιμνηι∽λίμνη Φχήτ .
10 S-3 ❨ἔγρ(αψεν)❩ἔγραψεν Ἀσκλη[πι]άδηςἈσκληπιάδης προκεχειρισμένος
11 πρὸς τῆι γε[ω]μετρίᾳγεωμετρίᾳ ὑπὸ Σαραπίωνος
12 τοῦ συγγενοῦς καὶ στρατηγοῦ καὶ
13 ὑποδιοικητοῦ .
1 S-4 |gap:?_lines| |gap:1||gap:1||gap:1||gap:8| [ἀνὰ]ἀνὰ [μέσον]μέσον
2 οὔση[ς]οὔσης ὁδ[οῦ]ὁδοῦ , λιβὸ[ς]λιβὸς [ὄρος]ὄρος [,],
3 ❨ἀπη(λιώτου)❩ἀπηλιώτου λίμνη Φχήτ .
4 S-5 ❨ἔγρ(αψεν)❩ἔγραψεν Ἀσκληπιάδης
4-5 π[ρο]κε∤χειρισμένοςπροκε∤χειρισμένος
5 πρὸ[ς]πρὸς τῆι
6 γεωμετρίᾳ ὑπὸ Σαρ[α]πίωνοςΣαραπίωνος
7 τοῦ συγγενοῦς καὶ στρατηγοῦ 〚ὢν̣〛ὢν
8 ὢν δὲ ⸢παρὰ⸣παρὰ Δωρίωνος τοῦ ❨ἀντιγρ(αφέως)❩ἀντιγραφέως καὶ
9 ❨βα(σιλικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως .