Sematia

t.alb.9.xml

TM: 114368HGV: 114368Date: – Place:

1 m1 S-1 ∼istrumentu∽instrumentum de ∼olibis∽olivis vi in ḍoṃosdomos veteres Maximani anno |gap:?| regis
2 Cresconius et Cresconia anno decimo ❨d(omi)ni❩domini regis ∼Guntamundus∽Gunthamundus die pridie idus ianuarias
2-3 ∼ben∤dente∽ven∤dente
3 Iulio Maximano ẹṭet Peregus uxor eius et ∼subiscripturis∽subscripturis coram
3-4 ∼sub∤iscribentibus∽sub∤scribentibus
4 ex culturis suis mancianis sub ❨d(omi)n(io)❩dominio ❨Fl(avi)❩Flavi Gemini
4-5 C∤atullini
5 ❨fl(aminis)❩flaminis ❨p(er)p(etu)i❩perpetui particella agri id est domos ∼beteres∽veteres ubi abentur
6 ∼olibe∽olive ❨arb(ores)❩arbores sex inter adfines eiusdem agri Africo Donatus a Coro
7 ∼bia∽via qui ducit ad MaguḷaMagula a septentrione fixos ∼nobos∽novos
7-8 termi∤nes
8 hac die emit Geminius Felix de ❨s(upra)s(cri)p(tis)❩suprascriptis ∼benditoribus∽venditoribus folles
8-9 pe∤cuniae
9 numero nonaginta quos folles nonaginta acceperuṇṭacceperunt
10 Iulius Maximanus et Peregus uxor eius ∼benditores∽venditores et secum
11 sustulerunt coramque signatoribus ∼nicil∽nihil ∼quesivi∽quaesiverunt de
11-12 preti∤o
12 agri ∼supraịṣcriptis∽suprascriptis quiquam ∼anplius∽amplius ∼deveri∽deberi sibi
13 [pondiderunt]pondiderunt [a]a [pridie]pridie [quam]quam [venderent]venderent [❨h(abuerunt)❩]habuerunt [❨t(enuerunt)❩]tenuerunt [❨p(ossederunt)❩]possederunt
14 [iurisque]iurisque [eorum]eorum [fuerunt]fuerunt [et]et [ex]ex [hac]hac [die]die [in]in
14-15 ∼[emto]∤rem∽empto∤rem
15 eorum transtulerunt ut ❨ḥ(abeat)❩habeat ❨ṭ(eneat)❩teneat ❨p̣(ossideat)❩possideat utatur fruatur
15-16 ip∤se
16 ∼eredesbe∽heredesve eorum in ∼perpetum∽perpetuum et si quis de ❨s(upra)s(cri)p(tam)❩suprascriptam rem de
17 quo agitur mentionem ∼questionem∽quaestionem facere ∼boluerit∽voluerit
17-18 sui∤que
18 iuri ∼probaberit∽probaverit ∼dunc∽tunc evinci ∼queperit∽coeperit ∼thunc∽tunc
18-19 da∤[bit]da∤bit
19 tantum pretium et alte[rum]alterum [tantum]tantum [vel]vel [quanti]quanti ẹạea ṛẹṣres eo
20 ∼tenpore∽tempore ∼baluerit∽valuerit pro ∼bicte∽victe rei recte dari sine dolo malo dolus
21 malus abest aberit afuturumque erit ∼istipulatus∽stipulatus est
22 Geminius Felix ❨sp(o)p(on)d(i)d(erunt)❩spopondiderunt Maximanus et Peregus uxor eiu⸢s⸣eius
23 ∼benditores∽venditores actum Tuletanios anno et die ❨s(upra)s(cri)p(tis)❩suprascriptis ego Lucianus
24 petitus a ∼Maxinus∽Maximanus ∼benditor∽venditor eo quod litteras nescit et
24-25 omne∤m
25 pretium accepit quam pro eum ∼iscripsi∽scripsi quam pro uxore
26 eius signum ∼sum∽suum ∼supter∽subter faciente signum X Maxima[ni]Maximani
27 ego Quadratian[us]Quadratianus [ad]ad ịụssuiussu patris mei Ianuari ad hunc
27-28 ∼strumen∤tum∽instrumen∤tum
28 interfui et pro se contradi ∼bidi∽vidi ego Victorinus
28-29 peti∤tus
29 a Magari qui litteras [nes]c̣ịṭnescit ạḍad hunc ∼strumentu∽instrumentum
29-30 inter∤fuit
30 signum X Magari quam pro eum ∼scrisi∽scripsi quam pro me
31 ego Ḷục̣ịạṇụsLucianus ṃạg̣ịṣṭẹṛmagister hụṇc̣hunc ∼ṣṭṛụmentum∽instrumentum ∼ṣc̣ṛịḅṣị∽scripsi ẹṭet
31-32 sub∤[scripsi]sub∤scripsi
24a et ex ac die emerunt