Sematia

t.alb.6.xml

TM: 114365HGV: 114365Date: – Place:

1 m1 S-1 ∼istrumentu[m]∽instrumentum [Martiali]sMartialis in loco Gunfliones
2 anno nono ❨d(omi)ni❩domini regis ∼Guntamundus∽Gunthamundus sub die sẹp[tim]ọseptimo ḍẹ[cimo]decimo [❨k(a)l(endas)❩]kalendas [o]ctob[res]octobres
2-3 ∼ḅẹṇ∤ḍentibus∽vend∤entibus
3 Iulius Martialis et Donatilla iugaḷịsiugalis eius [necnon]necnon [etiam]etiam [eius]eius [et]et
3-4 [subscri]∤pṭụrissubscri∤pturis
4 coram subscribentibus particellam agri in locus qui est in
4-5 G[un]f[li]∤onesGunfli∤ones
5 ∼cun∽cum ∼bocabulis∽vocabulis suis sub dominio ❨Fl(avi)❩Flavi Gemini Catullini flaminis perpetui
6 et infantes id est locus qui supradictum est Gunfliones in quo sunt
6-7 plu∤s
7 minus ∼olibe∽olive arbores triginta ∼cinque∽quinque ∼sitecia∽pistacia arbore una caprificụṣcaprificus ❨ạṛb(or)❩arbor
8 una inter adfines eiusdem agri a C̣oroCoro Martialis ∼benditor∽venditor et Ianuari[us]Ianuarius
8-9 [Fo]r∤tuniFor∤tuni
9 ab Aquilo supradictus Martialis ∼benditor∽venditor a meridie Quintianus ab
10 Africo ❨sup(ra)dictus❩supradictus Quintianus et Victor ∼sibe∽sive quibus adfinibus cum quibus
11 eos ∼solbensisse∽solvisse ∼mostra[runt]∽monstraverunt ∼benditoribus∽venditoribus ex ∼eredictate∽hereditate p[arentum]parentum [c]umcum
11-12 tr∤ansitis
12 suis ∼hec∽haec omnia superius ∼conprehensa∽comprehensa hac die eme[runt]emerunt
12-13 [Gemi]∤niusGemi∤nius
13 Cresconi et iugalis eius Cresconia a ❨s(upra)s(cri)❩pṭịṣsuprascriptis ∼ḅẹṇḍịṭọṛịḅụs∽venditoribus f̣ollẹṣfolles
14 [pecuniae]pecuniae [numero]numero [quingentos]quingentos [quos]quos [folles]folles [quingentos]quingentos [cuius]cuius [rei]rei
14-15 ∼[ssp]∤iscripte∽suprascriptae
15 acceperunt [memorati]memorati [venditores]venditores [et]et [secum]secum [sustulerunt]sustulerunt
15-16 [coram]∤quecoram∤que
16 signatoribus ∼nicil∽nihil ∼quesibi∽quaesiverunt ex ∼eode∽eodem pretio rei ∼ssp[scriptae]∽suprascriptae [quiquam]quiquam
16-17 [am]∤pliusam∤plius
17 deberi sibi respondiderunt a pridie quam vende[rent]venderent [❨h(abuerunt)❩]habuerunt [❨t(enuerunt)❩]tenuerunt [❨p(ossederunt)❩]possederunt [iuris]iuris
18 eorum omnia fuerunt ẹṭet ex ∼ac∽hac die in nomine ∼emtorum∽emptorum suorum
18-19 ∼tras∤tulerunt∽trans∤tulerunt
19 ut abeant teneant possideant utantur fruantur ipsi
19-20 ∼ere∤desbe∽heredesve
20 eorum in ∼perpetum∽perpetuum et si quis de memoratam rem cum omni [iure]iure [ad]ad
21 se pertinenti de quo agitur mentionem ∼questionem∽quaestionem facere ∼boluerit∽voluerit
21-22 suo∤que
22 iuri ∼probaberit∽probaverit ∼dunc∽tunc vinci ∼queperit∽coeperit tunc dabit tantum pretium
23 [et]et [a]lterumalterum tantum ∼bel∽vel quanti ea res eo ∼tenpore∽tempore ∼baluerit∽valuerit pro ∼bicte∽victe rei
23-24 re∤[cte]re∤cte
24 [da]ridari sine dolo malo dolus malus abest aberit afuturumque erit
24-25 ∼istipula∤[tus]∽stipulatus
25 [est]est CresconịusCresconius ∼emtor∽emptor et iugalis eius Cresconia ∼ispopondiderunt∽spopondiderunt
26 [Martiali]sMartialis et Donatilla iugalis eius ∼benditores∽venditores actum Tuletianos ⸢anno⸣anno et die
27 [su]prascriptumsuprascriptum ego Lucianus magister petitus a Martialis ∼benditor∽venditor eo quod
28 litteras nescit omnem pretium accepit signum ∼sum∽suum ∼supter∽subter faciente quam pro ẹọeo qua[m]quam
29 pro eụmeum quam pro uxor eius Donatilla signum X Martialis et Donatillae
30 ego Quadratianus ad iussu patris mei Ianuari ad hunc ∼strumentum∽instrumentum interfui
31 ego PaulịṇịanusPaulinianus ad iussu patris mei Quinti qui ∼literas∽litteras nescit ad hunc ∼istrumentum∽instrumentum
31-32 interfu∤it
32 ego ∼ḅịc̣ṭọrinus∽Victorinus interfui ego Lucianus ∼scribsi∽scripsi et ∼subiscripsi∽subscripsi