Sematia

t.alb.4.xml

TM: 114363HGV: 114363Date: – Place:

1 m1 S-1 anno decimo ❨d(omi)ni❩domini regis ∼guntamun[di]∽Gunthamundi [sub]sub [die]die
2 ❨ịḍ(us)❩idus ianuarias ∼bendente∽vendente Iulio Restituto et
2-3 Doṇạ∤[ta]Dona∤ta
3 ụxoruxor eius et ∼subscribituris∽subscripturis coram
3-4 ❨subscrib∤entib(us)❩subscrib∤entibus
4 ex culturis suis mancianis sub ❨d(omi)n(i)o❩dominio ❨Fl(avi)❩Flavi ❨Gem(ini)❩Gemini
5 [C]atuḷliniCatullini ❨fl(ami)n(is)❩flaminis ❨p(er)p(etu)i❩perpetui particellas agrorum id est
5-6 au∤ṃasau∤mas
6 duas ∼sivi∽sibi ∼coerentes∽cohaerentes cum aquaria de gemione
7 superiore in quibus sunt ∼amigdale∽amygdalae ❨arb(ore)s❩arbores tres fici
8 ạṛ[b]oresarbores quattuor ❨pl(us)❩plus ❨m(inus)❩minus ∼siteciae∽pistaciae arborem unam
9 cuṃcum aquariạaquaria de flumine ascendente hac die
10 emit ❨Gem(inius)❩Geminius Felix ḍede ❨s(upra)s(cri)p(tis)❩suprascriptis venditoribus
11 folles pecuniae numero quingentos quos
12 folles quingentos acceperunt Iulus
12-13 Res∤titutus
13 et Donata uxor eius venditores
14 et secum sustulerunt coramque
14-15 ❨signato∤rib(us)❩signato∤ribus
15 ∼nichil∽nihil ∼quesivi∽quaesiverunt ex ∼eode∽eodem pretio agri ❨s(upra)s(cri)p(ti)❩suprascripti
15-16 qui∤quam
16 ∼anplius∽amplius ∼deveri∽deberi ∼sivi∽sibi
16-17 respondide∤runt
17 a pridie antequam venderent ❨h(abuerunt)❩habuerunt ❨t(enuerunt)❩tenuerunt ❨p(ossederunt)❩possederunt
18 iuris eorum fuerunt et ex hac die in
18-19 Ge∤minium
19 Felicem ∼emtorem∽emptorem eorum
20 transtulerunt ut ❨h(abeat)❩habeat ❨t(eneat)❩teneat ❨p(ossideat)❩possideat ụṭạṭụṛutatur [frua]turfruatur
21 ipse ∼eredesve∽heredesve eorum in ∼perpetum∽perpetuum et si q[uis]quis
22 de ❨s(upra)s(cri)p(tam)❩suprascriptam rem de quo agitur mentionem
22-23 ∼que[s]∤tionem∽quaes∤tionem
23 facere ∼boluerit∽voluerit suique iuri
23-24 ∼pro∤baberit∽pro∤baverit
24 ∼du∽dum evinci ∼queperit∽coeperit ∼thunc∽tunc
24-25 ∼ḍạ∤vit∽da∤bit
25 tantum pretium et alterum tantum
26 vel quanti ea res eo ∼tenpore∽tempore ∼baluerit∽valuerit
27 pro evicte rei recte dari sine dolo malo
28 dolus malus abest aberit
28-29 afuturuṃ∤[q]ueafuturum∤que
29 erit stipulatus est Geminius
30 Felix ∼emtor∽emptor ❨sp(o)p(on)d(erunt)❩spoponderunt Restitutus et Donata uxor ẹiụseius
31 venditores actum ❨fund(o)❩fundo MaguḷaMagula anno et die ❨s(upra)s(cri)p(tis)❩suprascriptis
32 ego Restitutus ∼bendidi∽vendidi ∼homem∽omnem pretium
32-33 acce∤pi
33 et ∼suscripsi∽subscripsi et pro ∼ussore∽uxore mea
34 ∼sinnu∽signum ∼sum∽suum faciente subscripsi signum X
34-35 ∼doṇa∤tais∽Dona∤tae
35 ego Quadratianus ad iussu patris mei Ianuari
36 ad hunc ∼strumentum∽instrumentum interfuit ego
36-37 Paulinianụ∤sPaulinianu∤s
37 ad iussu ∼pattris∽patris mei quinti ad hunc ∼istrumentum∽instrumentum
37-38 int∤erfuit
38 ego ∼mure∽Muraena interfui
39 [in]s[trumentu]ṃinstrumentum de ạumasaumas