Sematia

t.alb.3.xml

TM: 114362HGV: 114362Date: – Place:

1 m1 S-1 anno nono ❨d(o)m(i)n(i)❩domini ṛegisregis ∼guthabondi∽Gunthamundi dịẹdie ṇọṇạṣnonas ạp̣[riles]apriles
2 ∼ḅendeṇṭibus∽vendentibus Iulius ∼Lepori∽Leporius et Coia iụgaliṣiugalis eius
2-3 ne∤c̣nonne∤cnon
3 etiam et ∼silbanianus∽Silvanianus et Victorinus Germani
3-4 Lepo∤ri
4 subscripturis coram ∼suscribentibus∽subscribentibus
4-5 particel∤lạsparticel∤las
5 ạgrorumagrorum in ∼dibersis∽diversis locis cum ∼bocabulis∽vocabulis ṣụịṣsuis
6 sụḅsub dominio ❨Fl(av)i❩Flavi Gemini ∼Catulini∽Catullini flaminis
6-7 perpẹṭụ∤iperpetu∤i
7 et infantes id ❨(est)❩est primo in ∼lo∽loco in aggarione locus qui
8 ∼adpellatur∽appellatur ∼gemines∽gemiones tres in quos sunt ∼olibe∽olive ❨arb(ores)❩arbores
8-9 ∼[no]∤ḅi∽no∤bis
9 ∼nobe∽novem pluminus cum ∼lateretis∽latericiis aquaris
9-10 ṿẹṛ∤gentisquever∤gentisque
10 suis ❨it(em)❩item alio in loco ❨s(u)p(ra)scṛịpto❩suprascripto cạprifịc̣ịcaprifici
11 ❨ạṛḅ(ores)❩arbores viii et fici ❨arb(or)❩arbor ∼un∽una ∼alaxsandrinạ∽Alexandrina inter adfiṇẹ[s]adfines
12 eiusdem agri ab ∼oriemte∽oriente Felix F̣ọṛṭ[uni]Fortuni [a]ḅab occiden[te]occidente
13 QuiṇtianusQuintianus a Coro Leporius ∼be[ndito]r∽venditor ịṇṭerinter
13-14 adfine∤ṣadfine∤s
14 eiusdem loci ❨sup(ra)s[cripti]❩suprascripti ab Africo ∼ḅia∽via qui ḍ[ucit]ducit [ad]ad
15 ṂạgụḷạMagula a mẹṛịḍịẹmeridie ẹṭet a Marino Quintus a Coro
15-16 ∼l[atere]∤tis∽lateri∤ciis
16 ẹṭet ∼bergentisque∽vergentisque suis ❨it(em)❩item alio in loco ❨s(upra)s(cri)p̣(to)❩suprascripto fici arḅọṛarbor ụ[na]una
17 qui ∼coheret∽cohaeret ad ∼bia∽via de Buresa ab Africo cum ∼lateretis∽latericiis
18 et aquaris ∼bergentisque∽vergentisque suis ❨it(em)❩item alio ịṇin loco locus qui
19 dicitur PullaṭịsPullatis in quo sunt ∼ọliḅẹ∽olive ❨ạrb(ores)❩arbores ∼cinq̣[ue]∽quinque [inter]inter
20 adfines eiusdem loci ab oriente Quintianus a meridiẹmeridie
21 Quintianus ab Africo et a Coro Victorinus Nug̣[ualis]Nugualis
22 ❨it(em)❩item alio in loco in Pullatis locus ∼abiente∽habente ∼olibe∽olive ❨arb(ores)❩arbores
22-23 ∼cin∤que∽quin∤que
23 inter adfines eiusdem loci ab oriente Processa
24 nus a meridie Victorinus ab occidente paterṇụspaternus
25 [Ia]derisIaderis a Coro Iannarius ∼ques∽quos eosdem agros ∼sṣpscri∽suprascriptos
26 de quo agitur hac die ∼emerut∽emerunt Geminius
26-27 Cresco∤nius
27 et Cresconia iugalis eius a Iulio Leporio et Co[ia]Coia
28 iugalis eius et etiam ∼silbanianus∽Silvanianus et Victorinus
29 auri solidum unum ẹṭet ❨f̣(ol)l(e)s❩folles [aur]e[os]aureos ∼oḅṛeḍịạc̣os∽obryziacos
24a a
30 ∼pecunie∽pecuniae singụlaressingulares numero ∼centu∽centum quem
30-31 soḷi∤dumsoli∤dum
31 unum et ❨f(ol)l(es)❩folles ∼centu∽centum in se susceperunt Iulius
31-32 Le∤porius
32 et Coia iugalis eius et Silvanianus et
32-33 Vic∤torinus
33 venditores acceperunt a Geminio
33-34 Cresco∤nio
34 ẹṭet C̣ṛẹṣc̣ọṇ[ia]Cresconia ∼entores∽emptores suos et ∼nicil∽nihil ∼quesibi∽quaesiverunt ∼ẹx̣ṣ∽ex
34-35 ẹọ∤ḍẹṃeo∤dem
35 pretio quiquam amplius deberi
35-36 ∼respondidẹr∤ut∽respondide∤runt
36 ut ❨h(a)b(eat)❩habeat ❨t(eneat)❩teneat ❨p(ossideat)❩possideat utatur fruaturque ipse ∼heredesbe∽heredesve
36-37 eiu∤s
37 in perpetuo et si quis de eosdem agros sụụsuu esse
37-38 ∼ḍ[i]x∤se[rit]∽dix∤erit
38 [v]ẹḷvel ∼questionem∽quaestionem facere ∼boluerit∽voluerit ∼thunc∽tunc dabit
39 p̣ẹ[cuniam]pecuniam tantam et alteram tantam ∼beḷ∽vel qụ[anti]quanti [ea]ea
40 ṛẹṣres eo tempore ∼baluerit∽valuerit stipulati sunt ❨Gem(inius)❩Geminius
40-41 Cresco∤nius
41 et Cresconia ∼emtores∽emptores spopondideru[nt]spopondiderunt
41-42 ∼b[endito]∤res∽vendito∤res
42 actum in ❨f(un)d(o)❩fundo Tuletianos die et anno ∼sspss∽suprascriptis e[go]ego
42-43 [Mon]∤tiusMon∤tius
43 petitus a Lẹp̣[orio]Leporio et C̣ọiaCoia [iugali]iugali [eius]eius [necnon]necnon
44 [et]i[am]etiam ∼[silba]niano∽Silvaniano et Ṿị[ctorino]Victorino [venditoribus]venditoribus
35a [vi]soviso pre[tio]pretio |gap:3| ego
45 qui litteras ∼nescint∽nesciunt p̣ṛọpro [eis]eis signum ∼sum∽suum facturi
45-46 hu∤nc
46 ∼istrumentum∽instrumentum ab ipsis dictatum sicuti ∼suppra∽supra
46-47 ∼ben∤diderunt∽ven∤diderunt
47 consenserunt omnem pretium
47-48 acceper∤unt
48 et ∼suscripserunt∽subscripserunt et a ṭestibustestibus suscriḅịsuscribi petent
49 signum X Lepori signum X Coia signum X
49-50 ∼si∤lb[aniani]∽Si∤lvaniani
50 [s]ignumsignum VictọriniVictorini X Victorini
51 ego Quadratianus est iussione patris mei
52 Ianuari hunc ∼strumentum∽instrumentum pro eum
52-53 ∼suscrib∤si∽subscrip∤si
53 ego Paulinianus ad iussione
53-54 pa∤[tris]pa∤tris
54 mei Quinti qui ∼literas∽litteras nescit
55 tam pro me quam pro eum
55-56 ∼su∤ṣc̣ṛịḅṣị∽su∤bscripsi
56 ẹg̣oego FọṛṭụṇạṭịạnusFortunatianus
56-57 inte∤[rfui]inte∤rfui
57 [et]et p̣ṛẹṭịụṃpretium ọṃṇẹmomnem supradictum
58 ṿị[di]vidi [eg]oego MonṭịụsMontius hụnc̣hunc ∼istrumentum∽instrumentum meạmea
59 manu ∼sc̣ṛịḅṣị∽scripsi et sub[scripsi]subscripsi
60 ∼istrumentu∽instrumentum Lepori de ∼dibersa∽diversa loca
60a anno q|gap:?|o