Sematia

jjp.45.222.xml

TM: 43033HGV: 43033Date: – Place:

1 m1 S-1 Ὀννῶφρε̣ι̣ς̣Ὀννῶφρεις γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣ατεὺς̣γραμματεὺς
1-2 κ̣τη­∤νοτρόφω̣νκτη­∤νοτρόφων
2 Β̣α̣[κχ]ι̣[άδος]Βακχιάδος
3 Ἀκουσ̣[ι]λ̣άωιἈκουσιλάωι σ̣ιτ[ολ]όγωισιτολόγωι τῆς
4 αὐτῆς [χαί]ρ̣ε̣[ιν]χαίρειν . S-2 μ̣έ̣τ̣ρη̣[σο]ν̣μέτρησον
5 Β̣ησ̣ᾷΒησᾷ ∼Π̣α̣ν̣ῆς∽Πανήους ∼τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ι̣∽ταύτας τ̣ὰ̣ςτὰς
6 |gap:2||gap:2|ο̣υ̣|gap:2||gap:2|ου φόρ̣ετρ̣ο̣υφόρετρου π̣υρ̣οῦπυροῦ
7 ἀρτά̣[βας]ἀρτάβας [|gap:?|]|gap:?| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι [|gap:1||num:|]|gap:1||num:| [.].
8 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κ|num:20| , ❨Θὼ̣(θ)❩Θὼθ κζ|num:27| .