Sematia

sb.3.7177.xml

TM: 5680HGV: 5680Date: -243 – -243Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 Φίλων Κρησιλάωι χ̣α̣ίρεινχαίρειν . S-2 ἔγραψεν ἡμ̣ῖνἡμῖν Ἀμμώνιος ἐπακ[ολο]υθῆσαιἐπακολουθῆσαι τοῖ̣[ς]τοῖς κ̣ατὰκατὰ τὰ
2 ∼ἡμισευτα∽ἡμισεύματα τῆς [ἀμ]πέλουἀμπέλου μετὰ τῶν π̣αρὰπαρὰ Ἡ̣[ρ]α̣κλείδουἩρακλείδου Φί[λ]ωνο̣ςΦίλωνος καὶ Ἀπο̣λ̣λ̣ωνί̣ο̣υ̣Ἀπολλωνίου τοῦ
2-3 Δημη∤τρίου
3 ⸢τῶν⸣τῶν ⸢τελωνῶν⸣τελωνῶν . S-3 παρὰ δὲ τ[ού]τωντούτων οὐθεὶς ἥκει , τὰ δ̣ὲδὲ κτη̣μάτια̣κτημάτια ὑπὸ τοῦ ἀπ̣οσκλ̣[ῆναι]ἀποσκλῆναι |gap:3|εται|gap:3|
4 καὶ οἱ κύριοι ἐπιμαρ̣τυράμ̣ενοιἐπιμαρτυράμενοι ἡμῖν ἐπὶ̣ἐπὶ [τ]οῦτοῦ ἐπιστάτου φασὶν τ̣ρυ̣γήσειν̣τρυγήσειν τὰ ἀ̣μ̣π̣ε̣λ̣ι̣κ̣ά̣ἀμπελικά ,
5 ὅτι οὐθὲν μὴ κατα̣λειφθῆικαταλειφθῆι τῆς σταφ[υλ]ῆ̣ςσταφυλῆς . S-4 καλῶς ἂν̣ἂν οὖν ποιήσαις̣ποιήσαις συν̣τάξαςσυντάξας τοῖς τελώναι̣ςτελώναις
6 ἀποστεῖλαι τοὺς πα̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐ̣τῶ̣ναὐτῶν ἤδη , ἵνα μὴ α̣|gap:3|ε̣ι̣αςα|gap:3|ειας ἔχωμεν .
7 S-5 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| , Παῦ̣νιΠαῦνι ζ|num:7| .
8 S-7 Κ̣ρ̣η̣σ̣ι̣λ̣ά̣ω̣ι̣Κρησιλάωι