Sematia

basp.58.151.xml

TM: 142876HGV: 142876Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨κυρ(ίῳ)❩κυρίῳ μου Μέλᾳ Ἀπίων
2 παράσχου Ἠλείαν ❨συμμ(άχῳ)❩συμμάχῳ ἐκτὸς
3 τοῦ κυ̣ρίουκυρίου οἴνου κνίδια τρία|num:3| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨κνίδ(ια)❩κνίδια γ|num:3| ❨(μόνα)❩μόνα
4 ∼Μεχὶρ∽Μεχείρ ζ|num:7| ❨(ἰνδικτίονος)❩ἰνδικτίονος |g:paraphe|