Sematia

sb.3.6270.xml

TM: 36670HGV: 36670Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τῷ δ̣εσ̣π̣ότῃδεσπότῃ ἡμῶ[ν]ἡμῶν |gap:7|
1-2 [μεγαλο]∤πρεπεστάτῳμεγαλο∤πρεπεστάτῳ
2 καὶ ε[ὐδοκιμωτάτῳ]εὐδοκιμωτάτῳ [καὶ]καὶ
3 περιβλέπτῳ ∼κώμ[ετι]∽κόμετι |gap:11|
4 τῶν ∼σο͂ν∽σῶν δούλων πα[ρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης
5 Δίννεως . S-2 θαυμάζ̣[ομεν]θαυμάζομεν |gap:?| [τὴν]τὴν [σὴν]σὴν
6 ∼μεγαλοπρέπιαν∽μεγαλοπρέπειαν φρω[ντι]φρωντι |gap:?|
7 Σολωμὼν εἰς ∼των∽τὸν κερ|gap:?|
8 ἐξουσία καὶ πρὸ τῶν ❨α(ὐτῶν)❩αὐτῶν δε|gap:?|
9 ἐγράψαμεν ∼των∽τὸν δεσπότ[ην]δεσπότην |gap:?|
10 ∼ἀνθρόπου∽ἀνθρώπου τούτου καὶ πάλ̣[ιν]πάλιν |gap:?|
11 καὶ τάχα ἦλθαν ❨πάλι(ν)❩πάλιν τὰς κ|gap:?|
12 κώμης καὶ ὅλοι οἱ ἀδελφο[ὶ]ἀδελφοὶ |gap:?|
13 εἰς ∼τω∽τὸ μέσον τοῦ κυριζ̣|gap:?|κυριζ|gap:?|
14 [α]ὐτῶναὐτῶν |gap:2|με̣|gap:3||gap:?||gap:2|με|gap:3||gap:?|
15 ∼[ἔ]χις∽ἔχεις |gap:3|τω|gap:?|
16 ἐ̣ξουσίανἐξουσίαν ∼ἔχις∽ἔχεις αφον|gap:1|εη|gap:?|
17 περπατησ̣ε̣νπερπατησεν εἰς τω|gap:?|
18 εἰ ∼δήνατε∽δύναται ∼προτεῦσε∽πρωτεῦσαι εἰς̣εἰς |gap:?|
19 φιλις ∼φρ̣ώντισεν∽φρόντισεν τ̣οὺς̣τοὺς |gap:?|
20 εἰς ∼των∽τὸν ∼ἑξῦς∽ἑξῆς χάριν τῆς̣τῆς μυή[σεως]μυήσεως |gap:?|
21 τῇ κώμῃ καὶ τὸν τύπον ∼τον∽ὃν ἔδωκ̣ενἔδωκεν τ̣ῇ̣τῇ κώμῃ
22 καὶ ἄρτι χάριν ∼τω∽τὸ ∼συμφέρων∽συμφέρον ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ἡμῖν
22-23 θέλο∤μεν
23 αὐτὸν ἕως τοῦ σώματος το̣ῦ̣τοῦ δεσπότου
24 ἡμῶν , ἐὰν ∼θέλις∽θέλῃς εγιρε τὴν |gap:4||gap:2|ε̣|gap:?||gap:4||gap:2|ε|gap:?|
25 αν εἰς τὴν κώμην , εἰ ∼δύλωσον∽δήλωσον α[ὐτῷ]αὐτῷ |gap:?| [,], [χρεία]χρεία
26 γάρ ἐστιν τοῦ σίτου καὶ τοῦ̣τοῦ ὕδ[ατος]ὕδατος |gap:?|
27 Μωσῆς ὡς κελεύεις ἐ̣ξουσίαν̣ἐξουσίαν ἐχ|gap:?|
28 καὶ τὸν θεόν σου , ∼χάρισεν∽χάρισον ἡμῖν τὰ φο|gap:?|
29 ταῦτα , δέσποτα ἡμῶν |gap:?|
30 |gap:?_lines|