Sematia

sb.3.6024.xml

TM: 33083HGV: 33083Date: 301 – 700Place: Hermopolis (?)

1 m1 S-1 |g:chirho| π̣ερ̣ὶπερὶ |gap:?|
2 ∼στιχαρωμοφοριν∽στιχαρομαφόριον λ̣ε̣[υκὸν?]λευκὸν
3 α|num:1| , ∼στιχαρομοφοριν∽στιχαρομαφόριον
3-4 πρ̣[ά]∤σιονπρά∤σιον
4 α|num:1| , στιχάριν |gap:2|
5 εχηγε β|num:2| , στιχάριν
6 ∼πηκσινον∽πυξίνεον α|num:1| ,
7 ∼στιχαρομοφοριν∽στιχαρομαφόριον
7-8 ∼χρεσ∤ον∽χρυσ∤οῦν
8 α̣|num:1|α|num:1| , ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως στιχά̣[ριν]στιχάριν
9 ἄρ̣μεν[ον]ἄρμενον ∼χρεσσον∽χρυσοῦν
9-10 π̣[αλαι]∤ὸνπαλαι∤ὸν
10 α|num:1| , στιχάρ̣[ιν]στιχάριν
10-11 [ἄρ]∤μενονἄρ∤μενον
11 α|num:1| , στι̣[χά]ρ̣ι̣νστιχάριν
12 ∼κετριον∽κίτρινον παλαιὸν α|num:1| ,
13 στιχάριν λευκὸν ⸢παλαιὸν⸣παλαιὸν α|num:1| ,
14 [στιχ]ά̣ρινστιχάριν ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ῥαπ[τὸ]ν̣ῥαπτὸν
15 [παλαιὸν?]παλαιὸν [α|num:1|?]α|num:1|
16 |gap:?_lines|