Sematia

p.cair.mich.3.26.xml

TM: 957702HGV: 957702Date: – Place:

1 m1 S-1 γραμματ̣[ε]ῦ̣σιγραμματεῦσι μητρ[ο]πόλ̣εω[ς]μητροπόλεως [|vac:?|]|vac:?|
2 παρὰ Σαρα[πίων]ο̣ςΣαραπίωνος [κωμ]ο̣[γραμματέως]κωμογραμματέως
2-3 [Καρα]∤νίδο̣ςΚαρα∤νίδος
3 πε̣[ιθα]ρχο̣[ῦντος]πειθαρχοῦντος [ὑμῖν]ὑμῖν [περὶ]περὶ [τῆς]τῆς [Λουρίου]Λουρίου
4 τοῦ Ἡρακλ̣ε̣ίδ̣ουἩρακλείδου θυγ[ατρὸς]θυγατρὸς Ἀρ̣τε̣μ[ιδώρας]Ἀρτεμιδώρας
5 ❨ἀναγρ(αφομένης)❩ἀναγραφομένης ἐπ̣᾿ἐπ᾿ ❨[ἀμ]φ̣(όδου)❩ἀμφόδου ❨Ἀ̣π̣ολ(λωνίου)❩Ἀπολλωνίου Ἱε̣[ρ]ακείουἹερακείου μ[ε]τὰμετὰ ❨κ(υρίου)❩κυρίου
6 τοῦ ἀνδρὸ<ς>ἀνδρὸς ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου τοῦ καὶ ❨Διδύμ(ου)❩Διδύμου ❨Ἡ[ρακλ(είδου)]❩Ἡρακλείδου [τοῦ]τοῦ ❨Ἡρα[κ]λ̣[(είδου)]❩Ἡρακλείδου
7 πατὴρ αὐτ[ῆ]ςαὐτῆς τ[ετε]λ̣ε̣[υτηκὼς]τετελευτηκὼς
8 Λούριος Ἡρακλείδου τοῦ Λουρίο[υ]Λουρίου |gap:?_lines|