Sematia

sb.24.16314.xml

TM: 41586HGV: 41586Date: – Place:

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους |gap:?|υ Αὐτοκράτορος
2 [Καίσαρος]Καίσαρος Δομιτιανοῦ Σεβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ
3 [Γερμανικο]ῦ̣Γερμανικοῦ Χοιὰχ [⊢|gap:1|⊣]|gap:1| ἐν Πολ[υδευκείᾳ]Πολυδευκείᾳ
4 [τῆς]τῆς [Θεμ]ίστουΘεμίστου μερίδος τοῦ ∼Ἀρσ̣ι̣ν̣ο̣ε̣ί̣∽Ἀρσινοί
5 ∼[του]∽του [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 ὁμολογεῖ Πατερμοῦθις
6 [τοῦ]τοῦ |gap:?| [ὡς]ὡς [ἐ]τῶνἐτῶν τεσσαράκοντα|num:40|
7 |gap:?| ἐξ ❨ἀρι(στερῶν)❩ἀριστερῶν Στοτοῆτι
8 [τοῦ]τοῦ |gap:?| [ὡς]ὡς [ἐ]τῶνἐτῶν πεντήκον[τα]|num:50|πεντήκοντα|num:50|
9 |gap:?| [δε]ξιῶιδεξιῶι πεπρακέν̣[αι]πεπρακέναι
10 |gap:?||gap:2| ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ῶ̣ν̣τῶν
10-11 ὑπαρχόν∤[των]ὑπαρχόν∤των
11 |gap:?|ων κτηνῶν μόσχον̣μόσχον
12 |gap:?| [το]ῦτοντοῦτον τοιοῦτον
12-13 ἀναπόρρ̣[ι]∤[φον]ἀναπόρρι∤φον
13 [καὶ]καὶ [ἀπέχειν]ἀπέχειν [τὸ]ντὸν ὁμολογοῦντα
13-14 Πατερ∤[μοῦθιν]Πατερ∤μοῦθιν
14 |gap:?| [ἐκ]ἐκ [πλήρου]ςπλήρους τὴν τιμ[ὴν]τιμὴν |gap:?| |gap:?_lines|