Sematia

sb.24.16286.xml

TM: 22579HGV: 22579Date: 300 – Place: Oasis Magna

1 m1 S-1 |gap:13|ία Σύρου τοῦ
1-2 Π̣ε̣τ̣ε̣∤|gap:13||gap:?|Πετε∤|gap:13||gap:?|
3 |gap:8| [τῆς]τῆς [Ἱ]βιτῶνἹβιτῶν πό̣[λ]εωςπόλεως
4 |gap:12|νεκροτάφῳ τῆς αὐτῆς
5 [πόλεως]πόλεως [χαίρ]εινχαίρειν . S-2 Ὁμολογῶ
5-6 ἀποσυ∤[στῆσαί]ἀποσυ∤στῆσαί
6 [σε]σε [ἀ]π̣οδημῆσαιἀποδημῆσαι ἐπὶ τὴν ἄνω
7 [χώραν]χώραν [ὥστ]ε̣ὥστε τ̣ὴντὴν χώραν μου
7-8 ἀποπλη∤[ροῦν]ἀποπλη∤ροῦν
8 [ἐ]πὶἐπὶ τοῦ προέδρου τῆς
8-9 Μωθι∤[τῶν]Μωθι∤τῶν
9 [πό]λεωςπόλεως κληρωθῆναι
9-10 διαιτη∤[τὴν]διαιτη∤τὴν
10 [ἀκο]λ̣ού̣θωςἀκολούθως τῇ ἐκδοωεί̣σ̣ῃἐκδοωείσῃ
11 [ὑπὸ]ὑπὸ |gap:11| ὑ̣π̣[ογρ]α̣φ̣[ῇ]ὑπογραφῇ |gap:?| |gap:?_lines|