Sematia

sb.24.16222.xml

TM: 45529HGV: 45529Date: – Place:

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [σήμ]ε̣ρ̣ονσήμερον ἡμέραν ἥτις ἐστὶν νεομηνία Μεσορὴ καταμαθών τὴν
2 |gap:14| τ̣οῦτοῦ στόλου ❨ἐνδοξ(ότατος)❩ἐνδοξότατος σκρίβων ηὑρέθη πρὸς τὸν πανεύφημον
3 [πατρίκιον]πατρίκιον |gap:5||gap:1|τησεν ἐμποδίσα̣ιἐμποδίσαι ὅλ[ο]νὅλον τοῦ στόλο̣υστόλου , καὶ πολλὰ ποιήσας πανεύφημ̣ο[ς]πανεύφημος
4 πατρίκιο̣ς̣πατρίκιος |gap:3|λ̣|gap:2|ε̣ν̣|gap:3|λ|gap:2|εν ἐ̣ν̣νέα|num:9|ἐννέα|num:9| πλοῖ̣α̣πλοῖα , τὰ̣τὰ δὲ τρία|num:3| πλοῖα̣πλοῖα τοῦ σίτου ἐκρ̣ά̣τ̣ησενἐκράτησεν .
5 S-2 ἔμελλεν γὰρ καὶ τὸν μειζότερον Μηνᾶν τῆς ἐξουσίας ὑμῶν εμελλενγιατ̣ηνεμελλενγιατην
6 διʼ ἣν αἰτίαν ἀγνόω . S-3 ἰδοὺ δὲ καὶ γράμματα ἐποίησεν πανεύφημος πατρίκιος
7 πρὸς τὸν ἐμὸν ἀγαθὸν δεσπότην . S-4 εἶπον δὲ καὶ τοῦ κόμητος Λικι⸢νι⸣ανοῦΛικινιανοῦ
8 τὸ πρᾶγμα καὶ πάντων τῶν ἀνθρώπων τοῦ πανευφήμου πατρικίου .
9 S-5 Ἀβραάμιος δὲ καὶ Ψάτης οἱ ⸢κατάστατοι⸣κατάστατοι ἔρχονται εἰς τὰ ἴχνη τοῦ ἐμοῦ δεσπότου καὶ ὅλον
10 τὸ πρᾶγμα ∼λεγει∽λέγουσιν ὑμῖν . S-6 ∼ἀπέδωσα∽ἀπέδωκα δὲ καὶ τὰ γράμματα τοῦ κόμητος Μηνᾶ ,
11 οὐδὲ αὐτὸς ∼επροελθην∽προῆλθεν ∼ουτὲ∽οὐδὲ τίποτε ἐδύνατο ∼ποιησεν∽ποιῆσαι ἱσταμένου τοῦ
12 πανευφήμου πατρικίου , δέσποτα . S-7 |g:stauros|
13 |g:stauros|?|g:stauros| Ἰδίῳ ἐμῷ ❨[ἀ]γαθ(ῷ)❩ἀγαθῷ ❨δεσπό(τῃ)❩δεσπότῃ |gap:2||gap:1||gap:1|μπ̣(…)|gap:2||gap:1||gap:1|μπ… το(…)το… προστα̣(…)προστα… |gap:10|