Sematia

p.petr.kleon.56.xml

TM: 7645HGV: 7645Date: – Place:

1 m1 S-1 [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα [Κλέωνι]Κλέωνι [χαίρειν]χαίρειν [.]. S-2 [ὑπογέγραφά]ὑπογέγραφά [σ]οισοι τῆς παρὰ Νικηράτου
2 [ἐπιστολῆς]ἐπιστολῆς [τὸ]τὸ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [.]. S-3 [καλῶς]καλῶς [οὖν]οὖν [ποιήσεις]ποιήσεις [τ]ὴντὴν ἀπέγδοσιν ἤδη
3 [ποιησάμενος]ποιησάμενος |gap:?| κινδυνεύειν τὸ ὀχύρωμα .
4 S-4 ἔρρωσο . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Παῦνι κζ|num:27| |vac:?|
5 [Νικήρατος]Νικήρατος [τῶι]τῶι [δεῖνι]δεῖνι [χαῖρειν]χαῖρειν [.]. S-6 [τὸ]τὸ |gap:?| [μέρος]μέρος [τοῦ]τοῦ [ὀ]χ̣υρώματοςὀχυρώματος τὸ ἀνοικοδομηθὲν
6 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [πρὸς]πρὸς [νότο]ννότον μέρους γίνωσκε πεπτωκὸς
7 |gap:?| [ει]λημμέναειλημμένα . S-7 ἐὰν οὖν μὴ
8 |gap:?| [ο]ἰκοδόμουςοἰκοδόμους ἤδη οἳ ∼ἀνοικοδημήσουσιν∽ἀνοικοδομήσουσιν
9 |gap:?| πλείονα σώματα ὡσαύτως δὲ
10 [καὶ]καὶ |gap:?| [τὸ]τὸ [πρὸς]πρὸς λίβα μέρος τοῦ ὀχυρώματος ἐπι
11 |gap:?| [κινδυνεύει]κινδυνεύει ἤ̣δ̣η̣ἤδη καὶ τοῦτο πεσεῖν .
12 S-8 ἔρρωσο . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους [λ|num:30|]λ|num:30| [Πα]ῦ̣ν̣ι̣Παῦνι κϛ|num:26|
13 ❨ἀν(τίγραφον)❩ἀντίγραφον τῆς
14 παρὰ
14-15 Νι∤κηράτου
16 ❨ἐπ(ιστολῆς)❩ἐπιστολῆς