Sematia

zpe.177.204.xml

TM: 132145HGV: 132145Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4|
2 |gap:?| [οὐ]οὐ [μό]ν̣ο̣νμόνον
3 ἐ̣νἐν τ̣ο̣ύτοιςτούτοις τοιούτωι ὄντι
4 ἀ̣λλὰἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὀφειλήμασιν̣ὀφειλήμασιν
5a ⎴|gap:1|ο̣φ̣|gap:7|⎵|gap:1|οφ|gap:7| ⎴δ̣ιεξἀγοντι⎵διεξἀγοντι ⎴ἐν⎵ἐν ⎴σ⎵σ ⎴κατὰ⎵κατὰ ⎴γῆ̣ν⎵γῆν
5 νωθρ̣ο̣τέρωινωθροτέρωι καὶ το̣ῦ̣τοῦ ποτισμ〚ω̣〛ὸνποτισμωὸν
6 ὑτερηκότι 〚διὸ〛διὸ 〚καὶ〛καὶ ἀναγκάζομαι
7 προ̣σκαθίσαιπροσκαθίσαι ἐν τ〚ῆ̣ι̣〛τῆι 〚κώ̣μ̣η̣ι̣〛⸢οῖς⸣κώμηιοῖς ⸢τ̣ό̣π̣οις⸣τόποις μέχρ̣ι̣μέχρι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
8a ⎴ταῦτα̣⎵ταῦτα ⎴|gap:1|ε̣|gap:7|⎵|gap:1|ε|gap:7|
8 ποτίσαι τὸ πλεῖον δὲ τοῖς γεωργοῖς
9 συνκατα̣κ̣λ̣ώμενο〚ις〛⸢ς⸣συνκατακλώμενοιςς καὶ ἐπὶ τὰ ἱερά
10a ⎴|gap:4|υ̣ς⎵|gap:4|υς
10 σ̣υ̣ν̣|gap:2||gap:?||gap:9||gap:?||gap:5|συν|gap:2||gap:?||gap:9||gap:?||gap:5|
11a |gap:4|
11 |gap:5||gap:?|
12 |gap:?_lines|