Sematia

sb.20.15170.xml

TM: 14953HGV: 14953Date: 98 – 244Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1_lines|
2 |gap:?| [κ]ό̣τ̣ωνκότων [καὶ]καὶ τ̣ῶντῶν τε̣[τε]λευτηκότωντετελευτηκότων καὶ̣καὶ |gap:?|
3 |gap:?|ι̣ανοῦ|gap:?|ιανοῦ Κα[ίσαρος]Καίσαρος τ̣οῦτοῦ κυρί̣ο̣υ̣κυρίου ἐπακολουθουντ|gap:?|
4 |gap:?| [κ]ώμης̣κώμης [Σοκνο]παίουΣοκνοπαίου Νήσου ∼σ̣ειτολόγου∽σιτολόγου συν̣|gap:?|συν|gap:?|
5 |gap:?| ∼ἐνκτήσεων∽ἐγκτήσεων βιβλιοφύλαξι ∼συνχρηματίζο̣[υσι]∽|gap:?|συγχρηματίζουσι|gap:?|
6 |gap:?|ς ἀρούραις ἓξ|num:6| περὶ κώμην Ἡράκλειαν αἳ π̣|gap:?|π|gap:?|
7 |gap:?| [τέσ]σαρες|num:4|τέσσαρες|num:4| · S-2 οὐχ ὑπάρχε̣ι̣ὑπάρχει δέ μ̣ο̣ιμοι ἕτερος πόρος ἐξ ὧ[ν]ὧν |gap:?|
8 |gap:?| m2 |gap:?| [κ]εχρηματισμένω̣ν̣κεχρηματισμένων ἀπὸ τῆς ἐπιστα[λείσης]ἐπισταλείσης |gap:?|
9 |gap:?|α̣ρίο̣υ̣|gap:?|αρίου ὡς δὲ πρὸ τῆς ❨Ῥωμαϊκῆ̣(ς)❩Ῥωμαϊκῆς ∼πολει[τείας]∽πολιτείας [χρηματίσαντος]χρηματίσαντος |gap:?|
10 |gap:?||gap:1| ἐν δυσὶ|num:2| ∼σφραγεῖσι∽σφραγῖσι περὶ κώμην Ἡράκ[λειαν]Ἡράκλειαν |gap:?|
11 |gap:?| [κ]υρίουκυρίου δραχμὰς ∼[δισχειλίας]∽δισχιλίας τετρα̣[κοσίας][|num:2400|]τετρακοσίας|num:2400| |gap:?|
12 |gap:?| πάντα . S-3 Μάρκος Ἀπώνιος φρον̣[τιστής]φροντιστής [.]. S-4 |gap:?|