Sematia

sb.20.15133.xml

TM: 14948 14948 14948 14948 14948 14948 14946HGV: 14948f 14948a 14948b 14948c 14948d 14948e 14946Date: 138 – 160Place: Dionysias (Arsinoites),Arsinoites (?)

1 m1 S-1 δόσις Πτολεμ(…)Πτολεμ… Μ[ύσ]θουΜύσθου εἰς ❨λόγ(ον)❩λόγον ❨χόρτ(ου)❩χόρτου ❨μον(οδεσμίας)❩μονοδεσμίας φυτ̣ῶ̣ν̣φυτῶν τοῦ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ∼Ἀντωνείνου∽Ἀντωνίνου
2 Καίσαρος τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υκυρίου δ̣ιὰδιὰ ❨Ἀμμων̣(ίου)❩Ἀμμωνίου ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨μετόχ(ων)❩μετόχων ❨πρεσβ(υτέρων)❩πρεσβυτέρων ❨Διο(νυσιάδος)❩Διονυσιάδος ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ κϛ|num:26| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ἀρούρης
3 ἡμίσους τετ̣ά̣[ρ]τ̣ουτετάρτου ὀγδόου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| , ❨Παχ(ὼν)❩Παχὼν κ|num:20| ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ἀρούρης ἡμίσους ❨ἑκκαιδ(εκάτου)❩ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick|
4 Ἐπεὶφ γ|num:3| τῶν̣τῶν κα̣ρ̣[π]ῶνκαρπῶν ἀρούρης ἡμίσους ❨τετάρτ(ου)❩τετάρτου ὀγδόου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| |g:dash| μὴ ❨προσχρή(σασθε)❩προσχρήσασθε
5 ∼ἑτέρου∽ἑτέρῳ ∼συμ̣[βόλο]υ∽συμβόλῳ [|g:dash|]|g:dash| m2 [ι|num:10|]ζ|num:7|ι|num:10|ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαῶφι ϛ|num:6| ὑπὲρ ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὑπὲρ ἀρούρης ∼ἡμισου∽ἡμίσους
6 ∼τέταρτον∽τετάρτου ὀγδ<ό>ουὀγδόου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| , ∼Ἁθωρ∽Ἁθὺρ κγ|num:23| ὑπὲρ ἀρούρης ∼ἡμισου∽ἡμίσους
7 ∼ἑ̣κ̣κ̣α̣ι̣δεκατον∽ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick| , Με[χ]ε̣ὶ̣ρΜεχεὶρ κθ̣|num:29|κθ|num:29| ὑπὲρ ἀρούρης ∼τέταρτον∽τετάρτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης δ̣|num:1/4_tick|δ|num:1/4_tick| λ̣β̣|num:1/32_tick|λβ|num:1/32_tick| ,
8 Μεχεὶρ λ|num:30| ὑπὲρ ἀρούρης ∼μια∽μιᾶς , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| .
9 m3 S-2 δόσι̣ςδόσις ∼Πτολεμᾶ̣ς∽Πτολεμᾶ ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου εἰς ❨λ̣όγ(ον)❩λόγον ❨χό̣ρ̣(του)❩χόρτου ❨μον(οδεσμίας)❩μονοδεσμίας φυτῶν τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ι̣ε|num:15|ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους
10 ∼Ἀντον[ε]ί̣νου∽Ἀντωνίνου Κ̣α̣ίσα[ρ]οςΚαίσαρος τ[ο]ῦτοῦ κυ̣ρίουκυρίου ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ ιζ|num:17| . S-3 ❨διέγ(ραψε)❩διέγραψε διʼ ❨Ἀμ̣μων(ίου)❩Ἀμμωνίου καὶ ❨μ̣ετ(όχων)❩μετόχων ❨πρ̣ε̣σβ(υτέρων)❩πρεσβυτέρων ❨Δι̣ονυσι̣άδ(ος)❩Διονυσιάδος
11 ὑπὲρ
11-12 ἀρού∤ρη̣ς̣ἀρού∤ρης
12 ∼μια∽μιᾶς , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| , ∼Ἐπὶπ∽Ἐπεὶφ β|num:2| ὑ̣π̣ὲρὑπὲρ ἀ̣[ρ]ούρ̣η̣ς̣ἀρούρης ❨ἡμί(σους)❩ἡμίσους ❨ἑκ(καιδεκάτου)❩ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick| ,
13 Μεσο̣ρὴΜεσορὴ γ|num:3| ὑπὲρ ἀρούρης ∼ἥμισυ̣∽ἡμίσους ❨ἑ̣κ̣κ(αιδεκάτου)❩ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται?)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick| , Μεσορ̣ὴΜεσορὴ ιη̣|num:18|ιη|num:18| ὑπὲρ
14 ἀρούρης ∼ἥμισυ̣∽ἡμίσους ❨ἑκκ(αιδεκάτου)❩ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| ι̣ϛ̣|num:1/16_tick|ιϛ|num:1/16_tick| , ἐπ̣αγομ̣έν̣ωνἐπαγομένων β̣|num:2|β|num:2| ὑπὲρ ἀρούρης
15 ∼ἥμισυ∽ἡμίσους ❨ἑκκαιδεκ(άτου)❩ἑκκαιδεκάτου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick| . S-4 ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θ̣ὼθΘὼθ λ|num:30| ὑ̣πὲρ̣ὑπὲρ ἀρούρης ∼ἥμισυ∽ἡμίσους
16 ∼ὀκδ∽ὀγδόου , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης 𐅵|num:1/2| η̣|num:1/8_tick|η|num:1/8_tick| .
17 m4 S-5 δόσις̣δόσις ∼Πτολεμαις∽Πτολεμαίου Μύσθ̣ο̣υ̣Μύσθου ❨ὑπ̣(ὲρ)❩ὑπὲρ χ̣ό̣ρ̣τ̣ο̣υ̣χόρτου ∼μ[ον]οδε̣σ̣μ̣ιαν̣∽μονοδεσμίας κα̣ὶκαὶ
18 ἄλλω̣ν̣ἄλλων ∼ἰδῶν∽εἰδῶν το̣ῦτοῦ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀ̣ν̣τ̣ων̣ί[νου]Ἀντωνίνου Κ̣α̣ί̣σ̣αροςΚαίσαρος [τ]ο̣ῦτοῦ κυρ[ί]ο̣υ̣κυρίου
19 διὰ Ἀ[μμων]ίουἈμμωνίου καὶ με[τό]χ̣ω̣ν̣μετόχων ❨π̣ρεσβ̣υ̣τ̣έ̣ρ̣ω(ν)❩πρεσβυτέρων Δ̣ι̣ο̣[νυσιά]δοςΔιονυσιάδος
20 ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ |gap:1-2| ❨ὀβ̣ο̣λ̣(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτώ , [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [η|num:8|]η|num:8| [.].
21 m5 S-6 δόσις ∼Π̣[το]λεμαις∽Πτολεμαίου Μύσθου [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [χόρτου]χόρτου [μονοδεσμ]ίαςμονοδεσμίας καὶ χα̣ρ̣[τηρ]ᾶ̣ς̣χαρτηρᾶς κ̣α̣ὶ̣καὶ
22 ❨φοινικ(είας)❩φοινικείας καὶ ἄλλων ∼ἰδῶν∽εἰδῶν τοῦ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀ̣ν̣τ̣ω[νίνου]Ἀντωνίνου [Καίσαρος]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ [κυρίου]κυρίου [διὰ]διὰ
23 Ἀμμωνί̣ο̣υ̣Ἀμμωνίου κ̣[αὶ]καὶ ❨μετ(όχων)❩μετόχων ❨[πρε]σ̣β(υτέρων)❩πρεσβυτέρων Δ[ιο]νυσιά̣[δ]οςΔιονυσιάδος ❨Π̣α̣χ̣(ὼν)❩Παχὼν ιδ̣|num:14|ιδ|num:14| ❨ὀβ̣[ολ(οὺς)]❩ὀβολοὺς [ὀκ]τ̣ώ̣ὀκτώ , [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [η|num:8|]η|num:8| [,], |gap:?| [❨ὀβολ(οὺς)❩]ὀβολοὺς
24 ὀκτώ , ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , ❨ἐπαγ̣ο̣μ̣(ένων)❩ἐπαγομένων |gap:1| ❨ὀ̣βολ(οὺς)❩ὀβολοὺς τ̣έ̣σ̣σαρε̣ς̣τέσσαρες , ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| |gap:?| [❨ὀβολ(οὺς)❩]ὀβολοὺς [τέσσαρες]τέσσαρες [,],
25 ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| .
26 m6 S-7 ∼δωσις∽δοσις ∼πτολεμας∽Πτολεμᾶ Μύσθ̣ο̣υ̣Μύσθου ❨ὑ̣π̣(ὲρ)❩ὑπὲρ χ̣ό̣ρ̣τ̣ο̣υ̣χόρτου μ̣ον[οδεσμίας]μονοδεσμίας κα̣ὶκαὶ
26-27 χαρτ̣η̣∤ρᾶςχαρτη∤ρᾶς
27 καὶ ἄλ̣λ̣ω̣ν̣ἄλλων ε̣ἰ̣δῶν̣εἰδῶν διὰ Ἀ̣μ̣μ̣ω̣ν̣[ίου]Ἀμμωνίου [κ]αὶκαὶ ❨μ[ετόχ(ων)]❩μετόχων
27-28 ∼[πρεσβυτε]∤ροις∽πρεσβυτέ∤ρων
28 Διονυσιάδος τοῦ ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντω[νίνου]Ἀντωνίνου [Καίσαρο]ς̣Καίσαρος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου
29 Φαμενὼθ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨ὀβο̣λ(οὺς)❩ὀβολοὺς ὀκτώ , [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [η|num:8|]η|num:8| [,], |gap:?| [❨ὀβολ(οὺς)❩]ὀβολοὺς [τ]έ̣σσ̣α̣ρεςτέσσαρες , ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| ,
30 Παχὼν κ|num:20| ❨ὀ̣βολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ∼ὠκτώ∽ὀκτώ , ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| , Ἐπ̣ε̣ὶ̣φ̣Ἐπεὶφ η̣|num:8|η|num:8| [❨ὀβολ(οὺς)❩]ὀβολοὺς [ὀκ]τώὀκτώ , ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8| ,
31 ∼Θὼτ∽Θὼθ λ̣|num:30|λ|num:30| ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ∼τέσαρες∽τέσσαρες , ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| .
32 m7 S-8 ❨γί(νονται)❩γίνονται τοῦ χόρτου ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ μϛ|num:46| λοιπ̣[οὶ]λοιποὶ ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨(ὀβολοῦ)❩ὀβολοῦ ❨(1/2)❩⧼|num:1/2|1/2⧼|num:1/2|
33 ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ∼φυνικίας∽φοινικείας ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κβ|num:22| λοιπ̣[ὸν]λοιπὸν ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5|
34 ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως ∼φυνικίας∽φοινικείας ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| .
1 S-9 |gap:?_lines|
00 Φαῶφι ιβ|num:12| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
1 |gap:?_lines|