Sematia

sb.20.15113.xml

TM: 8125HGV: 8125Date: -146 – -146Place: Herakleopolites

1 m1 S-1 Τήρης Ἡρ̣ακλείδ̣ειἩρακλείδει χαίρειν . S-2 [Τήρ]η̣ς̣Τήρης Ἡρ̣ακλείδειἩρακλείδει χαίρειν .
2 S-3 τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς καταπλέουσιν εἰς Πτολεμαίδα
3 τ̣ὴ̣ντὴν ἐν̣ἐν Π̣ηλουσίωιΠηλουσίωι Μυσοῖς
4 [κα]ὶ̣καὶ ἑ̣τέροιςἑτέροις ἐπιλ̣έ̣κ̣τοιςἐπιλέκτοις ἀνδράσι μα|num:41| ,
5 κα̣θ̣ότ̣ι̣καθότι γέγραφεν Δημήτριος
6 τ̣[ῶ]ντῶν πρώτων φίλων καὶ
7 γραμματεὺς δυνάμεων
8 προστεταχέναι τὸν βασιλέα ,
9 ∼παρασταθ̣ή̣τωι∽παρασταθήτω πλοῖον παραχρῆμα .
10 S-4 ἔρρωσο . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους λε|num:35| Παχὼν γ|num:3| .