Sematia

sb.20.15108coli.xml

TM: 14936HGV: 14936aDate: 102 – 102Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ε|num:5| ❨Αὐτοκ[ρά(τορος)]❩Αὐτοκράτορος ❨Καίσα(ρος)❩Καίσαρος Νέρουα ❨Τραιαν(οῦ)❩Τραιανοῦ
2 ❨Σεβα(στοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Γερμα(νικοῦ)❩Γερμανικοῦ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς ❨Γερμα(νικείου)❩Γερμανικείου ❨μ(ετὰ)❩μετὰ ❨λ(όγον)❩λόγον κθ|num:29| . S-2 ❨δι(έγραψε)❩διέγραψε
3 Δεῖος ❨Σωτ(ηρίχου)❩Σωτηρίχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Λύκ(ου)❩Λύκου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶ(τος)❩Θαισᾶτος
4 ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨Χ[ά]ρη(τος)❩Χάρητος κ̣(…)κ… ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨λαο(γραφίας)❩λαογραφίας ❨πέμπτο(υ)❩πέμπτου ❨(ἔτους)❩ἔτους
5 ❨Θαρ̣απ(είας)❩Θαραπείας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς [εἴκοσ]ιεἴκοσι , ❨(γίνονται)❩γίνονται κ|num:20| |gap:?|